HOME ABOUT THIS SITE CONTACT US
De Islam Veroordeelt het Terrorisme - Harun Yahya
De Islam Veroordeelt het Terrorisme

En Allah roept naar het tehuis van Vrede en leidt wie Hij wil naar het rechte pad
(Koran, 10: 25)INLEIDING


Voorwaar, Allah gelast u goed met goed (te vergelden) en wel te doen aan anderen en te geven als aan verwanten; en verbiedt onbetamelijkheid, kwaad en opstand. Hij raadt u aan dat gij er lering uit trekt. (Koran 16: 90)

Als moslims veroordelen we nadrukkelijk de terroristische aanslag van 11 september 2001 op de twee grote steden in Amerika, die tot de dood en verwonding van duizenden onschuldige burgers heeft geleid en spreken de Amerikaanse natie onze medeleven toe. Deze aanslagen schoven de zeer belangrijke vraag naar de werkelijke bron van het terrorisme op de top van de agenda van het wereldgebeuren. Op deze manier werd de gehele wereld duidelijk gemaakt dat de Islam een religie van vrede en tolerantie is, die de mensen tot mededogen en gerechtigheid oproept. Vele prominente personen van de wereldpolitiek, leidende mediaorganisaties, televisie en radiostations verklaarden dat de ware Islam de gewelddadigheid verbiedt en naar de vrede tussen mensen en naties streeft. GeÔnformeerde kringen uit het Westen, die de Islam goed bestudeerd hebben en die de ware Islam kennen zoals God het in de Koran beveelt, hebben duidelijk gemaakt dat het begrip "Islam" en "terreur" niet samengaan en dat gewelddadigheid in geen enkele religie is veroorloofd.

Het onderwerp van dit boek berust op het feit, dat de bron van het terrorisme die we veroordelen, onmogelijk uit een goddelijke religie kan voortkomen en dat er in de Islam geen plaats is voor terrorisme. Dit wordt duidelijk gemaakt in de Koran, de voornaamste bron van de Islam, evenals in de tradities van alle islamitische autoriteiten met op de eerste plaats onze Profeet Mohammed (vzmh). In het licht van de citaten uit de Koran en ondersteunt door de historische voorbeelden zullen we in deze boek duidelijk maken dat de Islam het terrorisme verbiedt en naar vrede en veiligheid streeft.

Het is algemeen bekend dat er eeuwenlang verschillende terreurdaden in verscheidene delen van de wereld gepleegd worden. Elk van deze terreurdaden worden door verschillende organisaties gepleegd en elk met andere doelen. Soms is het een communistische organisatie, soms een fascistische organisatie en soms zijn het radicale en separatistische splintergroeperingen, die de verantwoordelijkheid voor zulke aanslagen nemen. Terwijl landen zoals Amerika vaak het doelwit zijn van racistische en randgroepterroristen, zijn de Europese landen het aanvalspunt, waar gewelddadigheden door verscheidene terroristische organisaties gevoerd worden. 17. november in Griekenland, RAF en neonazi's in Duitsland, ETA in Spanje, IRA in Groot-BrittanniŽ, de Rode Brigade in ItaliŽ en vele andere organisaties proberen door terreur en gewelddadigheid gehoor te krijgen, door onschuldige en weerloze mensen te vermoorden. Doordat de wereld continu verandert en ontwikkelt, zoals de technologie, verandert het terrorisme ook en maakt veelvuldig gebruik van nieuwe middelen, wat de voortschrijdende technologie mogelijk maakt. Vooral een communicatiemiddel zoals het internet, vergroot de operatie- en invloedbereik van de activiteiten van de terroristen aanzienlijk.


Wanneer men naar de oorzaak van een terreurdaad zoekt, moet men naar zijn bron in de antireligieuze bronnen zoeken. Religie vereist liefde, medelijden, vergevingsgezindheid, vrede en een levenswijze volgens hoge morele waarden. Terrorisme aan de andere kant, is aan de zijde van wreedheid en gewelddadigheid, pijn laten lijden en moorden en bloedvergieten

Behalve de terreurorganisaties die van het Westen komen, zijn er ook terreurorganisaties die uit het Midden-Oosten stammen. Deze groeperingen plegen overal in de wereld aanslagen. Dat de daders van zulke terreurgroeperingen christelijke, islamitische of joodse namen hebben, geeft aanleiding tot sommigen om verkeerde beweringen te maken, die niet in overeenstemming is met de Goddelijke openbaringen. De waarheid is echter dat zelfs als de terroristen een islamitische naam hebben, de terreur die ze beoefenen niet als "islamitische terreur" gekenmerkt kan worden, net zoals er geen "joodse terreur" of "christelijke terreur" genoemd kan worden, wanneer de daders Joden of Christenen zijn. Het is zo omdat het absoluut niet acceptabel is onschuldige mensen te vermoorden in naam van de religie, zoals we in de volgende delen van het boek nader zullen onderzoeken. We moeten ons bewust zijn dat onder degenen die in Washington en New York omkwamen, mensen waren die van de profeet Jezus(christelijk), de profeet Mozes (joods) en de profeet Mohammed (vzmh) (islamitisch) hielden. Onschuldige mensen doden is een grote zonde die de daders, tenzij God hen vergeeft, in de hel zal doen belanden. Niemand die gelovig en godvrezend is zal zo'n daad uitvoeren.

De agressoren, die zulke gewelddadigheden begaan, kunnen dit alleen met de bedoeling doen om de religie schade te berokkenen. Het is mogelijk, dat degenen die zulke gewelddadigheden begaan, baat hebben om de religie in de ogen van de mensen als iets slechts te illustreren, om ze te vervreemden van het geloof en haat en reactie op te wekken tegenover gelovige mensen. Daarom is elke aanslag op onschuldige mensen, die uit "geloofsovertuiging" is gepleegd, als het ware een aanslag op het geloof.

Religie beveelt liefde, genade en vrede. Terreur daarentegen is het tegenpool van de religie; er is geen genade, er wordt bloed vergoten, er wordt vermoordt en brengt een hoop ellende. De oorsprong moet gezocht worden bij mensen die een fascistische, communistische, racistische en materialistische gedachte hebben. De namen of de identiteit van de terroristen is niet zo belangrijk. Als iemand zonder een oog te knipperen een onschuldige kan vermoorden, is hij geen gelovige maar een ongelovige die God niet vreest en alleen bloedvergieten en pijn laten lijden als doel heeft. Daarom zijn begrippen zoals "islamitische terreur", "christelijke terreur" en 'joodse terreur" valse en verkeerde begrippen. Want in de Islam en twee andere geloven is er geen plaats voor terrorisme. Terreur (d.w.z onschuldige mensen vermoorden) is juist een grote zonde volgens de Islam, en de moslims zijn ervoor verantwoordelijk om zulke daden te verhinderen en de wereld vrede en gerechtigheid te brengen.