HOME ABOUT THIS SITE CONTACT US
VORES SMÅ VENNER MYRERNES VERDEN- Harun Yahya
"VORES SMÅ VENNER MYRERNES VERDEN"

 


Den næste dag gik Omar tilbage til det samme sted, og ventede på sin lille ven. Efter nogle få minutter dukkede han op. Omar fortalte ham, at han havde ventet utålmodigt hele natten på at se ham igen. Omar mindede ham om hans løfte, at fortælle om boets indvendige del. Så myren begyndte at fortælle ham om sit hjem:

"Selvom vi er bittesmå dyr er vores bo forbavsende stort, præcis som en stor hærs hovedkvarter. Hvis du er en fremmed, kan du aldrig komme ind. For som du allerede ved, er der vagter ligesom mig ved alle indgange.

Indenfor er der ekstrem orden og konstant aktivitet. Tusindvis, til tider millioner, af soldater og arbejder-myrer udfører deres arbejde på en organiseret måde. Vores bygninger passer rigtigt godt til indendørs-arbejde. Der er særlige afdelinger til hver type arbejde, og afdelingerne er konstrueret på en sådan måde, at både soldater- og arbejder-myrer ligesom mig, kan arbejde let og ubesværet.

Desuden overvejer vi alle vores behov, mens vi opfører vores boliger. F.eks. har vores hus underjordiske etager, som kun lukker en begrænset mængde sollys ind. Men der er også nogle afdelinger, hvor der er brug for solens energi. De afdelinger bygger vi på de øverste etager, som modtager sollys ved den bredest mulige vinkel. Og så er der afdelinger, som konstant skal være i kontakt med hinanden. Dem bygger vi tæt ved hinanden, så myrerne nemt og hurtigt kan mødes.

Vores varehus, hvor overskudsmaterialerne opbe- vares, er bygget som en separat afdeling på den ene side af bygningen. Spisekamrene, hvor vi opbevarer vores forsyninger, er placeret steder, som er lette at nå. Udover alle de afdelinger, er der også en stor hal lige i midten af bygningen, hvor vi samles ved bestemte lejligheder."


1. Luftforsvarssystem 2. Drivhus 3. Hovedindgang og sideindgange 4. Færdigbyggede kamre 5. Opbevaringsplads 6. Vagtkammer 7. Ydre skjold 8. Plejekammer 9. Maddepot 10. Korndepot 11. Børnepleje til larver 12. Overvintrings-rum 13. Centralvarme-afdeling 14. Udrugnings-rum 15. Dronninge-kammer ...Der er ingen tvivl om at myrer ikke kan udtænke alle detaljer og opfinde alt dette selv. De er inspireret af Gud til at gøre sådan.

Da Omar hørte alt det, spurgte han sin lille ven: "Laver I virkelig alle de ting selv? Jeg var ikke klar over, at myrer kunne arbejde ligesom dygtige ingeniører og arkitekter. Hvis mennesker skal bygge sådanne perfekte bygninger, er de nødt til at gå mange år i skole og arbejde flittigt. Får I også den slags træning?" Som svar forsatte myren med at fortælle Omar flere ufattelige ting om sine venner:


Fra siden, ser vi en underjordisk by som myrer har bygget. På trods af deres lillebitte størrelse, kan de, forbavsende nok, bygge sådanne store byer.

"Nej, Omar. Vi har alle sammen de færdigheder fra fødslen - de er allerede en del af os selv. Vi lærer ikke noget om færdighederne, men ved allerede præcis hvad vi skal gøre, hvordan og hvornår.

Og det er ikke alt. Det næste jeg vil fortælle dig, vil nok overraske dig endnu mere.

Som jeg fortalte dig tidligere er vores hus meget stort sammenlignet med vores størrelse. Alligevel er opvarmningen ligeligt fordelt. Vi har nemlig et rigtigt smart centralvarmesystem, som holder temperaturen konstant dagen lang. For at kunne opnå det, dækker vi ydersidens overflade med forskelligt materiale, som ikke lukker den udvendige lufttemperatur ind i bygningen. På den måde forhindrer vi, kold luft i at komme ind om vinteren, og holder varm luft ude om sommeren. Det er sådan, vi altid holder temperaturen på samme niveau."

Der var ingen tvivl om, at hvis Omar ikke havde mødt sin lille ven, ville han næppe have troet, at myrer kunne gøre alt dette. Han sagde til myren: "Før du fortalte mig alt det her, ville jeg været kommet med helt andre svar, hvis nogen andre havde forklaret mig detaljerne om jeres bo og havde spurgt mig om, hvem der kunne bygge det.

Jeg ville have sagt, at et bo som dette kun kunne bygges med særligt avanceret værktøj og ved hårdt arbejde af mennesker med store færdigheder. Hvis nogen have fortalt mig, at denne bygning ikke var lavet af højtuddannede mennesker, men af myrer, ville jeg aldrig havde troet dem.

Mens hans lille ven, myren, talte til ham, strejfede mange tanker Omar. Han tænkte, at de havde flere færdigheder end mennesker og begyndte at opfatte disse dyr helt anderledes. Han forstod, at myrer var skabt af Gud, og at det var Guds inspiration, der ved hvert øjeblik fik dem til at opføre sig, som de gjorde. Ellers ville de aldrig være i stand til at gøre alle disse ting så vellykket.

Mens Omar tænkte over alt dette, fortsatte hans ven med at snakke. Omars interesse voksede, og han ville spørge ham om alt, hvad der faldt ham ind. Han spurgte med det samme om det første spørgsmål, han kom i tanke om. Han var tidligere blevet fortalt, at nogle myrer opførte sig som landmænd, så han spurgte ham, hvordan de kunne finde ud af det. Hvordan kunne en myre, som var så lille, dyrke landbrug uden nogen redskaber - noget en mand knap kunne gøre?

Myren sagde: "Lad mig lige fortælle dig en ting mere om os. Så vil det nemlig være lettere at besvare dit spørgsmål. Selvom vi alle ser meget ens ud, er vi opdelt i mange forskellige grupper, alt efter hvordan vi lever og ser ud. Der findes omkring 8.800 forskellige slags myrer. Alle arterne har særskilte egenskaber, og landbrugs-myren er en af disse arter. Nu vil jeg fortælle dig om nogle bestemte myrer, som engagerer sig i landbrug. De kaldes for Bladskærer-myrer (Formicidae Atta). Bladskærernes særpræg er frem for alt deres vane med, at bærer de bladstykker, de udskærer, på hovedet. Til det formål udjævner de først en gangbar sti, som de let kan færdes på. Myrer går langsomt langs stien for at indsamle alle kviste, små stykker grus, græs og vilde planter i terrænet, og fjerner dem omhyggeligt. På den måde rydder de en sti til sig selv.

Efter lang tids hårdt arbejde, bliver motorvejen lige og jævn, som var den tromlet med et specielt redskab. Bladskærerne går hjem til deres bo på denne sti, mens de gemmer sig under store stykker blade, som de holder i deres sammenbidte kæber."

Omar: Sagde du, at de gemmer sig under blade? Hvorfor føler Bladskærerne, at de behøver at gemme sig under bladene?

Myren: Bladskærerne skal nogle gange være forsigtige, Omar. Eksempelvis er de mellemstore Bladskærer-arbejdere næsten væk hele dagen, langt væk hjemmefra boet, for at bære blade. Det er svært for dem, at beskytte sig selv på samme tid, fordi de bærer bladene i deres kæber, som de normalt bruger til selvforsvar.

Omar: Men hvem beskytter dem så, hvis de ikke kan beskytte sig selv.

Myren: Bladskærer-arbejdere er altid ledsaget af mindre arbejdere. De klatrer op på toppen af de blade, som Bladskærerne bærer, for at holde udkig. I tilfælde af et fjendtligt angreb, beskytter de deres venner, selvom de faktisk er meget mindre.

Omar: Det er et andet forbløffende eksempel på uselviskhed. Men jeg vil gerne vide en ting mere. Hvad bruger Bladskærerne bladene til? Hvorfor henter Bladskærerne blade til boet, dagen lang?


Bladskærere udskærer blade dygtigt og med stor omhyggelighed.

Myren: De bruger dem i deres landbrug. Bladskærerne bruger bladene til at dyrke svampe, for myrer kan ikke spise blade. Arbejder-myrer tygger og gnasker derfor bladstykkerne til en stor bunke grød og placerer den bagefter i underjordiske kamre i boet. I kamrene dyrkes svampe på bladgrøden og føden høstes fra svampevækstens knopper.

Nu må du nok undre dig over, hvordan bittesmå myrer selv kan udfører sådanne mirakuløse ting?


1- Myrer hakker de blade, de bringer til boet, i småbidder. 2- De tygger og gnasker bidderne til blød grød. 3- De påfører grøden over et lag tørrede blade i nye kamre.4- De placerer små svampestykker, som de tager fra andre kamre, på grøden.5- En travl myre-gruppe rengør svampehaven og fjerner alle unødvendige materialer.

Omar: Ja. Jeg forsøger virkelig at forstå, hvordan myrer kan gøre alt det. Hvis du f.eks. havde bedt mig om at dyrke svampe, ville det overhovedet ikke være nemt for mig. Jeg ville i det mindste være nød til at læse nogle bøger, eller søge vejledning hos folk, som ved hvordan det skal gøres. Men jeg ved at Bladskærerne ikke får den slags træning.

Ahh, nu kan jeg bedre forstå, hvad der gør dig og dine myre-venner så talentfulde. I er jo programmerede til at udføre jeres job.

F.eks. kommer alle Bladskærere til verden med viden om landbrug. Det er helt sikkert, at Gud, Skaberen af alle levende ting, gav Bladskærerne denne evne. Det er Gud, som skabte dig og alle dine venner med alle de overvældende egenskaber.

Myren: Du har helt ret, Omar. Vi ved alle disse ting instinktivt. Gud, vores Skaber, gav os de medfødte gaver som en velsignelse.

Omar var forsinket igen. Han takkede myren og gik hen til skolen. Mens han gik, gentog tingene sig, som hans myre-ven havde fortalt ham, som et ekko i hans hoved. I mens fortsatte han med at spekulere.

Myrernes dygtige handlemåder var tegn på stor visdom. Men den visdom kunne ikke tilhøre myrerne selv. De var trods alt bittesmå skabninger. Så alle myrernes evner er et klart tegn til mennesker, der viser Guds visdom. For at kunne vise storheden i Hans eksistens og Hans kunstfærdighed i skabelse, skabte Gud disse bittesmå dyr til at de kan udføre opgaver, som de ellers aldrig ville kunne med deres egen visdom og vilje.

Myren kunne takke Gud for sin medfødte visdom, sine evner og sin uselviske væremåde. Alt hvad han gjorde, var ikke bevis for hans egen, men for Guds magt og visdom.

Mens Omar tænkte på alt det, gik det op for ham, at visse ting, som han tidligere havde haft en anden forestilling om, nu var blevet erstattet af sande kendsgerninger.

Han forstod endnu en gang, at fortællinger om levende ting, hvordan de blev til ved en tilfældighed, hvordan de opnåede de evner, de havde, ved en tilfældighed over lange perioder, alt sammen bare ikke passede. Historier som ingen kan tro på, når man tænker sig om. Hvordan kunne det være sandt? Tænk blot, hvordan kunne myrer "tale" med hinanden så perfekt, hvis de var blevet til helt tilfældigt? Hvordan kunne de skabe kontakt med hinanden uden nogen uorden, og bygge perfekte hjem på størrelse med storbyer? Og desuden, selvom alle myrerne var blevet til helt tilfældigt og hvis de kun levede for at forsvare sig selv, hvordan kunne det så være, at de kunne ofre sig så meget for hinanden?


Bladskærere bærer de blade, de har udskåret.

Omar tænkte over tingene hele dagen i skolen. Da han kom hjem om eftermiddagen, besluttede han sig for at læse i Koranen, som Gud har sendt som en åbenbaring til alle folkeslag.

Det første vers han læste var følgende:

" I sandhed! I skabelsen af himlene og jorden, og i skiftet mellem nat og dag, er der vitterlig Tegn til folk med forstand. Dem der husker på Allah, stående, siddende og liggende på deres side, og tænker dybt over skabelsen af himlene og jorden (ved at sige): "Vores Herre! Du har ikke skabt alt dette formålsløst. Æret være Du. Frels os fra straf og pine i Ilden." (Familien Imran, sura al-'imran 3:190-191)

Han var fuldstændig overbevist om, at Gud alene havde skabt myren, ham selv, hans mor og far, hans bror og alt i universet. Hans lille ven havde mindet ham om den vigtigste kendsgerning i verden: at der er ingen anden skaber end Gud.

Jeg tror, at når du læser disse linjer, vil du også forstå sandheden ligesom Omar, og du vil vide, at det er Gud, som har skabt alt. Så vil du tænke: "De som siger, 'at levende ting ikke blev skabt, men blev til ved en tilfældighed' tager fejl. Når vi er omgivet af skabninger med så mange betagende evner, er det umuligt at forestille sig at de blev til ved en tilfældighed."

Så hvis du en dag også støder på en god lille ven, som Omar gjorde, må du ikke glemme, at du kan lære meget af ham. Undersøg myren, og andre fantastiske skabninger, og tænk over, hvor perfekt Gud er til at skabe. Og hvis du nogen sinde møder folk, der tror, at deres egen tilværelse er en ren tilfældighed, så fortæl dem om vores lille vens egenskaber, og sig at du aldrig mere vil tro på deres meningsløse historier.


"Englene sagde: " Æret være Du, vi har ingen viden undtaget hvad Du har lært os. I sandhed er Du alvidende og alvis." (Koen, sura al-Baqara 2:32)