Bepleit Nooit Onwetendheid - Harun Yahya
BEPLEIT NOOIT ONWETENDHEIDOVER HET DUIDELIJKE BESTAAN VAN ALLAH

Vanaf het moment dat de mens zijn ogen voor de wereld opent, omgeeft hem een grote ordelijkheid. Hij heeft zuurstof nodig om te overleven. Het is interessant, dat de atmosfeer van de planeet waarop hij leeft, niet meer dan de exact benodigde hoeveelheid zuurstof levert, die hij nodig heeft. Op deze manier ademt hij moeiteloos. Om het bestaan van leven op deze planeet mogelijk te maken, is het bestaan van een warmtebron van belang. Als antwoord op deze behoefte, staat de zon precies op de juiste plaats om precies de juiste hoeveelheid warmte en energie, die de mens nodig heeft, uit te zenden. De mens heeft voedsel nodig om te overleven. Elke hoek van de wereld wemelt van verbazingwekkend gevarieerd voedsel. De mens heeft ook water nodig. Verbazingwekkend is, dat driekwart van de planeet met water bedekt is. De mens heeft behoefte aan onderdak en in deze wereld is er land wat geschikt is om op te bouwen en er zijn allerlei soorten materialen om onderkomens te maken.

Het zijn slechts een paar details te midden van miljarden, die het leven op aarde mogelijk maken. Kort samengevat, de mens leeft op een planeet die volmaakt ontworpen is voor zijn overleving. Dit is zeker een planeet die "gecreŽerd" is voor de mens.

De uitleg van de mens over de wereld, berust op een "verkregen methode van denken." Dat betekent dat hij op de manier denkt die hem is aangeleerd of, minder aangenaam, de manier waarop hij is geÔndoctrineerd. Door deze misleiding, doet hij het bovenstaande vaak af als "nietszeggende werkelijkheden." Indien hij echter de zaak niet opzij schuift, en de omstandigheden, die ons bestaan mogelijk maken begint te onderzoeken, zal hij zeker buiten de grenzen van het gebruikelijk denken staan en beginnen na te denken.

Hoe dient de atmosfeer als een beschermend plafond voor de aarde?

Hoe weet elk van de miljarden cellen in ons lichaam hun individuele taak en hoe voeren zij die uit?

Hoe bestaat zo'n bijzonder ecologisch evenwicht op aarde?

Een persoon, die op zoek is naar antwoorden op deze vragen, volgt zeker de juiste weg. Hij blijft niet ongevoelig voor zaken die om hem heen gebeuren, en bepleit geen onwetendheid over de bijzondere aard van de wereld. Een persoon die vragen stelt, die nadenkt en antwoorden geeft op deze vragen zal zich realiseren dat op elke centimeter van de planeet een plan en ordening heerst:

Hoe is deze smetteloze ordening in het hele universum tot stand gekomen?

Wie heeft er voor de verfijnde evenwichten in de wereld gezorgd?

Hoe zijn levende wezens, ongelooflijk verschillend in soort, tot stand gekomen?

Jezelf bezighouden met een intensief onderzoek naar de antwoorden op deze vragen, resulteert in een helder besef dat alles in het universum, de ordening ervan, elk levende wezen en structuur een onderdeel is van een plan, een product van een ontwerp. Elk detail, de uitstekende bouw van de vleugel van een insect, het systeem dat een boom in staat stelt om tonnen water naar haar allerhoogste takken te vervoeren, de ordening van de planeten en de verhouding van gassen in de atmosfeer zijn allemaal unieke voorbeelden van perfectie.

In elk detail van de oneindig gevarieerde wereld, vindt de mens zijn Schepper. Allah, de Eigenaar van alles in het gehele universum, maakt Zichzelf aan de mens kenbaar door het perfecte ontwerp van Zijn schepping. Alles wat ons omringt, de voorbijvliegende vogels, onze kloppende harten, de geboorte van een kind of het bestaan van de zon in de hemel, belichaamt de kracht van Zijn schepping. En wat de mens moet doen, is dit feit begrijpen.

Al deze zaken hebben hun bestaan te danken aan het feit, dat alles gecreŽerd is. Een intelligent persoon merkt dat er planning, ontwerp en wijsheid in elk detail van de oneindig gevarieerde wereld bestaan. Dit zet hem ertoe om de Schepper te erkennen.

Bepleit dus nooit de onwetendheid dat alle levende wezens, levend of dood, het bestaan en de grootsheid van Allah tonen. Kijk naar dingen die je omgeven en streef ernaar om op de beste manier waardering te tonen voor de eeuwige grootsheid van Allah.

Het bestaan van Allah is DUIDELIJK. Het negeren zou alleen maar het begin betekenen van de aanzienlijkste schade die we onszelf ooit kunnen aandoen. Dat is simpelweg omdat Allah geen behoefte heeft aan iets. Hij is Degene die Zijn grootsheid in alle dingen en op alle manieren toont. Allah is de Eigenaar van alles, vanaf de hemelen tot de aarde. De Qoer-aan leert ons de eigenschappen van Allah:

Allah! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Sluimer, noch slaap overmant Hem. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem toe. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof? Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beiden vermoeit Hem niet; Hij is de Verhevene, de Grote. (Surat al-Baqarah: 255)

 
   
    


Home | Boeken | Video's | Artikelen | Audio boeken | Contact | Word lid | Email een vriend deze pagina

Alle materiaal op deze site mag gratis gecopieerd, geprint en verspreid worden. info@harunyahya.com
2004 Harun Yahya International