Bepleit Nooit Onwetendheid - Harun Yahya
BEPLEIT NOOIT ONWETENDHEIDINLEIDING

Elke dag word je wakker voor een nieuwe dag. Eenmaal opgestaan, was je je gezicht, je bereid je voor, en heel waarschijnlijk haast je je ergens naartoe. Net zoals iedereen haast je jezelf om niet te laat op school of op het werk te komen en in een mum van tijd tref je jezelf gestort in de dagelijkse bezigheden. In de snelle vaart van de dag, op school of op het werk, doe je je best om iets te leren of om een afspraak na te komen, en in een oogwenk besef je dat het al bijna avond is geworden. Thuis aangekomen doe je het dagelijkse huiswerk. Een enkele keer, even voor de verandering, nodig je je vrienden uit, je gaat naar de film en keert terug naar huis om te slapen. De volgende morgen begin je weer van voor af aan en herhaalt de vicieuze cirkel zich.

Is het mogelijk dat je, gedurende deze dagelijkse sleur, je onverschillig opstelt over andere belangrijke zaken in het leven? Is het mogelijk dat je, in de dagelijkse stormloop van je leven bepaalde belangrijke zaken, vergeet, niet ziet of net doet alsof je ze niet begrijpt?

Het antwoord zal overwegend bevestigend zijn. Omdat de meerderheid van de mensen het nalaat te denken of te (over)peinzen over vele bijzonderheden voor hun leven. Je kunt als volgt denken:

Terwijl je in je kamer dit boek leest, besef je dan dat er enkele verbazingwekkende gebeurtenissen plaatsvinden? Heb je bijvoorbeeld ooit gedacht dat je je nu met een snelheid van 1,670 kilometer per uur door het heelal verplaatst? Heb je anderzijds ooit gedacht dat de kamer waarin je je nu bevindt een kleine plaats inneemt in het heelal. Alsof het een stofdeeltje geweest zou zijn.

Of dat jij, als mens - het enige wezen dat met het denkvermogen begiftigd is - op de hoogte bent van de perfecte inrichting die in het heelal bestaat?

Er zijn zeker honderden gelijksoortige vragen die je jezelf kunt stellen. Het doel van het noemen van deze vragen is om de bedekking van het menselijk verstand wat al verduisterd is door de dagelijkse handelingen - langzaam maar zeker - te ontsluieren, en het helpen haar horizon uit te breiden. Onze intentie hier is om na te denken over een paar cruciale onderwerpen.


Vanaf het moment dat de mens in de ochtend wakker wordt, dient hij zichzelf met eindeloze zaken bezig te houden. Echter, temidden van al deze wereldse gebeurtenissen, denkt hij niet aan een ERG BELANGRIJK onderwerp: de mens neemt nagenoeg een nietszeggende ruimte in het hele universum in, net zoals een stofdeeltje een klein deel van een gebouw bezet. Het is misschien verbazingwekkend te realiseren, maar het is een DUIDELIJK feit.

Welnu, beschouw het volgende eens:

"Wat is het belang van deze vragen voor mijn leven? Is het werkelijk van belang om erover te denken terwijl ik honderden zaken nog dien te volbrengen? Mijn eindexamens…, de vergadering die in de late namiddag zal worden gehouden…hebben zij geen voorrang?"

Deze gedachten weerspiegelen een algemene fout die veel mensen maken. Ongetwijfeld zijn de plannen met betrekking tot iemands onderwijs, huis of toekomst belangrijk. Desondanks zijn er sommige zaken die nog belangrijker zijn. Ten eerste, zaken die een persoon laten nadenken over zijn bestaan in deze wereld, over wat er nog buiten deze wereld bestaat, over hoe deze imponerende planeet waarop zijn leven tot stand is gekomen, en wie de Schepper van alle levende wezens, hemzelf inbegrepen, is.

Indien iemand serieus nadenkt, zonder zich voor te doen alsof hij de feiten die hij tegenkomt niet bevat, zal maar tot één enkele conclusie kunnen komen:

Het oneindige universum, een verbazingwekkende variatie van planten en dieren, alle wezens - levend of dood - en nog belangrijker, de mens zelf, is onderdeel van de perfecte creatie van Allah de Almachtige. De mens ziet zijn Schepper niet, toch, nadenkend over de ontelbare stukjes bewijsmateriaal die hem omgeven, zal dit hem het bestaan van Allah en Zijn eigenschappen doen begrijpen. In zijn pogingen zal zijn oprechtheid hem voorzien van een manier om de geboden van zijn Schepper te begrijpen, de manieren om Zijn tevredenheid en behagen te verkrijgen. Allah zegt in de Qoer-aan:

"Ogen kunnen Hem niet bereiken; maar Hij bereikt de ogen. Want Hij is de Ontastbare, de Alwetende. Er zijn inderdaad duidelijke bewijzen van uw Heer tot u gekomen, wie dus ziet het is voor hemzelf en wie blind wordt het is tegen hemzelf. En Ik ben geen bewaker over u." (Surat al-An'am: 103-104)

Denk ook over dit feit na en doe nooit alsof je de verheven creatie van Allah niet bevat.Mensen zijn zodanig door het dagelijks leven geabsorbeerd, dat zij zich de wonderbaarlijke toestanden waar hun leven op is gebaseerd niet kunnen realiseren. Voor mensen van begrip echter, betekent het feit, dat de aarde met een snelheid van 1670 kilometer per uur om zijn eigen as draait heel wat. Dat bovendien deze bol begunstigd is met nauwkeurige evenwichten om het leven mogelijk te maken, duidt aan dat dit perfecte systeem het product is van een DUIDELIJKE daad van creatie, de schepping van ALLAH DE ALMACHTIGE. Doe dus niet alsof je dit feit waaraan wij je herinneren niet begrijpt en wees je Schepper dankbaar dat Hij jou gecreëerd heeft en je een ziel heeft gegeven.
 
   
  


Home | Boeken | Video's | Artikelen | Audio boeken | Contact | Word lid | Email een vriend deze pagina

Alle materiaal op deze site mag gratis gecopieerd, geprint en verspreid worden. info@harunyahya.com
2004 Harun Yahya International