AUTEUR


De auteur, die onder de naam HARUN YAHYA schrijft, is in 1956 in Ankara geboren. Hij studeerde kunst aan de Mimar Sinan Universiteit in Istanboel en filosofie aan de Universiteit van Istanboel. Sinds de jaren '80, heeft de auteur vele boeken op politiek, geloof gerelateerde en wetenschappelijke onderwerpen, gepubliceerd. Harun Yahya is goed bekend als een auteur die heel belangrijke werken heeft geschreven, welke de vervalsing van de evolutionisten onthullen en de ongeldigheid van hun beweringen en de duistere nauwe samenwerking tussen Darwinisme en bloedige ideologieën bloot leggen.

Zijn schrijversnaam is gemaakt van de namen "Harun" (Aaron) en "Yahya" (Johannes) als herinnering aan die twee verheven profeten die tegen het ontbreken van geloof vochten. Het zegel van de Profeet op de voorkant van de boeken van de auteur heeft een symbolische betekenis die samenhangt met de inhoud ervan. Dit zegel vertegenwoordigd de Qoer-aan als het laatste boek van God en het laatste woord van Hem en onze Profeet, de laatste van alle profeten. Onder de leiding van de Qoer-aan en de Soennah, maakt de auteur het tot zijn belangrijkste doel om elk van deze fundamentele leerstellingen van ongelovige ideologieën te ontzenuwen en om het "laatste woord" te hebben, om de tegenwerpingen die tegen religie worden opgeworpen volledig de mond te snoeren. Het zegel van de Profeet, welke ultieme wijsheid en morele perfectie verwierf, is gebruikt als een teken van zijn intentie het laatste woord te hebben.

Al deze werken van de auteur draaien om één doel: de boodschap van de Qoer-aan aan de mensen door te geven en hen op die wijze aan te moedigen over aan het geloof gerelateerde onderwerpen na te denken, zoals over het bestaan van een God, Zijn Eenheid en het Hiernamaals en om hen aan enkele belangrijke onderwerpen te herinneren.
Harun Yahya geniet een grote lezersgroep in vele landen zoals: India, Amerika, Engeland, Indonesië, Polen, Bosnië, Spanje en Brazilië. Zijn boeken zijn vertaald in vele talen en er zijn Engelse, Franse, Duitse, Italiaanse, Portugese, Urdu, Arabische, Russische, Albanese, Servisch/Kroatische (Bosnië), Uygur Turks, Indonesische en Nederlandse versies zijn verkrijgbaar.

Over de hele wereld zeer gewaardeerd, zijn deze boeken een manier geweest om vele mensen hun geloof in God te laten stellen en om vele anderen een dieper inzicht in hun geloof te geven. De wijsheid en de oprechte en gemakkelijk te begrijpen stijl die gebruikt wordt, geeft deze boeken een duidelijke stijl welke iedereen die hen leest of onderzoekt direct raakt. Immuun voor tegenwerpingen zijn deze werken gekarakteriseerd door hun uitingen van snelle effectiviteit, absolute resultaten en onweerlegbaarheid. De uitleg die in dit boek wordt gegeven is niet te ontkennen, expliciet en oprecht en verrijkt de lezer met duidelijke antwoorden. Het is onwaarschijnlijk dat degenen die deze boeken lezen en er serieus over nadenken nog langer de materialistishe levensbbeschouwing, atheisme en andere verdraaide ideologieen of levensbeschouwingen kan aanbevelen.


Zelfs als hij ze blijft aanbevelen, bewijst dit dat het alleen maar een sentimentele volharding is, omdat deze boeken deze ideologieën vanaf de basis weerleggen. Alle moderne bewegingen van ontkenning worden vandaag de dag door de ideologie verslagen, dankzij de collectie boeken die Harun Yahya heeft geschreven.

Het lijdt geen twijfel dat deze uitvoeringen resulteren van de wijsheid en helderheid die door God aan hen geschonken is. De auteur is zeker niet trots op zichzelf, hij wil alleen maar als een middel fungeren op de zoektocht van iemand naar het rechte pad. Verder, verkrijgt de auteur geen materieel voordeel van zijn boeken. Noch de schrijver, noch degenen die belangrijk zijn bij het publiceren en verkrijgbaar maken van deze boeken voor de lezer, verkrijgen er enig materieel voordeel van. Zij willen alleen de tevredenheid van God verdienen.

Degenen die, deze feiten overwegend, anderen aanmoedigt deze boeken, welke de "ogen" van het hart openen en hem leiden in het worden van een toegewijde dienaar van God te zijn, te lezen verlenen een waardevolle dienst.

Ondertussen, zou het een verkwisting van tijd en energie zijn, om boeken aan te prijzen welke verwarring in de gedachten van mensen zouden veroorzaken, mensen in ideologische chaos leiden en welke overduidelijk geen sterk en precies effect hebben bij het verwijderen van de twijfel in de harten van mensen. Het is duidelijk dat het voor boeken die ontworpen zijn om de druk op de literaire mogelijkheden van de auteur te zetten, in plaats van het nobele doel van het redden van het verlies in geloof van de mensen, onmogelijk is zo'n groot effect te hebben. Zij die hier aan twijfelen kunnen gemakkelijk zien dat het enige doel van de boeken van Harun Yahya is, het overwinnen van ongeloof en om de morele waarden uit de Qoer-aan te verspreiden. Het succes, de impact en oprechtheid van deze dienst hebben een duidelijke weergave in de overtuiging van de lezer.

Een punt moet men in gedachten houden: de belangrijkste reden voor het voortzetten van wreedheden en conflicten en alle beproevingen die de moslims ondergaan is de ideologische overheersing van gebrek aan religie. Deze dingen kunnen alleen tot een einde komen met de ideologische nederlaag van gebrek aan geloof en door ervoor zorg te dragen dat iedereen kennis heeft over het wonder van de schepping en de moraal uit de Qoer-aan, zodat mensen daarnaar kunnen leven. De staat van de wereld vandaag de dag overwegend, is het duidelijk dat deze dienst sneller en effectiever moet worden geleverd. Anders zou het te laat kunnen zijn.

Het is geen overdrijving om te zeggen dat de serie Harun Yahya boeken een leidende rol hebben aangenomen. Als Allah het wil, zullen deze boeken de manier zijn waardoor mensen in de 21e eeuw, de vrede en zegen, rechtvaardigheid en geluk die in de Qoer-aan beloofd worden zullen verkrijgen.


Home | Boeken | Video's | Artikelen | Audio boeken | Contact | Word lid | Email een vriend deze pagina

Alle materiaal op deze site mag gratis gecopieerd, geprint en verspreid worden. info@harunyahya.com
2004 Harun Yahya International