HАЧАЛО ЗА СТРАНИЦАТА ЗА КОНТАКТ
 Име
 
Дата 
Общо 11
Сътворението на ВселенатаС потвърждаването на Big Bang теорията, според която Вселената се е появила в резултат на една огромна експлозия, представата за ‘вечна материя’, която формира основите на материалистическата философия, е захвърлена в кошчето за смет на историята.
В този филм ще видите как съвременната астрономия и физика заключват в себе си един факт, които материалистите не желаят да приемат, а именно съществуването на Бог.Също налични Немски, Албански, Френски, Английски, Арабски, Азърбейджански, Бенголи, Czech Language, Руски
Страници на сродни книгиНемски, Турски, Албански, Испански, Френски, Индонезийски, Английски, Руски, Китайски

Сътворението на човекаТози филм е за вашата история. Как сте се появили от една единствена капка течност? Как сте били внимателно замислени, формирани, хранени и отгледани в майчината ви утроба?
Когато видите невероятния дизайн, план и сложност на всяка една стъпка, която води към вашата поява, то вие ще си припомните, че това не е дело на слепите природни сили, а на Премъдрия и Всемогъщ Творец.Също налични Турски, Индонезийски, Албански, Арабски, Унгарски, Руски

Провала на еволюциятаРедива клонове на науката, развили се след формирането на дарвинизма, показват, че тази теория не е нищо друго освен един въображаем сценарий. Този документален филм разглежда внимателно този научен провал на дарвинизма в рамките на три части:
1) Произход на живота
2) Въображаеми еволюционни механизми
3) Фосилни регистриСъщо налични Турски, Италиански, Руски
Страници на сродни книгиРуски

Исус Ще Се ВърнеИсус Христос (мир нему), така както и всички останали пророци, е избран от Бога раб, който е натоварен със задачата да призовава хората към правия път…
Живота на този свят човек от момента на неговото раждане до въздигането му при Бог е изпълнен с чудеса.
С Божие позволение Исус (м.н.) изцерява болни, съживява мъртви, дарява с живот безжизнената глина...
Съществува още едно чудо сбъдването, на което вярващите от двете големи Божи религии, очакват с нетърпение и се подготвят за този свят ден:
Исус (м.н.) ще се върне отново на земята!
Завръщането на Исус (м.н.) на земята е благо и подкрепа, с които Бог дарява цялото човечество. Защото с неговото пристигане всички безредици по земята ще бъдат прекратени, морала, на който ни учи Корана, ще властва по целия свят, ще настъпи един изключителен, от всяка една точка, период.
Бивайки вярващи това, което трябва да направим, е да се подготвим по най-добрия начин за този прекрасен ден и да посрещнем този свят пророк по най-прекрасния начин.
Нещо повече, Бог повелява на нас мюсюлманите да бъдем като апостолите, които са помагали на Исус (м.н.):
О, вярващи, бъдете помощници [по пътя] на Аллах, както Иса, синът на Мариам, рече на учениците си: “Кои са моите помощници [по пътя] на Аллах?” Учениците рекоха: “Ние сме помощниците [по пътя] на Аллах.” И част от синовете на Исраил повярва, а друга не повярва. И подкрепихме вярващите срещу врага им, и те станаха победители. (Сура Сафф, 14)Също налични Турски, Руски
Страници на сродни книгиИталиански, Турски, Албански, Немски, Английски, Френски, Руски, Български

Ционистката философия и ИзраелВъв вестниците, които четем, и новините, които гледаме години наред,ставаме свидетели на факта, че в Средния Изток почти всеки ден се извършват сражения. И от двете страни множество невинни хора, жени, деца, младежи и възрастни се превръщат в обект на тази жестока борба. Биват опожарявани и разрушавани къщи, училища, болници и дори места за поклонение. Най-големият виновник за тази продължаваща дълги години вражда и война, за пролятите сълзи и кръв, е ционистката идеология. В този филм ще видите от една страна как изкривените пропаганди и внушения на ционизма представляват една голяма опасност за световния мир, а от друга – масовите избивания, опустошения и безредици причинени от тази идеология.Също налични Турски
Страници на сродни книги Азърбейджански

Тайната на изпитаниетоДокато човек живее на земята, той е подложен на изпитания от своя Създател. Задължение на всеки вярващ е да отговаря на злото с добро, да бъде търпелив и да се отнася морално към другите. Да знае, че всичко, което му се случва, е просто изпитание от Господа, да изпитва удоволствие от всичко и да се обръща с радост и охота към всяка ситуация - това са тайни, известни единствено на вярващите. Този филм описва тайните на изпитанието, на което сме подложени по време на земния ни живот.Също налични Турски, Английски, Арабски, Азърбейджански, Руски
Страници на сродни книгиТурски, Английски

Оръжието на сатаната: романтизмътВ отдалечените от религията общества в повечето случаи верните неща се представят като грешни, а грешните като верни. Те могат да поощряват и насърчават поведение, което обаче да не се хареса на Господа. Романтизмът е едно от тези погрешни чувства, смятано за правилно. Този филм разкрива колко сериозна заплаха, било то за обществото или за отделния индивид, представлява романтизмът, за който се предполага, че е просто една черта на характера, както и показва колко лесно е да се отстрани тази опасност.Също налични Турски

Кървавото учение на дявола: сатанизъмСатанизъм…Тъмния път към ада… Това е пътят, който са избрали тези, които дяволът е успял да заблуди и сега са се превърнали в негови последователи.В този филм вие ще видите не само тъмната история на сатанизма, но също така ще станете и свидетели на кървавия съюз между него и други философии, като атеизма и материализма. Ще видите как те взаимно си сътрудничат, за да отклонят човешките същества от Божия път и да ги заблудят с празни обещания, за да могат да ги накарат да прекарат своя вечен живот в ада.......Също налични Английски, Турски

Ислямът порицава тероризмаТози филм още веднъж представя жестокостта на тероризма, както и степента на опасност, която представява за мира и спокойствието на човечеството. Във филма са изложени доказателсва за това, че Исляма се противопоставя на тероризма и, че да се живее според морала от Корана е единственото решение на проблема с тероризма.Също налични Френски, Английски, Албански, Индонезийски, Турски, Немски, Руски
Страници на сродни книгиХоландски, Немски, Английски, Албански, Турски, Френски, Руски, Азърбейджански, Китайски

Ислямът: светлината, която озарява светаПреди 14 века на Арабския полуостров се ражда една нова религия. Тази религия научава арабското общество, което дотогава живее в насилие, варварство и невежество, на мир, разум и цивилизованост. Не само арабите, но и още много други народи били осветени със сиянието на тази нова религия. В науката, културата, начина на мислене и изкуството настъпва невиждан дотогава възход. Тази религия е изпратеният от Бог като напътствие Ислям...Също налични Азърбейджански, Турски, Руски

Истината за земния животЕдна от най-съществените причини хората да отхвърлят религията е представата им, че животът е вечен. Забравяйки, че смъртта може по всяко време да сложи край на този живот, човек просто вярва, че би могъл да се наслади на един съвършен и щастлив живот. Той обаче силно се заблуждава, тъй като земята е временен дом, специално създаден от Бога, за да изпитва хората. Всяка прелест на земята след известно време се разрушава и изчезва. Това е действителността на земния живот, която никога не се променя.Също налични Немски, Турски, Индонезийски, Уйгурски, Английски, Арабски, Унгарски, Руски, Китайски
Страници на сродни книгиТурски, Албански, Френски, Английски

  1