HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - Статии
    В момента статиите на Харун Яхя се публикуват в голям брой периодични издания в Турция и в множество други страни по света. В този раздел на сайта ни ще можете да откриете една част от статиите на автора групирани в категории.
 
 

Статии на Харун Яхя публикувани в международни вестници и списания

Можете да прочетете някои от статиите на автора публикувани в международните вестници и списания. Можете да ги свалите и прочетете в pdf формат, което ще ви позволи да запазите оформлението и графиките на страниците. >>

 

 
Сътворение & Съществуване на Бог
  Звездата Сириус
  Сътворение, разширяване и край на Вселената
  Медоносната пчела
 
Опровергаване на дарвинизма
  Митът за еволюцията на коня
  Фосилите отричат дарвинизма
 
  Политика, Идеологии & Общество
  Ислямът Порицава Тероризма
  Всички Ние Трябва Да Обединим Сили Срещу Тероризма
  Ционистката Философия и Израел
  Значението на съюзничеството в Ислямския свят
 
 Последният период & Съдния ден
  В очакване на Исус: Блага вест за всички християни и мюсюлмани
  Филмът, който изправи на крака целия свят, и Исус
  Рай: описание според айятите от Корана
 
 Мъдрост от Светият Коран
  Имената на пророците се появиха върху плочите от Ебла,
които са 1500 години по-стари от Тората
  Думата "Хаман"
 
 Ислямска вяра & Морал
  Ислямът приема Християнството и Юдейството
   
 

 Статии за месец Рамадан

От тук можете да получите достъп до "Страниците за Рамадан 2004", които са подготвени специално за този свят месец. В тях ще можете да откриете различни теми свързани с чудесата на сътворението, мъдростта от Корана, науката, политиката и рухването на еволюционната теория, вие също така ще можете да прочетете и избраните от нас айят и хадис на деня. >>За да можете да видите статиите ни в PDF формат вие се нуждаете от Adobe Acrobat Reader. Натиснете за да свалите Adobe Acrobat Reader