HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - За СтраницатаТази страница е разработена с цел полуляризирането и разгласяването на творбите на видния турски мислите и писател Харун Яхя. Неговите книги се ползват с голямо внимание както в Турция, така и по цял свят. Особено през 90’те години творбите на Харун Яхя се превръщат в средство на интелектуално пробуждане на както на много мюсюлмани, така и на немюсюлмани, в лицето на илюзийте на модерното време. С други думи, името Харун Яхя е призоваване към истината.

Тази покана е една напълно идеалистическа инициатива. Самият автор не се стреми към и не получава никаква финансова печалба от книгите, които е написал. Нито пък тези, които участват в проектирането, издаването и разпространяването на тези книги, или на научнопопулярните филми, аудио записи, графичен дизайн основани на тези книги, имат за цел каквато и да била финансова печалба. Следвайки същия дух този уеб сайт предоставя безплатен достъп до всички книги на Харун Яхя, както и всички останали материали инспирирани от неговите книги.

Книгите на Харун Яхя, а така и тази страница, целят да напомнят множество съдбоносни факти, които хората пренебрегват, или дори отричат под въздействието на хаоса на модерното време. Едно от тези основни неща е сътворението. Това, че Вселената, живите организми и човека не са възникнали от само себе си същества, а са дело на Господа, Всевишия Творец. Всички ние сме сътворени от Него и отново при Него ще се завърнем. Както се разкрива в този сайт представяните като “научни” оспорвания на този факт – като дарвинизма и другите материалистични догми – не са нищо друго освен една измама.

Този уеб сайт призовава всеки един човек от всички краища на света, без значение от неговата култура, раса, етнически или социален произход, да осъзнае този основен факт и да помисли за своя дълг към Твореца. В основата на това послание лежи истинското спасение и щастие на човечеството.

Съществуват още множество уеб сайтове инспирирани от книгите на Харун Яхя, които са свързани към нас. Някои от тях са както следва:

- Фондация Научни Проучвания
- Ислямът Порицава Тероризма
- Еволюционната Измама
- Исус Ще Се Върне
- Чудесата на Корана
- Погубените народи
- Тайната Отвъд Материята
- Харун Яхя

Останалите сайтове могат да бъдат открити на главната страница на настоящия сайт.