ЗА СТРАНИЦАТА ЗА КОНТАКТ

www.chudesatanakorana.com

Коранът е божието слово и притежава множество чудотворни характерни признаци, които доказват това. Едното от тях е факта, че редица научни истини, които сме способни да открием единствено посредством технологията на 20ти век, са споменати в Корана преди 1400 години.
Разбира се Корана не е научна книга. В неговите айяти обаче са описани по един изключително сбит и прозорлив начин много научни факти, които могат да бъдат открити единствено посредством технологията на 20ти век. Тези факти не е било възможно да бъдат известни по времето, когато Корана е бил низпослан, и това е още едно от доказателствата, че Корана е Божие слово.

Книга: Погубените народи

Много общества, въстанали срещу волята на Господа и отнесли се вражески към изпратените от Него Пророци, били напълно заличени от лицето на земята. Всички те били погубени – някои с избухване на вулкан, други с пагубен потоп, а трети с пясъчна буря.... Тези общества, според казаното в Корана, трябва да ни бъдат за урок. “Погубените Народи” разглежда тези поучителни наказания, опирайки се на айяти от Корана и археологически открития.
Статия: Митът за еволюцията на коня
  Доскоро една въображаема последователност, предпола-гаемо показваща еволюцията на коня, била прокарвана като единственото фосилно доказателство за еволюционната теория. Днес обаче много от самите еволюционисти откро-вено признават, че сценарият за еволюцията на коня е пропаднал....
Научнопопулярен филм:Ислямът порицава тероризма

Този филм още веднъж представя жестокостта на тероризма, както и степента на опасност, която представява за мира и спокойствието на човечеството. Във филма са изложени доказателсва за това, че Исляма се противопоставя на тероризма и, че да се живее според морала от Корана е единственото решение на проблема с тероризма.

 
ЗА АВТОРА
Живот Посветен на Вярата
КНИГИ
Пълен Текст
ФИЛМИ
Безплатни Филми Онлайн
СТАТИИ
Наука, Религия & Живот
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Вижте Истинита
 
Всичко за Сваляне
Wallpapers
Каталог
Конференции

[За да получите отговор
натиснете върху картинката]
Вашият Глас
Напишете вашите коментари за нас и прочетете други такива

Магазини на Харун Яхя до Вас
Вижте нашите издатели & дистрибутори по цял свят

Изложба
Визуална изложба за сътворението
Стани член
За да получавате нашите безплатни писма
Работете с Нас
Искате да превеждате или публикувате нашите материали?
Мъдри думи
Прочетете какво са казали великите мозъци ТУК...


Можете да получите достъп до нас и на адрес:

 

 

 

>>> Изпрати страницата на приятел

 

Тъмната Страна на       Дарвинизма