HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - Категории - Провала на Еволюционната Теория

 КНИГИ
50-те точки, провалящи еволюционната теория

Еволюционната теория, която както в училищата, така и в научните издания в продължение на близо 150 години бива представяна като научен факт, в действителност е основана на едни изключително гнили основи. Всяко едно от излаганите в продължение на 150 години твърдение на еволюционистите бе отхвърлено от науката. Еволюционистите обаче вече са се отказали от опитите си да доказват теорийте си и за да могат да запазят жива еволюционната теория те прибягват към средства като пропаганда, демагогия и фалшификации. Тяхната цел не е да защитят един научен факт, а те се опитват да запазят жива една т.нар. научна измама, за да могат с нея да подкрепят материалистическите и атеистични възгледи. В тази книжка посредством научни доказателства са опровергани основните твърдения на еволюционната теория. С много конкретни и близки до вас примери е доказано как е невъзможно животът да е възникнал посредством еволюцията. Познаването на съдържанието на тази книжка ще ви бъде достатъчно, с Божие позволение, да дадете необходимите отговори, в която и точка на света да се намирате, на който и да е било еволюционист, както и да оборите всички техни твърдения.

Пълен текст (в оригинал)
Безисходицата по отношение на междинните форми

Темата на тази книга са фосилните регистри, които са един от научните развития опровергаващи еволюционната теория. Преди да започнете да четете книгата трябва да ви припомним, че липсата на “междинни форми” във фосилните регистри сама по себе си е достатъчна за доказване на недействителността на еволюционната теория. Авторът на теорията – Дарвин, който също приема този факт, след като в своята книга си задава въпроса защо междинните форми не могат да бъдат намерени казва, че “по-нататък това би могло да се превърне в най-същественото възражение срещу теорията ми”.

Пълен текст (в оригинал)
Имало едно време дарвинизъм

Еволюционната теория, която никога не е притежавала научна основа, поради недостатъчното научно равнище за известно време се е сторила на някои хора като “убедителна”, но по-късно става ясно, че и тази убедителност е просто една измама. Днес всяко едно от твърденията излагани в продължение на 150 години с цел защита на еволюционната теория на Дарвин е опровергано. Вяко едно от т.нар. доказателства на еволюцията едно по едно бяха отхвърлени. В тази книга ще разгледаме научните данни, опровергаващи еволюционната теория, и заедно ще видим как дарвинизмът, който е изложен възползвайки се от недостатъчността на науката през 19ти век, е една голяма измама.

Пълен текст (в оригинал)
Краят на дарвинизма

-Докато научните доказателства отричат еволюционната теория, те показват, че всички живи организми са сътворени от Господа-
След като прочетете тази книга, наречена “Краят на дарвинизма”, ще разберете по-добре каква разнебитена система на мислене притежава еволюционната теория. В книгата, чрез систематизирани обяснения и визуална естетика, се разказва за научния провал на еволюционната теория.
Тази книга е подходяща за хора на всякаква възраст - от 7 до 70 години.

Пълен текст (в оригинал)
20те въпроса, провалящи еволюционната теория

Еволюционната теория е актуална от 150 години и дълбоко въздейства на хората върху виждането им за света. Внушава им се лъжата, че са “животински вид”, появил се на Земята в резултат на случайности, и им се втълпява, че единственото житейско правило е егоистичният стремеж за живот и борбата за оцеляване. Последствията от тези внушения могат явно да бъдат забелязани в безредиците на 19ти и 20ти век. В тази книга се дават отговори на въпросите, отнасящи се до еволюцията и будещи най-голям интерес у обществото, както и твърденията на еволюционистите относно тези въпроси.

Пълен текст (в оригинал)
Еволюционната безизходица -1

Тази книга е подготвена ползвайки написаните от автора произведения на тема провалянето на еволюционната теория. Под формата на енциклопедия, под тематичните заглавия подредени по азбучен ред ясно ще видите представените от еволюционната теория твърдения и това как под светлината на научните открития и доказателства тези твърдения биват обезсилени.
Целта на подготвянето на един такъв труд е читателите ни да могат да достигнат лесно до всяка една тема свързана с еволюцията и да научат най-достоверните сведения. По този начин читателят ни ще може по най-практичния начин да получи най-правилната и надеждна информация за всички понятия и термини свързани с еволюционната теория, които биват използвани в печатните органи, списания, книги, телевизионни програми и други медии.

Пълен текст (в оригинал)
Еволюционната безизходица -2

Във втората част на книгата “Еволюционната безизходица”, в чиято първа част можете да откриете термините от буквата А до Й, можете да прочетете термините свързани с еволюционната теория от К до Я.

Пълен текст (в оригинал)
Еволюционната измама

-Научното проваляне на еволюционната теория и на идеологичния й фон -
Много хора смятат, че еволюционната теория на Чарлс Дарвин е доказан факт. А всъщност развиващите се с всеки изминал ден клонове на науката, противно на всеобщото вярване, постоянно я опровергават. Тази книга излага по детайлен, но лесно разбираем начин научното проваляне на еволюционната теория. Освен това в нея са анализирани силите и мотивите, които се стремят да поддържат тази теория жива и да накарат хората да повярват в нея.
“Еволюционната измама” е издадена на езици като английски, малайски, албански, испански, босненски, български, индонезийски и руски. Тя се продава в много европейски страни, на първо място в Англия, както и в САЩ, Канада и Австралия.

Acrobat pdf документ (.zip) MS Word документ (.zip)
Провала на материализма

Как материалистическата философия, която получила подкрепа от първичното научно вярване на 19ти век, била опровергана по отношение на факта, че вселената и организмите са били сътворени? Настоящата книга дава отговор на този въпрос като се основава на конкретни научни данни.

Пълен текст (в оригинал)
Краят на материализма

Как обяснението, което даде материалистическата философия за природата, бе опровергано от науката?...
Как материалния свят доказва съвършенното сътворение?.. Приказката за “еволюцията на религийте” и истините...

Пълен текст (в оригинал)
Истината за сътворението

В тази книжка ще разгледаме една малка част от доказателствата за сътворението, на които е обърнато внимание в Корана, и ще ги разясним с мъдроста представена ни в Корана.
Тези, които прочетат произведението, ще видят още веднъж доказателствата за наличието на сътворение, за това, че всички живи организми са били сътворени и ще станат свидетели на доказателствата за съществуването на Бог, който ги е сътворил.

Пълен текст (в оригинал)
Грешките на Американската Национална Академия на Науките

През 1999г. американската Национална академия на науките публикува книжка със заглавие "Наука и креационизъм: един възглед на Национална академия на науките". В тази книжка класическата еволюционна теория, чиито твърдения множество пъти бяха опровергани от научните открития, бе представена отново повърхностно, без никакви подкрепящи я доказателства. В настоящата книга е разкрито как членовете на Национална академия на науките, една от най-големите еволюционни институции, се прави, че не вижда дори и най-очевидните факти, защото приемането само на един от тях би означавало отказване от дарвинизма и материализма. Тук са представени техните погрешни тълкувания на данните, както и как те умишлено и публично защитават една лъжа.

Пълен текст (в оригинал)
Еволюционната заблуда по отношение на видовете

В тази книга е разказано в съкратен вид за разнообразието на живота и възможностите, които придобиваме благодарение на него. Тук са напомнени една част от благата, които “ако пресметнем не ще можем да изчислим”, с които Бог ни дарява. Нещо повече, в книгата, така както е казано в Корана: “и във вашето сътворяване, и в това на тварите, пръснати [по земята], има знамения за хора убедени” (Сура Джасиа, 4), са изложени една част от айятите за животните (доказателства и знамения разкриващи Божието съществуване).
Една от целите на тази книга е да покаже колко ненаучни и неразумни са еволюционните твърдения по отношение на изобилието и богатството на видовете; да разкрие недействителността на изложените от дарвинизма понятия като “видоизменение” и “макроеволюция”. Като допълнение, в книгата са отделени специални глави за разказите относно сипките от Галапагос и пеперудите от времето на индустриалната революция, които еволюционистите при всеки удобен случай и настоятелно представят като “основно доказателство”, а също така и посредством научни сведения бива доказано, че нито една от страните им не може да бъде представена като доказателство за еволюционната теория.

Пълен текст (в оригинал)
Истинският произход на живота

-Научните открития отхвърлят еволюционната теория
В тази книга, опираща се изцяло на научните открития, се разкрива невалидността на еволюционната теория. Тези, които защитават еволюционната теория, трябва непременно да се срещнат лице в лице с тези открития и да се замислят за някои от досегашните си предразсъдъци. Ако ли пък се въздържат от това, то с действията си ще покажат съгласие, че вярата им в тази теория не е научна, а изцяло догматична.

Пълен текст (в оригинал)
Ясен отговор на еволюционистите - 1

Много хора, овладели важни места в света на науката и медиите, смятат еволюционната теория за научен факт. Нещо повече, те правят всичко възможно, за да накарат обществото да приеме това суеверно твърдение. Поради тази причина трябва да се покаже невалидността на всяко едно от суеверните им убеждения, които те смятат за научни факти.
По-рано бяхме представили нашите отговори по този въпрос в публикуваната през август 1999 г. книга със заглавие “Лъжите на еволюционистите”. От своя страна, тази книга е друг труд, подготвен със същата цел и представляващ сбор от статиите ни, публикувани в интернет страницата www.netcevap.org.

Пълен текст (в оригинал)
Ясен отговор на еволюционистите - 2

В тази книга са разгледани новите научни открития, които разкриват еволюционната измама. Както и недействителността на публикуваните през 2000 - 2001 година в еволюционните вестници и списания в Турция пристрастни новини.

Пълен текст (в оригинал)
Ясен отговор на еволюционистите - 3

В тази книга, която съставя третата част от поредицата “Ясен отговор на еволюционистите”, както и в предходните две произведения, са дадени отговори на някои съществени грешки по отношение на еволюционната теория поместени в местните и чужди медии. Понякога във вестникарска рубрика, понякога в новина, а понякога и в някоя телевизионна програма се опитват да представят еволюционната теория като изискване на науката, извършва се дарвинистка пропаганда и множество хора, които нямат достатъчни познания, биват въвлечени в една огромна измама.
Целта на тази книга е от една страна да разкрие невалидността и нелогичността на твърденията изложени в еволюционните новини, статии и програми поместени в множеството различни медии, и от друга страна да премахне вредите, които тази безсмислена еволюционна пропаганда би породила. Не забравяйте, в тази книга ще откриете ясните и правилни отговори на еволюционните твърдения...

Пълен текст (в оригинал)
Ясен отговор на еволюционистите - 4

В тази книга са събрани отговорите, които по-рано сме дали по повод на еволюционната измама публикувана в местните и чужди медии. Когато прочетете събраните в тази книга еволюционни новини ще видите как съответните медийни организации се намират в една системна еволюционна пропаганда, как в името на защитата на еволюционната теория те представят едни изключително нелогични и абсурдни твърдения като научни новини. Нещо повече, виждайки отговорите, които науката и разума дават на тези еволюционни измислици, ще се учудите как е било възможно в продължение на 150 години научният свят да е следвал една такава измама.

Пълен текст (в оригинал)
Грешките на еволюционистите

В тази книга са разкрити всички грешки на еволюционистите, които през последните години се се появявали в Турция, в медийте или в учебниците. С научни доказателства бива даван отговор на всички твърдения на еволюционистите.

Пълен текст (в оригинал)
Признанията на еволюционистите

Днес еволюционната теория, както казва известният молекулярен биолог проф. Майкъл Дентън, е една “теория в криза”. Тази криза, в която изпада теорията, от време на време подтиква дори някои от най-ревностните й защитници да направят някои признания. В тази книга ще прочетете откровенията на учените еволюционисти относно теорията, в която те вярват.

Пълен текст (в оригинал)
След една дискусия

В излъчената на 1 и 8 юни 2001 г. по телевизия ATV дискусионна програма на име “Орехова черупка” (“Джевиз Кабуу”) с водещ Хулки Джевизоглу тема на дебатите бе еволюционната теория от научна гледна точка.
В тази книга е даден отговор на грешките на еволюционните изказвания направени във всяко едно от двете излъчвания на програмата. По този начин е разкрита както научната криза, в която изпада еволюционната теория, така и колко отдалечени от научните развития и научния начин на мислене са еволюционистите от страната. Нашата цел не е да критикуваме еволюционистите, чиито имена са споменати в книгата, а посредством тях да покажем “еволюционната догма” и същевременно да изложим факта, че еволюционата теория е една провалила се от научна гледна точка теория.

Пълен текст (в оригинал)
 ФИЛМИ
 СРОДНИ СТРАНИЦИ
http://www.evrimbelgeseli.com/
http://www.evolutsionataizmama.com/
http://www.darwinizminsonu.com/
http://www.darwinizmdini.com/
http://www.netcevap.org/

ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ

Провала на Еволюцион-      ната Теория
Тъмната Страна на      Дарвинизма
Природа и Сътворение
Вселена и Сътворение
Микросвят и Сътворение
Коран и Наука
Мъдростта от Корана
Истинският Ислямски      Морал
Живота на Пророците
Последният период и      Съдния ден
Вяра и Размисъл
Тайната отвъд материята
Мир и Толерантност в      Исляма
Решение на Социалните      Проблеми
Историа, Политика и      Стратегия
Заблудата на Масонст-      вото
Отзиви от Света