HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - Категории - Мир и Толерантност в Исляма

 КНИГИ
Ислямът порицава тероризма

Тероризмът е престъпление срещу човечеството. Той взима под прицел невинните хора. Ислямът е религия, която означава “мир”. В Корана – Свещената книга на Исляма, Бог заповядва на вярващите да сеят мир и сигурност по света. Тероризмът и всички останали злини на Земята са действия, които Бог е заповядал на вярващите да отбягват. Ислямът не е източник на тероризъм, а негово отричане. Тези, които извършват или подкрепят тероризма в името на Исляма са в голяма заблуда. Те извършват престъпление, което Бог е порицал в Корана. Всички истински вярващи порицават всякакъв вид тероризъм и споделят мъката на пострадалите от него.

Пълен текст (в оригинал)
Терорът се унищожава с обич

Днес политици, политолози и различни академици са единодушни в мнението си, че само с военна сила няма да може да се излезне от тресавището на тероризма. В тази книга ние ще отстояваме позицията, че тероризмът може да бъде премахнат единствено посредством обич, толерантност и миролюбие. Божийте религии, които Господ е изпратил посредством пратениците си, са истински пътеводител по отношение на този въпрос. Поради тази причина в настоящата книга ще разкрием, посредством примери от Корана, Новия и Стария завет, че терорът е варварство, което е забранено и прокълнато от всички Божий религии. Също така ще разкрием, с примери от историята, как единственият метод за борба с тероризма е религиозният морал, който дарява хората с обич, състрадание, милосърдие, скромност, съобразителност, снизхождение, толерантност и чувство за справедливост, както и ще призовем хората да полагат усилия за създаването на един изпълнен с мир и обич свят.

Пълен текст (в оригинал)
Елате да се обединим

Диалогът и съюзът между религийте е един естествен резултат от стремежа на Християнството, Мюсюлманството и Еврейството към справедливост и мир, и желанието им да бъдат полезни на човечеството. Диалогът между членовете на трите религии не е взаимоотношение, което да остане ограничено само със събрания и конференции, а е обединение между вярващите хора, които защитават едни и същи ценности, борят се за една и съща цел и се стремят да намерят фундаментални решения на съвместните проблеми. И това обединение в този период, в който очакваме второто пришествие на Исус, ще бъде едно от най-съществените средствата, коeто ще донесе благоденствие и спокойствие на земята.

Пълен текст (в оригинал)
Правосъдието и снизходителността в Корана

За да може справедливостта да властва на Земята, то трябва да съществува един морал, който би накарал хората да се откажат от собствените си интереси в полза на правосъдието. Този морал, е моралът от Корана, на който ни учи и ни повелява Аллах. Моралът от Корана ни повелява едно непорочно правосъдие, без никаква дискриминация между хората, и в полза на законното и правдивото. Целта на тази книга е да представи на хората истинското правосъдие от Корана.

Пълен текст (в оригинал)
ФИЛМИ
Ислямът порицава тероризма

Този филм още веднъж представя жестокостта на тероризма, както и степента на опасност, която представява за мира и спокойствието на човечеството. Във филма са изложени доказателсва за това, че Исляма се противопоставя на тероризма и, че да се живее според морала от Корана е единственото решение на проблема с тероризма.

СТАТИИ
Ислямът Порицава Тероризма
Всички Ние Трябва Да Обединим Сили Срещу Тероризма
СРОДНИ СТРАНИЦИ
http://www.islamterorulanetler.com/
http://www.islamantisemitizmilanetler.com/  
http://www.kitapehli.com/  

ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ

Провала на Еволюцион-      ната Теория
Тъмната Страна на      Дарвинизма
Природа и Сътворение
Вселена и Сътворение
Микросвят и Сътворение
Коран и Наука
Мъдростта от Корана
Истинският Ислямски      Морал
Живота на Пророците
Последният период и      Съдния ден
Вяра и Размисъл
Тайната отвъд материята
Мир и Толерантност в      Исляма
Решение на Социалните      Проблеми
Историа, Политика и      Стратегия
Заблудата на Масонст-      вото
Отзиви от Света