HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - Категории - Тайната отвъд материята

 КНИГИ
Другото наименование на въображението: МАТЕРИЯ

Това, което е описано в книгата е един изключително важен факт, който до ден днешен е породил необикновено удивление у много от хората и е станал причина за цялостната промяна на възгледите им за живота. Този факт е следния: “Всичко онова, което е част от живота, който живеем на Земята, в действителност се състои от формираните в нашия мозък образи и чувства”.
Ние сме научени да си мислим, че тези образи и възприятия са предизвикани от веществен свят извън нашия мозък, където материалните неща съществуват. В действителност обаче ние никога не виждаме реално съществуващата материя и никога не докосваме реални предмети. С други думи, всеки един материален обект, който си мислим, че съществува в живота ни, е всъщност само един формиран в нашия мозък образ.

MS Word документ (.zip)      
Идеализъм, Философията на "Матрицата" и Истината за материята

          “Какво е "реално"? Как определяш "реалното"?Ако то е онова, което
          може да се усети, помирише, вкуси и види, то тогава "реалното" е
          серия от електроимпулси, познати на мозъка ти.” (От филмът “Матрицата”)
През последните години огромен интерес породиха филмите подготвени на основата на научни твърдения, подобно на “Матрицата” (Matrix), които търсят отговор на истината за външния свят. Въпреки че тези, превърнали се в тема на филмите, въпроси са разглеждани от много философи в миналото, на тях не е било обърнато необходимото внимание до края на 20ти век. Но днес, науката излага включените в настоящата книга теми, не като философски възгледи, а като научни факти.

Пълен текст (в оригинал)
Малкият човек в кулата

Кулата, за която се разказва в книгата е вашето тяло, а намиращата се на върха на кулата малка стая (т.е вашия свят) е вашия мозък. Това, което ще прочетете в книгата по всяка вероятност ще се окаже противно на много разбирания и представи, с които сте свикнали до момента. Но това, което е обяснено тук не е философски възглед, а реален факт, който се базира на доказателствата, които науката разкрива. Когато се размишлява с разум и логика този факт не може да бъде отречен.

Пълен текст (в оригинал)
Да знаеш истината

“Всичко онова, което формира живота ни, всъщност представлява една съвкупност от възприятия, която се възприема от душата ни. Светът, в който живеем, и присъстващите в него хора, местности и случки, подобно на сънищата, се възприемат от мозъка ни просто като образ. Ние никога не можем да се обърнем към света извън нас...”
В книгата, чиято тема е представена като разговор между четири човека, се отстраняват предразсъдъците, пречещи на хората да разберат този важен факт, и са разяснени допуснатите от тях грешки.

Пълен текст (в оригинал)
Вечността вече е започнала

В тази книга ще намерите разяснения по теми като вечност, безкрайност и липса на пространство, които не ще срещнете никъде другаде, и ще се изправите пред факта, че вечността вече е започнала. Тук ще намерите и отговорите на въпроси, които често будят интерес у човека, като например къде се намира Бог, истинското естество на смъртта, прераждането след смъртта, съществуването на вечен живот и кога ще се случи всичко това.

Пълен текст (в оригинал)
Истината за вечността и съдбата

Как материята и времето са създадени от небитието?
Какво ни съобщава Големият бум (Big Bang) за сътворяването на вселената?
Как е възможно времето, което според нас е разделено на векове, в друго измерение да бъде единствен момент?
Какви са паралелите между Теорията за относителността на Айнщайн и айятите от Корана?...
Отговорите на всички тези въпроси са дадени в книгата, където е обяснено, че времето и материята не са безусловни истини, а просто възприятия. Ако искате да научите истините относно космоса, материята, времето и съдбата, прочетете тази книга.

Пълен текст (в оригинал)
 ФИЛМИ
Тайната отвъд материята
Малкият човек в кулата
Идеализъм, Философията на "Матрицата" и Истината за материята
СРОДНИ СТРАНИЦИ
www.istinataotvadmateriata.com

ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ

Провала на Еволюцион-      ната Теория
Тъмната Страна на      Дарвинизма
Природа и Сътворение
Вселена и Сътворение
Микросвят и Сътворение
Коран и Наука
Мъдростта от Корана
Истинският Ислямски      Морал
Живота на Пророците
Последният период и      Съдния ден
Вяра и Размисъл
Тайната отвъд материята
Мир и Толерантност в      Исляма
Решение на Социалните      Проблеми
Историа, Политика и      Стратегия
Заблудата на Масонст-      вото
Отзиви от Света