HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - Категории - Микросвят и Сътворение

КНИГИ
Чудото в клетъчното ядро

В тази книга ще видите как само един от елементите на комплексната структура на клетката – клетъчното ядро е плод на висш разум и замисъл и ще станете свидетели на това как само едно миниатюрно ядро е достатъчно, за да докаже недействителността на твърденията за случайността на еволюционистите.

Пълен текст (в оригинал)
Чудото в молекулата

В тази книга е представен по начин, по който всеки един читател лесно да може да разбере, как Бог е сътворил молекулата като е създал като причина атомите и връзките между тях, както и всички нейни необикновени особености. Всеки човек, който научи как незабележимите с просто око атоми изграждат всички предмети във Вселената и помисли логично и съвестно, ще види безпределната мощ, разум и уникалното сътворение на Господа.Ще разбере колко безпомощен е срещу Него и ще се преклони пред Божията сила.

Пълен текст (в оригинал)
Чудото на микросвета

Стоите си сами в къщи. Но дали наистина сте сами? В момента, в който си казвате “аз сам сам”, в действителност сте заедно с доста на брой организми. Бактериите, които живеят заедно с вас в тялото ви и постоянно ви пазят, или понякога стават причина за това да се разболеете, акарите, които са навсякъде – от стола, на който седите, до килимът ви или до въздухът, който вдишвате, мухълът или гъбичките, които са започнали да се образуват върху храната, която сте оставили навън няколко дена...Всички тези организми, наред с начина си на живот, хранителни системи и разнообразни качества, формират един напълно различен свят. В тази книга ще разгледаме как организмите от микросвета отразяват висшия разум, изкуство и могъщество на Божието сътворение, и посредством забележителни примери ще покажем как защитниците на еволюцията, които се опитват да обяснят живите организми посредством несъзнателни случайности, изпадат в една огромна безисходица.

Пълен текст (в оригинал)
Тайните на ДНК

Представената от напредналата наука картина ясно изобразява факта, че живите организми притежават изключително комплексна структура и ред, който е твърде съвършен, за да се е появил в резултат на случайности. Това от своя страна е доказателство, че организмите са сътворени от Творец, носител на висша сила и знание. Неотдавна например съвършената структура на човешкия ген се превърна във водеща тема в резултат на приключването на проекта за човешкия геном. В тази книга още веднъж се разкрива уникалното Божие сътворение.

Пълен текст (в оригинал)
Чудото на хормона

100 трилиона клетки, намиращи се във вашето тяло, без дори да усетите, задоволяват всичките ви потребности благодарение на съвършена комуникационна система. Тази съвършена комуникация се извършва посредством хормоните.
Тази книга е написана с цел да изложи невъзможността за случайно образуване на необикновените системи в организмите и да покаже, давайки примери, съвършенството в Божието сътворение.

Пълен текст (в оригинал)
Съзнанието в клетката

В тази книга ще видите разумното, планирано и пресметливо поведение на съдържащите се в клетката органели, произвежданите в клетката ензими, хормони и други молекули, което е абсолютно невъзможно да произлиза от самите тях. Ще прочетете примери за висшия разум и съзнание на клетката и ще станете свидетели на факта, че всички организми, било то живи или не, не са дело на несъзнателни случайности, а на силата, знанието и изкуството на всевишния Аллах.

Пълен текст (в оригинал)
Чудото в клетката

Клетката е една от основните теми, преподавани в часовете по биология, но в повечето случаи преподаденото в тези часове след училище бързо се забравя. Причината за това е, че в училищата темата за клетката се представя по много подвеждащ начин. Използваният метод се основава изключително на прости описания на извънредно сложните органели и изумителните процеси, протичащи в клетката. Всичко, което се споменава за клетката, е “какво”; никога не се говори за това “как” тази изключителна биологична машина би могла да се появи.
Това е така, защото “учените”, които са развили този подвеждащ метод, знаят прекрасно, че не съществува друг отговор на въпроса “Тогава кой създаде клетката?”, който със сигурност би последвал, освен потвърждението за съществуването на Творец. Тази книга се занимава предимно с отговора на този въпрос.

Пълен текст (в оригинал)
Чудото на протеина

Повечето хора са чували, че за да бъдат здрави, се нуждаят от протеини, но много малко от тях знаят нещо повече. Протеините обаче са чудотворни молекули, които ни разкриват важни факти. Тези молекули, съдържащи различни атоми, комбинирани в различни форми – но несъмнено в точен ред – ни показват колко величествено изящество има в Божието сътворение. В същото време дори дизайнът в структурата на един - единствен протеин е достатъчен, за да провали еволюционната теория, която се опитва да обясни произхода на живота със случайности. В книгата тези теми са обяснени посредством лесни за разбиране примери.

Пълен текст (в оригинал)
Чудото на имунната система

По време на нашия живот ние често се разболяваме. Когато се случват събитията “болест” и “възстановяване”, нашето тяло се превръща в бойно поле, на което се води ожесточена борба. Незабележимите с просто око микроби навлизат в тялото ни и започват бързо да се размножават. Тялото обаче има механизъм, който се бори с тях. Известен като имунна система, този механизъм е най-дисциплинираната, най-комплексната и преуспяваща армия на света.
Тази система доказва, че човешкото тяло е плод на уникален дизайн, който е замислен с голяма мъдрост и умение. С други думи, човешкото тяло е доказателство за безукорно сътворение, което всъщност е несравнимото Божие сътворение.

Пълен текст (в оригинал)
Провала на еволюцията на микробиологично ниво

Темата на тази книга е основния градивен елемент на човешкото тяло – клетката. Според по-голямата част от хората една книга, която разглежда човешката клетка, може да бъде единствено биологична или химична. Тази книга обаче не е нито биологична, нито пък химична. Целта на книгата не е да увеличи натрупаните научни знания на читателя по темата и представянето на биологични детайли. Защото така или иначе тези знания се дават на учениците в училище. Целта на тази книжка е разглеждайки една част от преподаваните в училище технически знания, наред със задаването на въпросите, които трябва да бъдат зададени, излагането на истината за сътворението, което стои зад живите организми и събития.
Тази книжка е съкратено обобщение на книгата “Чудото в клетката”, която е част от поредицата “Истини провалящи еволюционната теория” на Харун Яхя. Желаещите да получат по-подробна информация могат да се обърнат към съответната книга.

Пълен текст (в оригинал)
 ФИЛМИ
Чудото в клетката
Имунната система
 СРОДНИ СТРАНИЦИ
http://www.insanmucizesi.com/

ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ

Провала на Еволюцион-      ната Теория
Тъмната Страна на      Дарвинизма
Природа и Сътворение
Вселена и Сътворение
Микросвят и Сътворение
Коран и Наука
Мъдростта от Корана
Истинският Ислямски      Морал
Живота на Пророците
Последният период и      Съдния ден
Вяра и Размисъл
Тайната отвъд материята
Мир и Толерантност в      Исляма
Решение на Социалните      Проблеми
Историа, Политика и      Стратегия
Заблудата на Масонст-      вото
Отзиви от Света