HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - Категории - История, Политика и Стратегия

КНИГИ
Призив за Ислямски съюз

В тази книга е разгледана необходимостта от образуването на Ислямски съюз за Мюсюлманския свят и значението за световния мир в светлината на политически, социални и икономически данни.
Създаването на Ислямски съюз, така както на Мюсюлманите ще донесе благоденствие и изобилие, така ще бъде и средство за установяването на стабилна среда, в която всички хора да могат да живеят заедно в мир и сигурност.

Пълен текст (в оригинал)
Политиката на Израел за световна хегемония

В тази книга ще прочетете за влиянието на ционизма върху политиката на Израел и резултатите от тази политика. Сведенията, които са включени в тази книга, от една страна разкриват истинските цели на ционизма, а от друга представляват призив към Евреите и Християните, които са се повлияли от ционизма. Нашето искрено желание е тези призиви да намерят своето място и както израелската държава, така и хората, които затваряйки очите си подкрепят политиката на тази държава, да се отърсят още сега от ционизма, който е една фашистка, социал дарвинистка, завоевателна идеология и да видят действителността. Защото само тогава ще бъде повдигната една много голяма пречка намираща се пред световния мир, само тогава подкрепящите насилието ще се превърнат в защитници на мира.

Пълен текст (в оригинал)
Палестина

По време на изготвяне на тази книга Средния изток още веднъж се превръща в арена на сблъсъците между Израелците и Мюсюлманите. Израелската войска безмилостно бомбандира населените области на цивилните палестинци, открива огън срещу децата. Опитват се да направят Палестина негодна за живот. Някои палестински екстремисти пък определят като своя цел цивилния народ на Израел, ужасните самоубийствени атентати отправени към невинни жени и деца сеят ужас.
Нашето желание като Мюсюлмани е и двете страни да прекратят своя гняв и омраза, да спрат кръвопролитията и в Средния изток да настъпи мир. Ние сме против това израелците да убиват невинни хора и палестинските екстремисти, прибягвайки към терор, да бомбандират невинни израелци.
Според нас най-важното условие за поставяне край на тези сблъсъци и настъпването на истински мир в Средния изток е и двете страни да разберат правилно и искрено своите вярвания и да започнат да ги прилагат. Защото борбата между Израел и Палестина е приела една самоличност на “религиозна война” между Евреи и Мюсюлмани. В действителност обаче не съществува никаква причина за настъпването на една такава война.

Пълен текст (в оригинал)
Потисническата политика на комунистически Китай в Източен Тyркистан

В продължение на почти половин век във всяко едно кътче на Китай продължава едно комунистическо потисничество. Най-лошо пострадалите жертви на тази тирания са мюсюлманите от Източен Туркистан. Успехът на всеки опит за възобновяване на мира и сигурността на невинните хора в Китай зависи от подходящата идентификация на основните причини за потисничеството и определяне на подходящата борба срещу тях. Както също ще видите в книгата, основната причина стояща зад китайската тирания е материалистическата философия и комунистическата идеология, които са обхванали страната.

Пълен текст (в оригинал)
 
Ритуалът на Дявола: Тероризмът

Дяволът намира свои последователи във всеки един век. Един от тях е Антихристът, който ще се появи под формата на най-голямата сила на злото през последния период. Целта на тази книга е да обрисува Антихриста с всички негови характерни особености разкрити в хадисите на пророка Мохамед (сав) и да опознаете добре това зло.

Пълен текст (в оригинал)
Зимата и очакваната пролет на Исляма

С написването на тази книга се цели да се представи съвършено ясно положението на смирените мюсюлмани от четирите края на света и да се призоват съвестните хора да помислят върху тази реалност и да потърсят пътища за решаването й. Очакваната пролет, с Божие позволение, е много близо.

Пълен текст (в оригинал)
Национална стратегия за Турция

Тази книга, която е отпечатана през 1996 г., взимайки под внимание условията през тези години, предлага на турската външна политика една нова визия – “Османска Визия”.

Пълен текст (в оригинал)
Кюрдската карта на Израел

В тази книга може да прочетете не само за кюрдския проблем, но и за скритите страни на много други събития свързани с този проблем. Така например доста подробно са разкрити скритите страни на войната Иран-Ирак. Разказва се за това как по време на войната Садам Хюсеин е бил подкрепян и въоръжаван от САЩ и Израел. Ще станете свидетели на тайните връзки между Садам и иракската партия Баас, Си Ай Ей и Мосад, на скритата страна на скандала Ирангейт, ролята, която Израел е изиграла във войната в Персийския залив, връзките между Израел и кюрдите след войната в Персийския залив. Нещо повече, в книгата е разгледана подробно и водната политика на Израел.

Пълен текст (в оригинал)
“Тайната ръка” в Босна

Нападенията извършени през 1992 – 1995 г. от сърбите срещу Мюсюлманите в Босна, в действителност не са отправени към “босненците”, а към Мюсюлманската самоличност и засяга всички Мюсюлмани. По съответстващ на описанието в Корана начин: “бяха прокудени от техните домове без право, само защото казват: “Аллах е нашият Господ!””(Сура Хадж, 40) босненците биват атакувани. Ето защо, поради заповедта: “И защо да не се сражавате по пътя на Аллах и заради слабите от мъжете, жените и децата, които казват: “Господи наш, изведи ни от това селище, обитателите на което са угнетители! И стани наш покровител, и стани наш избавител!”” (Сура Ниса, 75), дълг на всеки вярващ е да се бори за “естествените права” на тези Мюсюлмани. Настоящата книга е подготвена с цел да осъществи този дълг, да свали маската на “врага” и да призове всички Мюсюлмани към чуствителност относно този въпрос.

Пълен текст (в оригинал)
Зад кулисите на тероризма

Тази книга разкрива неочакваните връзки между организациите и режимите, които са усвоили терора като политическо средство. С доказателства и документи е представено как силите, които твърдят, че се борят срещу тероризма, подхранват тероризма, който отговаря на собствените им интереси. Някои от включените в книгата теми са както следва: Книгата започва с глава, която разглежда подробно тайните служби на Израел. Във втората част на книгата е разгледан Ватикана. Третата част разкрива някои важни сведения относно тайния свят на мафията и търговците на оръжие. Четвъртата част е относно скандалът Р2 на масонската ложа. Пета глава включва информация относно организацията Гладио.

Пълен текст (в оригинал)
Гибелна жестокост

През 1930те години немските расисти – нацистите и еврейските расисти – ционистите формират един мощен и таен съюз. Тяхната обща цел била да изселят Евреите от Германия и останалите региони под немско владение и да ги заселят в Палестина. В тази книга ще прочетете вътрешната история на концентрационните лагери създадени в териториите под немска окупация по време на втората световна война.

Пълен текст (в оригинал)
Новият масонски ред

Книгата, която започва с разкриването на задния план на откритието на Америка от Кристофор Колумб, продължава с основаването на един антирелигиозен социален и политически ред в Европа, с ролята, която Евреите и Масоните играят в изграждането на тази система и последиците от този ред през 20ти век. От тази книга може да научите и за тайната външна политика на Израел, за съюзите, които той е сключвал с фашистите от Третия свят, и “Анти-ислямския интернационал”, който се опитва да създаде.
Главната идея представена – и дори доказана – в книгата са някои, скрити зад историческите събития, тайни истини, които не могат да бъдат забелязани посредством един повърхностен поглед. Книгата разкрива една скрита в световната история от Средновековието до днешни дни тайна динамика. Тази динамика проявява своето влияние и върху някои съществени социални и политически събития днес.

Пълен текст (в оригинал)
Статии 1

Тези две книги съдържат статии на Харун Яхя на различни теми, публикувани в различни вестници и списания, от периода 1994-2001 г. Това, което прави впечатление, са задълбочените анализи, които авторът прави по разглежданите теми. Аргументите, които излага във всяка статия, са подкрепени от конкретни източници, а смисълът, лежащ в основата на разглежданите понятия, е разяснен. Следователно всяка статия е адресирана към мъдростта и здравия разум на читателя и обяснява факти, които той може би не е осъзнал или върху които не е помислил преди.

Пълен текст (в оригинал)
Статии 3

Книгата “Статии 3” е сбор от някои от публикуваните през октомври 2000 – януари 2001 година статии. В заключителната част на една от статиите със заглавие “Трудните дни на мюсюлманите в Еритре” е казано следното: “Нашето искрено желание е хората от различните религии и етнически произход да живеят в мир, да бъде създаден един справедлив и мирен световен ред, в който хората да не бъдат убивани или угнетявани само поради тяхната вяра или език.”
Всички Мюсюлмани трябва да се стремят към тази цел, трябва да полагат усилия, за да спасят потиснатите Мюсюлмани по цял свят. Постигането на тази цел обаче е единствено в Божиите ръце.

Пълен текст (в оригинал)
Положението на турчина в света

Целта на тази книга е да покаже, че мирът в Средния изток, Балканите и Кавкасия, където от началото на 1900 година до днес непрекъснато има войни и сблъсъци, е възможен единствено под лидерството на Турция, която е наследникът на това историческо наследство. Един ръководен от Турция съюз ще доне както мир в областта, така и ще повиши стандарта на живот на живеещите там народи.
Моделът, според който живеещите в областта държави ще бъдат най-силни от военна, политическа и икономическа гледна точка, е този, който ще се образува ако те обединят силите си. Една обща външна политика ще превърне тези държави в една голяма сила в световната политика. Поради тази причина мисията на Турция е да бъде в положение достойно на величието и славата на турските държави в историята.

Пълен текст (в оригинал)
Високите морални ценности на турчина

Без съмнение 20ти век бе една повратна точка в турската история. Непосредствено след Първата светована война Османската империя се разпада и турските земи биват окупирани. Турския народ, жертвайки живота и цялата си собственост, се изправя срещу въоръжената с модерни и мощни оръжия вражеска войска. Предвождани от Мустафа Кемал жени – мъже, млади – стари във войната за Освобождението, която била битка на живот и смърт, рамо до рамо целият турски народ постига една велика победа и в историята на Турция е добавена една нова страница, изпълнена със слава и чест. Ето така възниква и новата турска държава – Република Турция. В тази книга е разкрит морала, справедливостта, толерантността, искреността, скромността, великодушието, учтивостта, щедростта, с една дума високите морални ценности на турския народ.

Пълен текст (в оригинал)
ФИЛМИ
Зад сцената на Световните войни
Разрешението: нравствеността на Корана
Ционистката философия и Израел
СТАТИИ
Ислямът Порицава Тероризма
Всички Ние Трябва Да Обединим Сили Срещу Тероризма
СРОДНИ СТРАНИЦИ
http://www.dunyasavaslari.com/
http://www.filistinzulmu.com/
http://www.doguturkistan.com/
http://www.islaminyukselisi.com/
http://www.fikiryazilari.net/
http://www.turkdunyasi.org/

ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ

Провала на Еволюцион-      ната Теория
Тъмната Страна на      Дарвинизма
Природа и Сътворение
Вселена и Сътворение
Микросвят и Сътворение
Коран и Наука
Мъдростта от Корана
Истинският Ислямски      Морал
Живота на Пророците
Последният период и      Съдния ден
Вяра и Размисъл
Тайната отвъд материята
Мир и Толерантност в      Исляма
Решение на Социалните      Проблеми
Историа, Политика и      Стратегия
Заблудата на Масонст-      вото
Отзиви от Света