HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - Категории - Вяра и Размисъл

КНИГИ
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния

В Корана 113 сури започват с името “Всемилостивия, Милосърдния”. Във свеки един момент от своя живот вярващите стават свидетели на проявленията на името “Всемилостивия, Милосърдния” на нашия Господ. Това е така, защото името “Всемилостивия, Милосърдния” на Бог е обгърнало изцяло всичко съществуващо – от раждането на човека, до неговата смърт, от времето, когато е болен, до тогава, когато оздравее, от всички недостатъци до уникалната прелест на всичко живо и неживо. Милостивостта, нежността, обичта, помощта, закрилата, благодатта и опрощението на Бог към всички хора са най-прекрасните проявления на името “Всемилостивия, Милосърдния”. Това задълбочава възгледа на вярващите към цялата Вселената и всички организми, разкрасява техния морал. Поради тази причина всеки един вярващ, започвайки да чете Корана, да живее според ислямския морал и да го проповядва, да съветва останалите вярващи, да мисли върху сътворението на всичко живо, той преди всичко трябва да почувства в душата си тези прекрасни имена на Господа.

Пълен текст (в оригинал)
РАЙ : според думите на пророка Мохамед (сав)

Човек, заобиколен от недостатъци, винаги копнее за един живот, в който има постоянно съвършенство и няма никакви недостатъци. Той жадува за един свят, в който няма болести, смърт, войни, караници, злини, недостатъци, притеснения. Поради тази причина човек търси начините да изгради един безпроблемен, щастлив живот в земните условия. Бог обаче е съобщил на хората в Корана, че един такъв живот може да бъде воден единствено в рая. Това, което човек трябва да направи, е много просто: Да живее в съответствия с Божието одобрение. След това – с Божие позволение – ще бъде дарен с един живот, за който е бленувал, един съвършен, изпълнен с вечно щастие живот, който е много над това, което той си е мечтал. За да може човек да разбере, че всичко, което търси, желае и обича може да бъде намерено само в рая, в Корана Бог е дал множество сведения за райските блага. В тази книга, под ръководството на айятите от Корана и хадисите на пророка Мохамед (сав), ще разкажем за уникалните блага, които Бог ни е подготвил.

Пълен текст (в оригинал)
Мъките на фалшивия свят

В тази книга, посредством примери, които можем да срещнем винаги и навсякъде, ще отделим внимание на изпълнения със скръб и притеснения живот на тези, които са се подвели по измамливия характер на благата на земния живот, на начините за справяне с тях, както и на изпълнения със спокойствие живот на вярващите, които полагат усилия са своя истински живот в отвъдното. Припомняйки айята: “И каквото и да ви се даде, то е наслада за земния живот и негова украса. Ала онова, което е при Аллах, е най-доброто и вечното. Нима не проумявате?” (Сура Касас, 60), с който Бог ни съобщава истината, ще призовем хората към “най-доброто и вечното”, към един живот отговарящ на Божието одобрение.

Пълен текст (в оригинал)
Не е случайност

Някои хора отричат очевидното съществуване на Бог, Твореца на Вселената, и поради тази причина се опитват да обяснят всичко посредством нелогичности. В тази книга, която сме озаглавили “Съвършения дизайн във Вселената не е случайност”, заедно ще станем свидетели на изкривената логика на тези хора, които отричат чудесата на дизайна и доказателствата за сътворението около тях като се отправят по задънената улица на случайността.

Пълен текст (в оригинал)
Аллах се опознава с разум

Замисълът, устройството и равновесието, съществуващи в нашето тяло и достигащи дори до най-отдалечените точки на вселената, със сигурност имат висш Създател. Човекът не може да види своя Създател, но все пак той може, въпреки всичко, посредством своя интелект да схване Неговото съществуване, сила и мъдрост. Този творец е Богът на небесата и земята – Аллах.
Тази книга е издадена на английски и пакистански език.

Пълен текст (в оригинал)
Да мислиш задълбочено

Някога замисляли ли сте се за това, че преди да се родите, не сте съществували и внезапно сте се появили? Някога замисляли ли сте се за това, че корите на банана, пъпеша, динята или портокала служат като първокачествена опаковка, запазваща аромата и вкуса на плода?
Човекът е същество, на което Бог предоставя способността да мисли. Но въпреки това голяма част от хората не използват по подходящ начин тази своя способност... Целта на тази книга е да призове хората да “мислят така, както трябва” и да им покаже пътищата на “правилното мислене”.
Книгата е издадена на английски и индонезийски език.

Пълен текст (в оригинал)
Истината за земния живот

Една от най-съществените причини хората да отхвърлят религията е представата им, че животът е вечен. Забравяйки, че смъртта може по всяко време да сложи край на този живот, човек просто вярва, че би могъл да се наслади на един съвършен и щастлив живот. Той обаче силно се заблуждава, тъй като земята е временен дом, специално създаден от Бога, за да изпитва хората. Всяка прелест на земята след известно време се разрушава и изчезва. Това е действителността на земния живот, която никога не се променя.

Пълен текст (в оригинал)
За мислещи хора   
Коранът призовава хората да помислят относно сътворението на света. Когато човек разглежда собственото си тяло или това на някое друго същество в природата, света или в цялата вселена, в него той вижда величествен дизайн, изкуство, замисъл и разум. Всичко това са сведения, доказващи съществуването, единствеността и вечната мощ на Господа.
“За мислещи хора” е написана, за да накара читателите да видят и осъзнаят някои от доказателствата за сътворението в природата. В книгата, със стотици снимки и кратки обяснения, са разкрити многобройните чудеса на сътворението.

Пълен текст (в оригинал)
Значението на религиозната реалност

Във вселената, като започнем от човешкото тяло и стигнем до небето, от животните до морските дълбини, във всяко едно нещо и на всякъде има изключително комплексни системи и хармоничност. Всеки един от тях представлява сътворената от Аллах “религиозна реалност”. Т.е. това е реалността, която подтиква човека към религията и му помага да увеличи своята вяра. Тази книга има за цел да помогне за повдигането на пердето на нехайство, което стои пред очите на хората, и да подчертае значението на религиозната реалност, която обхваща цялата вселена. Същевременно в книгата са вкючени и вижданията на някои ислямски учени относно значението на религиозната реалност.

Пълен текст (в оригинал)
Никога не се извинявайте с незнание

Никога не се извинявайте за това, че не знаете за очевидното съществуване на Аллах, за това, че всичко е сътворено от Аллах, че всичко, което притежавате, ви е предоставено от Аллах за вашето съществувание, че няма да останете толкова дълго време на този свят, че Коранът е Божията книга, че ще отговаряте за делата си; не се извинявайте за това, че не знаете за същността на смъртта, за гласа на вашата съвест, който постоянно ви призовава към праведност, за съществуването на отвъдния живот и деня на равносметката, за ада, който е вечният дом на суровото наказание и за същността на съдбата.

Пълен текст (в оригинал)
Решение на скритите страдания

Причината, поради която хората се измъчват и са нещастни дори сред най-прекрасните блага, е, че живеят един отдалечен от Бог живот. Бог дарява хората с щастие само ако повярват, единствено по този начин прави възможно да изпитат истинско удоволствие от прелестите на живота. При положение, че не съществува една искрена вяра, съответваща на Корана, хората не е възможно по никакъв начин да се сдобият с истинското щастие.
Ето така в тази книга ще бъде обърнато внимание на тази съществена истина и хората ще бъдат призовани да повярват истински и искрено. Ще обясним как тази система, която пречи на хората да бъдат щастливи, да изпитват удоволствие от благата и ги подтиква към страдание, всъщност е създадена от самите тях. Ще разкрием как единствения начин за отърсване от нещастието и скритите страдания е искрената вяра в Господ. Ще напомним това, че докато не бъде усвоена тази безусловна искреност към Бог хората по никакъв начин няма да изпитат щастието в истинския смисъл на думата, както и че тези скрити страдания от земния живот в отвъдното могат да се превърнат във едно вечно страдание.

Пълен текст (в оригинал)
Никога не забравяйте

От момента, в който ставате сутрин, вие започвате да мислите за много въпроси, които си втълпявате, че “в никакъв случай не трябва да забравя” през деня. Добре, но ако сте забравили едно много по-важно нещо от тях? Ето това нещо е целта, поради която съществувате на земята.
В тази книга са представени някои от нещата, които не трябва да забравяте: Не забравяйте, че единственото божество е Бог, Не забравяйте, че всеки един миг от живота ви е предопределен в съдбата ви, Не забравяйте, че всеки един момент може да умрете, Не забравяйте, че неверниците ще влезнат в мястото на мъките – ада, Не забравяйте да се молите на Господа, Не забравяйте възможно най-скоро да се разкаяте за грешките си и да се помолите за избавление.

Пълен текст (в оригинал)
Преди да се разкайваш

Целта на тази книга е да предупреди хората за деня, в който ще кажат “ако само бяхме помислили, ако само не се бяхме противопоставили на айатите на Аллах, ако само се бяхме вслушали в думите на пратениците...” и така ще почувстват дълбоко разкаяние. Книгата призовава хората, докато все още имат възможност, да се поправят и да започнат да живеят в името на Аллах.

Пълен текст (в оригинал)
Помислихте ли за истината?
Най-сериозната грешка, която човек допуска, е да не размишлява. Не е възможно да открие истината, ако не помисли върху основни въпроси като “Как съм се появил?”, “Кой е моят създател?”, “Накъде отивам?”. Ако откаже да направи това, той ще се задуши в порочния кръг и алчността на ежедневието.
“Помислихте ли за истината?” призовава хората да размишляват по тези основни въпроси и да разберат истинския смисъл на живота.

Acrobat pdf документ (.zip) MS Word документ (.zip)
Бързо схващане на вярата 1

Съществуват някои въпроси относно религията, на които хората търсят отговорите. Гласно или не, почти всеки човек се интересува от отговорите на тези въпроси. Но в повечето случаи, вместо да ги научат от техния истински източник – Корана, те се задоволяват с подочута оттук - оттам информация. В тези книжки ще намерите най-достоверните отговори на всички интересуващи ви въпроси и ще научите за отговорностите, които носите спрямо нашия Създател.

Пълен текст (в оригинал)
Бързо схващане на вярата 2

Съществуват някои въпроси относно религията, на които хората търсят отговорите. Гласно или не, почти всеки човек се интересува от отговорите на тези въпроси. Но в повечето случаи, вместо да ги научат от техния истински източник – Корана, те се задоволяват с подочута оттук - оттам информация. В тези книжки ще намерите най-достоверните отговори на всички интересуващи ви въпроси и ще научите за отговорностите, които носите спрямо нашия Създател.

Пълен текст (в оригинал)
Бързо схващане на вярата 3

Съществуват някои въпроси относно религията, на които хората търсят отговорите. Гласно или не, почти всеки човек се интересува от отговорите на тези въпроси. Но в повечето случаи, вместо да ги научат от техния истински източник – Корана, те се задоволяват с подочута оттук - оттам информация. В тези книжки ще намерите най-достоверните отговори на всички интересуващи ви въпроси и ще научите за отговорностите, които носите спрямо нашия Създател.

Пълен текст (в оригинал)
Защо заблуждаваш себе си?

В обществата, отдалечени от вярата, всеки човек живее в името на определени земни цели и идеали. И точно в момента, когато най-малко очаква, той ще се срещне с един от неизбежните факти на живота – смъртта. До този ден той е полагал големи усилия за земния си живот, но с нищо не се е подготвил за отвъдния си живот. Добре, но как човек изпада в това положение? За да избягат от всички факти, начело на които стои смъртта, и от всички отговорности, по - голямата част от хората “се самозаблуждават”. В действителност да заблуждаваш себе си не е средство за спасение, а точно обратното, средство, повличащо човека към задънена улица, която свършва в ада.

Пълен текст (в оригинал)
Богобоязън

Много голяма част от хората по света вярват в съществуването на Аллах. Но много малка част от тях се страхуват от Него така както подобава. Някой дори мислят, че не трябва да се изпитва страх от Аллах. В действителност обаче това, което прави вярващия истински вярващ е качеството да изпитва искрен и изпълнен с уважение страх от Аллах. Човек трябва да се страхува от Господа. Защото е приготвил жестоко наказание за онези, които не се страхуват от Него.

Пълен текст (в оригинал)
Нехайството: Една коварна заплаха

Целта на тази книга е да определи нехайството според Корана и да предопреди хората за тази коварна заплаха. В същото време тя помага на някои хора, които несъзнателно или от невежество са попаднали в нехайство, да осъзнаят това и да се освободят от него, както и приканва вярващите да бъдат предпазливи към тази коварна клопка на сатаната.

Пълен текст (в оригинал)
 ФИЛМИ
Съвършения дизайн във Вселената не е случайност

 

Да мислиш задълбочено
Истината за земния живот
Никога не забравяйте
Божията милост - Технологията
Цветното изкуство на Аллах

ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ

Провала на Еволюцион-      ната Теория
Тъмната Страна на      Дарвинизма
Природа и Сътворение
Вселена и Сътворение
Микросвят и Сътворение
Коран и Наука
Мъдростта от Корана
Истинският Ислямски      Морал
Живота на Пророците
Последният период и      Съдния ден
Вяра и Размисъл
Тайната отвъд материята
Мир и Толерантност в      Исляма
Решение на Социалните      Проблеми
Историа, Политика и      Стратегия
Заблудата на Масонст-      вото
Отзиви от Света