HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - Категории - Отзиви от света

КНИГИ
Възхода на Исляма

През последните двадесет години в света като цяло се наблюдава един постоянен растеж на Мюсюлманите. Според направени през 1973 г. статистически проучвания Мюсюлманското население по цял свят е 500 милиона, докато днес тази стойност е 1.5 милиарда. Днес, когато на всеки четири човека един е Мюсюлманин, бива съобщено, че за първи път в историята броя на Мюсюлманите надвишава броя на Християните. Предполага се, че през следващите години броя на Мюсюлманите ще се увеличи още повече и Ислямът ще се превърне в най-голямата религия в света.
Целта на тази книга е да представи и коментира тези развития, събрани на едно, и по този начин да допринесе читателите да могат да оценят по-добре значението на случващите се събития. Книгата от една страна има за цел да повиши ентусиазма и решителността на вярващите, а от друга да подчертае значението на усилията за информиране на всички хора за Ислямския морал. Трябва да се знае, че всички тези събития показват, че времето, когато съобщените в Корана айяти: “Когато дойде подкрепата на Аллах и победата, и видиш хората да встъпват на тълпи в религията на Аллах, прославяй своя Господ с възхвала и Го моли за опрощение! Той винаги приема покаянието.” (Сура Наср, 2-3) ще се проявят, е много близко и дори вече е започнало. Бог на всяка цена ще изпълни това свое обещание. Това, което вярващите трябва да направят, е да се опитат да придобият дял от всички тези събития.

Пълен текст (в оригинал)
Световното въздействие на творбите на Харун Яхя

Всяко едно от над 170те произведения на Харух Яхя, които са на научна, религиозна и политическа тема, са способни да променят виждането за света на всеки човек. Със своите научни книги, които разкриват доказателствата за сътворението в природата, с произведенията, в които описва Ислямския морал според айяти от Корана, и с политическите си книги, в които разкрива задкулисните, неизвестни страни на политическите развития по света и историческите събития, Харун Яхя се обръща към милионите хора от всяка религия и националност.
Целта за подготвянето на тази книга е да информира хората за въздействието на пълния сборник от произведения на Харун Яхя, като се започне от книги и се стигне до научнопопулярни филми, върху целия свят. Тази книга, в която може да намерите интернет страниците на Ислямски организации, научни институции и разнообразни университети, в които са публикувани произведенията на Харун Яхя, читателски писма дошли от четирите краища на света, отзвуци от изложенията и конференциите, на които са излагани творбите на Харун Яхя, са използвани само известен брой източници. В действителност обаче това въздействие е много над това, което си представяте.

Пълен текст (в оригинал)
Всички произведения на Харун Яхя

Всички книги написани от Харун Яхя разкриват едни изключително жизнено важни истини, които ще променят из основи възгледа за живота на читателя. В книгите, свързани с природата и живите организми, са съобщени доказателства, които много конкретно опровергават твърденията на материалистическата философия и ясно доказват наличието на Бог и Божие сътворение. В книгите на политическа тема са разкрити тайните истини за световната политика и история. В книгите, които са засегнати описаните в Корана истини пък, са разкрити отнасящите се до всички времена важни тълкувания на айятите от Корана, извършени са съществени определения относно добрите нрави, с които религията дарява хората и покварния характер на отдалечените от религията хора.
Спомагането за представяне и прочитане на тези книги, които са написани единствено с цел спечелване на Божието одобрение, би представлявало една голяма служба. Защото доказателствената и убедителна страна на книгите на автора е изключително силна. Именно поради тази причина за всеки, който иска да представя религията, най-ефективният метод е да насърчава останалите хора също да прочетат тези книги.

Пълен текст (в оригинал)
ФИЛМИ
Ислямът: светлината, която озарява света
Преди 14 века на Арабския полуостров се ражда една нова религия. Тази религия научава арабското общество, което дотогава живее в насилие, варварство и невежество, на мир, разум и цивилизованост. Не само арабите, но и още много други народи били осветени със сиянието на тази нова религия. В науката, културата, начина на мислене и изкуството настъпва невиждан дотогава възход.
Тази религия е изпратеният от Бог като напътствие Ислям...
 СРОДНИ СТРАНИЦИ
http://www.islaminyukselisi.com/

ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ

Провала на Еволюцион-      ната Теория
Тъмната Страна на      Дарвинизма
Природа и Сътворение
Вселена и Сътворение
Микросвят и Сътворение
Коран и Наука
Мъдростта от Корана
Истинският Ислямски      Морал
Живота на Пророците
Последният период и      Съдния ден
Вяра и Размисъл
Тайната отвъд материята
Мир и Толерантност в      Исляма
Решение на Социалните      Проблеми
Историа, Политика и      Стратегия
Заблудата на Масонст-      вото
Отзиви от Света