HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - Категории - Вселена и Сътворение

 КНИГИ
Сътворението на Вселената

Властваща сред научния свят през 19ти век, материалистическата философия постулира, че вселената е неконтролируема материална маса, съществуваща вечно. Откритията, направени през 20ти век обаче, напълно отричат това твърдение на материалистите. Днес науката е доказала, че вселената е създадена от небитието чрез Големият бум (Big Bang). Нещо повече, всички физически равновесни точки на вселената са конструирани така, че да поддържат човешкия живот. Всичко, от атомните реакции в звездите до химичните свойства на въглеродния атом или водната молекула, е сътворено в една великолепна хармония. Това е превъзходното и безупречно сътворение от Аллах, Бога на всички светове.
Книгата е издадена на английски и френски език.

Пълен текст (в оригинал)

Чудото в атома

С тяло, съставено от атоми, вие вдишвате атомите във въздуха, ядете атомите в храната и пиете атомите във водата. Всичко онова, което виждате, не е нищо друго освен резултат от сблъскването на фотоните и електроните, принадлежащи на атомите на окото. В тази книга се разкрива невъзможността атомите, формиращи всичко в живата и неживата природа, да са се появили от само себе си или случайно, и представя безупречното Божие сътворение.

Пълен текст (в оригинал)
Тайните на атома

В тази книга е разгледана темата за “атома”, който е основата на всичко живо и неживо. След като разгледаме внимателно кое, как и къде протича във връзка с атома ще потърсим отговор на въпроса “защо”. Именно отговорите на този последен въпрос ще ни отведат до безусловната истина, която търсим. Тези отговори пък ще открием в Коранът, който е един Божествен пътеводител и обяснение за всичко.
Този труд, за разлика от обичайните научни книги изследващи различни научни теми, има друга цел. Разглеждайки темата за “атома”, който притежава уникалното значение да бъде градивна част както на живата, така и на неживата природа, наред с отговорите на въпросите “кой”, “как” и “по какъв начин” се разкрива една врата и за въпроса “защо”. Когато преминете през тази врата пред вас ще се разкрие как Божият разум, мъдрост и сътворение обгръщат изцяло всички създания.

Пълен текст (в оригинал)
 ФИЛМИ
Чудото в атома
Чудотворната планета 1-2
Света на ледовете
 СРОДНИ СТРАНИЦИ
http://www.evreninyaratilisi.com/

ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ

Провала на Еволюцион-      ната Теория
Тъмната Страна на      Дарвинизма
Природа и Сътворение
Вселена и Сътворение
Микросвят и Сътворение
Коран и Наука
Мъдростта от Корана
Истинският Ислямски      Морал
Живота на Пророците
Последният период и      Съдния ден
Вяра и Размисъл
Тайната отвъд материята
Мир и Толерантност в      Исляма
Решение на Социалните      Проблеми
Историа, Политика и      Стратегия
Заблудата на Масонст-      вото
Отзиви от Света