HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - Категории - Природа и Сътворение

 КНИГИ
Чудото в кръвта и сърцето

Всеки един човек, включително и вие, преди да се появи на белия свят прекарва един дълъг период от девет месеца в майчиния корем. В началото на тази фаза човекът представлява само една малка съвкупност от клетки, започващи да се развиват в майчината утроба... на 22рия ден е по-малък и от бобено зърно. Един ден точно в средата на тази съвкупност една малка бучка получава заповед и изведнъж започва да тупти. Всички останали клетки в тялото са спокойни, тя обаче постоянно се движи и никога не спира. Тя никога не изпитва “нуждата малко да спре и да си почине”. И това продължава дълги години, докато един ден не дойде моментът да получи заповедта “спри”. Изминалият период пък определя живота на човек. Кой дава заповедта “започни” и “спри” на тази малка бучка?

Пълен текст (в оригинал)

Чудото в животинската миграция

Коя е причината, която кара животните да напуснат обитаваните от тях места и изразходвайки голямо количество енергия и време да отлетят на хиляди километри разстояние? Различните видове животни мигрират поради различни причини. Някои поемат своя път, за да намерят прехрана, а други за да достигнат местностите им за размножаване. Трети пък напускат обитаваните от тях местности при промяна на условията там. Независимо от това с колко различни цели се извършва животинската миграция те имат една обща точка: Във всяко едно животно, от най-малкото до най-голямото, и във всеки миграционен вид има един забележителен план и умение. В тази книга ще разкрием пищността на Божието сътворение спирайки се на животинската миграция, която предизвиква възхищение. Още веднъж ще станем свидетели на безкрайното могъщество на Господа.

Пълен текст (в оригинал)

Чудото на говорещите птици

Всеки един от животинските видове е сътворен с чудотворни качества и предизвикващи възхищение умения. Когато разгледаме дори само един животински вид ние можем да видим стотиците доказателства за великолепното Божие сътворение. В тази книга ще бъде обяснено как способността на птиците да имитират говора и звуците е едно от безбройните доказателства за сътворението и същевременно ще бъде разкрито как това умение обезсилва твърденията на еволюционната теория. Ето така ще бъде представено великолепието на Божието сътворение.

Пълен текст (в оригинал)

Очарователното изкуство на Аллах

Със своята външност малките на животните представляват проявление на “очарователното изкуство” на Аллах. Тези животинки, така както и всичко във Вселената, са отдадени на Бог. В един айят от Корана Бог ни съобщава това така:
“... на Него се подчинява всичко на небесата и на земята, доброволно или по принуда, и при Него ще бъдат върнати.” (Сура Ал-Имран, 83)
В тази книга ще научите за грижовността на животните към малките им, за съзнателното и благородно поведение в животинския свят. Тук ще прочетете за това как животните-родители старателно подготвят комфортни жилища за своите малки, почистват ги, работят усърдно, за да могат да ги нахранят, закрилят ги по време на суров студ и дори жертват собствения си живот, за да ги защитят от враговете.

Пълен текст (в оригинал)
Технологията биомиметик копира природата

Изследвайки дизайнът, който Бог е сътворил в природата, учените се вдъхновяват и започват да разработват нови технологии. Това направление предизвиква появата на един нов научен дял: “Биомиметик”. Този научен дял, който представлява “копиране на организмите в природата” и за който често се говори в света на технологията през последните години, разкрива нови хоризонти пред хората. Възникването на биомиметик, който е известен като наука, която имитира структурата на системите на живите организми, означава поражение за учените, които днес защитават еволюционната теория. Защото това, че човекът, който е приеман за най-развитото същество от еволюционната стълбица, се опитва да имитира организмите, които предполагаемо би трябвало да са по-примитивни от него, и да черпи вдъхновение от тях, е недопустимо от гледна точка на еволюционистите.
В тази книга е разгледан напредъкът, които биомиметик постига взимайки за образец безупречните системи в природата. Тук са представени някои уникални конструкции, които преди това почти не са правели впечатление, но които съществуват още от момента на възникване на живота. Същевременно е обяснено как изпълнените с мъдрост механизми в природата, които не позволяват на защитниците на еволюционната теория да продумат и дума, са плод на уникалното сътворение на Бог, Господа на световете.

Пълен текст (в оригинал)
Машиностроенето в природата

Машиностроенето, което се разделя на множество дялове има за цел да направи човешкия живот по-комфортен, по-сигурен и да улесни всекидневния живот на хората. Като се започне от сигурността на мостовете и се стигне до комфорта и бързината на транспортните средства, от домакинските уреди с проста употреба до военната технология, множество елементи от човешкия живот са продукти на машиностроенето. Тези конструкции се появяват в резултат на дългогодишните проучвания, натрупванe и труд на образовани и опитни инжeнери.
Подобно на тези улесняващи живота ни конструкции в телата на животните в природата има също така безброй много машиностроителни конструкции: безупречно функциониращите крила, клетките извършващи дейността на химични лаборатории, ултравиолетовите очи, които позволяват виждане в тъмнината, кожите, които са устойчиви на удъри и сурови условия, вентузните крайници, които дават възможност за ходене по хлъзгава повърхност, като това са само една малка част от тях. Когато бъде сравнен този безупречен дизайн в живите организми с развиващите се паралелно, изградени от човека, конструкции се появява един изненадващ резултат: почти всички проектирани продукти не са нищо повече от една имитация на природата и в повечето случаи дори не могат да достигнат до нивото на възвишения дизайн в организмите.

Пълен текст (в оригинал)
Аллах се опознава с разум

Замисълът, устройството и равновесието, съществуващи в нашето тяло и достигащи дори до най-отдалечените точки на вселената, със сигурност имат висш Създател. Човекът не може да види своя Създател, но все пак той може, въпреки всичко, посредством своя интелект да схване Неговото съществуване, сила и мъдрост. Този творец е Богът на небесата и земята – Аллах.
Тази книга е издадена на английски и пакистански език.

Пълен текст (в оригинал)
Един букет от прелестите на Аллах 1

Най-големият дълг на човека е да възхвалява своя Създател – Аллах, който го е сътворил от небитието и му е предоставил всичко онова, което притежава. Целта на тази поредица от книги е да представи красотата на Божието сътворение, показвайки многообразието от живи организми, и да способства хората по подобаващ начин да оценят безкрайната мощ на Аллах.

Пълен текст (в оригинал)
Един букет от прелестите на Аллах 2

Най-големият дълг на човека е да възхвалява своя Създател – Аллах, който го е сътворил от небитието и му е предоставил всичко онова, което притежава. Целта на тази поредица от книги е да представи красотата на Божието сътворение, показвайки многообразието от живи организми, и да способства хората по подобаващ начин да оценят безкрайната мощ на Аллах.

Пълен текст (в оригинал)
Един букет от прелестите на Аллах 3

Най-големият дълг на човека е да възхвалява своя Създател – Аллах, който го е сътворил от небитието и му е предоставил всичко онова, което притежава. Целта на тази поредица от книги е да представи красотата на Божието сътворение, показвайки многообразието от живи организми, и да способства хората по подобаващ начин да оценят безкрайната мощ на Аллах.

Пълен текст (в оригинал)
Един букет от прелестите на Аллах 4

Най-големият дълг на човека е да възхвалява своя Създател – Аллах, който го е сътворил от небитието и му е предоставил всичко онова, което притежава. Целта на тази поредица от книги е да представи красотата на Божието сътворение, показвайки многообразието от живи организми, и да способства хората по подобаващ начин да оценят безкрайната мощ на Аллах.

Пълен текст (в оригинал)
Цветното изкуство на Аллах

Човекът, който чете тази книга, ще види, че в природата всяко нещо е такова, каквото трябва да бъде, и там, където трябва да бъде. Нещо повече, той ще разбере, че всичко – синият успокояващ цвят на небето, цветята, зелените дървета, слънцето, звездите и още толкова много прелести – предоставено в служба на човека, е проявление на изкуството на Господа.

Пълен текст (в оригинал)
Чудото на медоносните пчели
В Корана Аллах насочва вниманието ни към няколко същества и призовава човека да размишлява за тях. Медоносната пчела е едно от тях. В Сура Ан-Нахл, “сурата за пчелата”, ни се разказва, че поведението на тази твар е вдъхновено от Аллах, за да произвежда мед, дар за човека.
Едно цялостно проучване на медоносната пчела ще разкрие нейните изключителни особености. Изследванията показват, че тези живи същества използват забележителна система за общуване помежду си, докато създадените от тях медени пити са базирани на точни изчисления, които човешките същества не биха могли да копират без подходящи инструменти. Детайлите, отнасящи се до живота на медоносните пчели, дават още едно доказателство за Божието сътворение.
.
Пълен текст (в оригинал)
Чудното сътворение на растенията

Целта на тази книга е да разкрие изключителните характеристики на растенията и оттук да накара хората да забележат “чудното сътворение” на нещата, които те често срещат и отминават в своето ежедневие.
Тази книга разкрива нови хоризонти за хората, които по време на живота си мислят единствено за своите нужди и по този начин не забелязват доказателствата за съществуването на Бог. Прочитането и разбирането на тази книга ще бъде важна стъпка към осъзнаване наличието на единствен Творец.

Пълен текст (в оригинал)
Саможертвата и разумните постъпки на организмите

Дарвинизмът основава цялата си теория върху постулата за “борбата за оцеляване”. Съществуват обаче изумителни примери за саможертва при животните.
Саможертва, любов, сътрудничество, грижовност... Тези прояви се възприемат от всички общества като примери за добра нравственост. Книгата разглежда тези качества. Тук обаче създанията, които проявяват саможертва, сътрудничество и състрадателно поведение, не са хора, а животни. Книгата показва, също така че някои животни дори проявяват съществени признаци на интелигентност. Всичко това са качества, които не могат да бъдат обяснени с еволюцията, и са явни знаци за Божието сътворение.

Пълен текст (в оригинал)
Дизайнът в природата

Всеки дизайн е доказателство за съществуването на дизайнер, който го е създал. Когато погледнем към природата обаче, виждаме, че в телата на живите организми има такива конструкции, които не могат да бъдат сравнени с нито една технология. Това е съвършеното Божие сътворение.

Пълен текст (в оригинал)
За мислещи хора

Коранът призовава хората да помислят относно сътворението на света. Когато човек разглежда собственото си тяло или това на някое друго същество в природата, света или в цялата вселена, в него той вижда величествен дизайн, изкуство, замисъл и разум. Всичко това са сведения, доказващи съществуването, единствеността и вечната мощ на Господа.
“За мислещи хора” е написана, за да накара читателите да видят и осъзнаят някои от доказателствата за сътворението в природата. В книгата, със стотици снимки и кратки обяснения, са разкрити многобройните чудеса на сътворението.

Пълен текст (в оригинал)
ИСТИНИ 1

В тази книга, която е подготвена под формата на обобщение на всички книги на автора, ще прочетете някои много важни истини, свързани с различните страни на живота.
В тази книга ще намерите обширна информация, простираща се от доказателствата за сътворението на света до безизходицата на еволюционната теория, от истинските причини за хаоса и смутната ситуация, в която се намира светът, до решаването на тези проблеми. И всичко това е изложено по най-драматичен и убедителен начин.

Пълен текст (в оригинал)
ИСТИНИ 2

За факти като тези, че цял свят е станал свидетел на провалянето на еволюционната теория,
Че пропагандите на дарвинистите са изпълнени с демагогия и мошеничество,
Че, за да си нечувствителен към тиранията, трябва да съдружаваш с угнетителите,
Какво е истинското лице на комунистите и фашистите, които от години повличат хората от едно нещастие към друго,
И за други подобни, с най-съдържателни и ясни обяснения, може да прочетете в тази книга.

Пълен текст (в оригинал)
СТАТИИ 2

Човекът, разглеждащ вселената, използвайки своя разум и съвест, вижда, че всичко е сътворено и следователно е знак за съществуването на Всевишния Аллах. Важното е да можем да наблюдаваме нещата около нас от гледна точка на този разум и съвест. В тази книга, съдържаща някои от статиите на Харун Яхя, публикувани неотдавна в различни вестници и списания, вселената и живите същества са разгледани от тази позиция. Докато четете статиите, вие ще се уверите в това, че Аллах е сътворил цялата вселена от нищо и е проявил великолепно творчество в сътворението на всяко живо същество.

Пълен текст (в оригинал)
Чудото в окото

Тази книга разкрива “чудото в окото”. В нея вие ще намерите описание на една съвършена система и на невероятни събития, случващи се зад стотиците очи, които виждаме всеки ден... Както всички книги от тази поредица, настоящата книга разисква детайлно еволюционната теория и още веднъж доказва нейната несъстоятелност. Когато четете тази книга, вие ще видите колко прав е бил Дарвин, когато казва: “При мисълта за окото ме побиват тръпки.”

Пълен текст (в оригинал)
Великолепието е навсякъде

Човек, проучвайки която и да е част от вселената – от величествените галактики в космоса до системите в собственото му тяло, от живите твари в природата до невидимата с просто око клетка – се сблъсква с един безупречен план, ред и устройство. Навсякъде във вселената съществува такова великолепие, което би възхитило всеки човек. Това великолепие е превъзходното и уникално творчество на Господа, който е създал всичко без каквито и да било предходни модели, който е източникът на всякаква красота и Владетел на всичко живо.

Пълен текст (в оригинал)
Чудото на човешкото същество

Докато четете тази книга, представете си, че сте на пътешествие в собственото си тяло. По време на това пътуване ще станете свидетели на забележителни събития, случващи се в цялото ви тяло, като се започне от няколко милиметра под кожата ви, та чак до вътрешността...
Един задълбочено размишляващ човек ще разбере, че неговото тяло има Творец. И така това, което остава на човека, е да осъзнае благата, предоставени му от Всевишния, и да преустрои целия си живот по начин, който да се хареса на Бога.

Пълен текст (в оригинал)
Чудното сътворение на човека

Субстанцията на човешкото тяло, което е изградено от 60-70 кг месо и кости, първоначално е събрана в една капка течност. Няма съмнение, че сътворението от капка вода на човека, който е дарен със способностите да мисли, чува и вижда, както и със силно усложнена телесна структура, преминава през необикновен път на развитие. Това развитие, разбира се, не става в резултат на свободен процес и случайни съвпадения, а на съзнателно сътворение. В тази книга са разгледани детайлите на “чудното сътворение на човека”, което непрекъснато се повтаря с раждането на всеки един човек на света.

Пълен текст (в оригинал)
Чудото на мравката

Навсякъде във вселената присъстват доказателства за Божието сътворение. В своето ежедневие човек се натъква на много от тези доказателства, но ако не помисли задълбочено, той би могъл да ги сметне погрешно за обикновени детайли. Всъщност всяко живо същество крие доста загадки, върху които трябва да се помисли. Тези милиметрови животинки, на които често се натъкваме, но не им обръщаме особено внимание, притежават отлични умения за организация и специализация, които не биха могли да се сравнят с тези на който и да било друг земен организъм. Тези характеристики на мравките събират в едно възхищението от недостижимата мощ и несравнимото Божие сътворение.

Пълен текст (в оригинал)
Чудото в мириса и вкуса

От деня, в който сте се появили на този свят, използвате вашите сетива за усещане на мирис и вкус, можете да възприемате десетките хиляди миризми и вкусове без да изпитвате какъвто и да било проблем. Защото вие притежавате едни превъзходни системи, които ви позволяват да правите това. Сетивата ви за усещане на вкус и мирис в продължение на целият ви живот, безспирно, без да извършат дори една грешка функционират от ваше име. Нещо повече, вие не сте заплатили нищо за това, не сте преминали през никакво обучение, за да се научите да правите това, не сте положили никакво усилие.
Благото да усещаме вкус и мирис, така както и всичко останало, дължим на Бог, Господа на световете. Ако системите за възприемане на вкус и мирис бъдат разгледани внимателно, то ясно ще се види, че тези безупречни системи са изпълнени с пораждащи възхищение доказателства за сътворението. Целта на тази книга е да разкрие доказателствата за сътворението в тези системи и да спомогне за по-задълбоченото размишление върху безпределната мъдрост и могъщество на Бог, и за разбирането по подобаващ начин на Неговата безгранична благодат.

Пълен текст (в оригинал)
Верига от чудеса

Нашата вселена, галактиката Млечен път, в която се намираме, Слънчевата ни система и планетата Земя, на която живеем, са обградени от безброй много закономерности, равновесни точки и измерения. Съединяването на милионите необходими равновесни точки и измерения формира една безкрайна “верига от чудеса”.
Целта на тази книга е да представи разнообразни примери от чудесата на сътворението на вселената и да накара читателите да почувстват безпределното могъщество и изкуство на Господа.

Пълен текст (в оригинал)
Чудото в паяка

Това не е биологичен трактат за малката животинка, наречена паяк. Всъщност книгата наистина се отнася за паяка, но от много по-голямо значение е действителността, която ни разкрива, и посланието, което ни отправя. Точно както един малък ключ отключва големи врати, така тази книга ще разкрие нови хоризонти пред своите читатели. И фактите зад тази врата са най-важните факти, на които някой би се натъкнал през живота си. Разказвайки за изумителните и възхитителни характеристики на паяците, известни само на някои хора, и задавайки въпросите “как” и “защо”, тази книга представя превъзходството и съвършенството, присъщи на Божието сътворение.

Пълен текст (в оригинал)
Чудото в комара

В Корана е казано: “Аллах не се свени да дава пример всякакъв – и колкото комар, и по-голям от него...” (Сура Ал-Бакара,26), защото макар и толкова малко, това създание е носител на толкова много от знаците на превъзходното Божие сътворение. Разглеждайки това малко животинче, всеки ще осъзнае, че животът не би могъл да произлезе от само себе си, а би трябвало да е сътворен от Творец, а той е Аллах, Владетелят на вечната мъдрост и познание.
Тази книга е написана, за да спомогне за изясняването на това понятие, насочвайки вниманието ни към изумителните характеристики на комара.

Пълен текст (в оригинал)
Чудото на термитите

Термитите, предмет на тази книга, са вид насекоми, които не сме свикнали да виждаме около нас. Въпреки че отчасти приличат на мравките, ако разгледаме характерните им черти и способности, ще видим, че те са много по-различни. Една книга върху термитите би учудила много хора. Те може би си мислят, че няма какво толкова да се каже за едно такова малко насекомо. Когато прочетете за характеристиките на термитите обаче, ще разберете, че тази представа е напълно погрешна. Това насекомо, за което се знае много малко и на което не се обръща никакво внимание, е снабдено с изключителни качества, разкриващи уникалното Божие сътворение.

Пълен текст (в оригинал)
Чудото на семето

Всеки знае, че растенията произлизат от семе. Никой обаче няма идея за това как толкова разнообразните видове растения произлизат от едно дървовидно парченце, как е поставена информацията за тези растения в техните семена или как тази информация е индивидуално дешифрирана. Как става така, че от семето поникват плодове с точно необходимото количество захар, специфичен аромат и характерен вкус, каквито се предполага, че трябва да имат? Кой определя формата и цвета на цветята? Книгата дава отговор на всички тези въпроси и разкрива факта, че семената са частици, доказващи безкрайната Божия мощ.

Пълен текст (в оригинал)
Зеленото чудо: фотосинтеза

Със своите системи за фотосинтеза, превръщащи светлината в храна, със своите механизми, непрестанно произвеждащи енергия и кислород, и своите естетически качества растенията са специални форми на живот, разкриващи безктайната Божия мъдрост. В тази книга ще прочетете за едно много съществено свойство на растенията, наречено фотосинтеза, както и за съвършеното устройство на листата, където протича фотосинтезата. И така ще се убедите в чудесата, които Бог създава в тези живи организми.

Пълен текст (в оригинал)
 ФИЛМИ
Очарователното изкуство на Аллах
Чудото в дишането
Аллах се опознава с разум
Биомиметик: Технологията копира природата
Тайнствеността в моретата
Обич и солидарност при животните
(социялния живот на животните)
Камуфлажът при животните и разумното им поведение
Чудото на семето
 СРОДНИ СТРАНИЦИ
http://www.insanvucudu.com/
http://www.bitkidunyasi.net/
http://www.hayvanlaralemi.net/
http://www.belgeseller.net/

ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ

Провала на Еволюцион-      ната Теория
Тъмната Страна на      Дарвинизма
Природа и Сътворение
Вселена и Сътворение
Микросвят и Сътворение
Коран и Наука
Мъдростта от Корана
Истинският Ислямски      Морал
Живота на Пророците
Последният период и      Съдния ден
Вяра и Размисъл
Тайната отвъд материята
Мир и Толерантност в      Исляма
Решение на Социалните      Проблеми
Историа, Политика и      Стратегия
Заблудата на Масонст-      вото
Отзиви от Света