HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - Категории - Заблудата на Масонството

КНИГИ
Tамплиери и масони

Рицарите тамплиери (или с другото им наименование “тамплиери”), чиито основи се простират още от Средновековието, а дейностите и последователите им с течение на времето са се променили, е една тайна организация. Разглеждайки темата за тамплиерите най-важното, което трябва да се подчертае е материалната сила, която тази организация притежава. Как тамплиерите, които са приемани за първите банкери в историята, са се сдобили с тази материална сила? Какъв е размера на богатствата им? Какви са използваните от тях методи за придобиване на капитал? В чии ръце днес е черното богатство, което са придобили, и за какви цели се използва? В тази книга, която е продължение на първата ни книга със заглавие “Рицарите тамплиери”, в която подробно е разкрита историята на организацията и темата за масонството, което е съвременият наследник на организацията, отново ще бъдат разгледани и ще бъде даден отговор на горе изброените въпроси, като ще бъдат дешифрирани дейностите, които тамплиерите финансират с черните пари.

Пълен текст (в оригинал)
Кабала и масонство

Тази книга представлява новото разширено издание на публикуваната през 1993 г. книга със заглавие “Синовете на Йехова и масоните”. Съответната книга, която бе подготвена в периода непосредствено след Студената война, бе породила едно голямо въздействие било то с коментарите си върху събитията от онзи период, било то с оценяването на историческите връзки на тези събития. Книгата, която с тази си страна се е превърнала в еднo важно произведение-източник, също така съдържа и важни сведения относно една от най-тъмните организации в света – масонството. Заедно с това в книгата са разгледани и взаимоотношенията на някои Евреи, свързани с ционистката идеология, и масонството.

Пълен текст (в оригинал)
Философията на ционизма

В продължение на години, от гледаните новини, от прочетените вестници сте станали свидетели на това как в Средния изток почти всеки ден стават сблъсъци. И от двете страни множество невинни хора – жени, деца, млади и стари, стават жертва на тази безпощадна война. Къщи, училища, болници и дори храмове биват разрушавани. Най-големият отговорник за проливането на кръв и сълзи, за тази продължаваща в продължение на години война, е ционистката философия.
В тази книга ще видите от една страна как изкривената пропаганда и внушения на ционизма съдържат огромни опасности за световния мир, а от друга – масовите убийства, разрушения и безпорядък, които тази идеология предизвиква.

Пълен текст (в оригинал)
Рицарите тамплиери

Рицарите тамплиери живеят и днес. Но под името “масонство”. Днес тези, които достигат до най-високите степени на масонството придобиват рицарски звания като “Пазител на храма”. Ложите, които в Америка все още се събират под наименованието Рицари тамплиери (Knight Templar), са в едно с масонството. Масоните пък, така както са носители на една от основните характеристики на традициите на тамплиерите – противопоставянето срещу религията, така понякога използвайки и незаконните методи на мафията действат като една организация с международни интереси.

Пълен текст (в оригинал)
Глобално масонство

В тази книга е разгледана масонската организация, която се основава на материалистическата философия и е най-големият архитект на наличната световна система, но която е забулила тази своя самоличност зад една завеса. В това първо издание е изложена философията на масонството и е разказано как тази философия бива внедрена първо в Западния свят, а след това и в останалите цивилизации на света. Разгледаната в тази книга тема може да бъде обобщена и като “история на борбата на масонството срещу религията”.

Пълен текст (в оригинал)
Новият масонски ред

Книгата, която започва с разкриването на задния план на откритието на Америка от Кристофор Колумб, продължава с основаването на един антирелигиозен социален и политически ред в Европа, с ролята, която Евреите и Масоните играят в изграждането на тази система и последиците от този ред през 20ти век. От тази книга може да научите и за тайната външна политика на Израел, за съюзите, които той е сключвал с фашистите от Третия свят, и “Анти-ислямския интернационал”, който се опитва да създаде.
Главната идея представена – и дори доказана – в книгата са някои, скрити зад историческите събития, тайни истини, които не могат да бъдат забелязани посредством един повърхностен поглед. Книгата разкрива една скрита в световната история от Средновековието до днешни дни тайна динамика. Тази динамика проявява своето влияние и върху някои съществени социални и политически събития днес.

Пълен текст (в оригинал)
Юдейство и масонство

След като книгата “Юдейство и масонство” бе публикувана през 1986 г., тя породи един голям интерес и до днес са отпечатани повече от 100.000 издания. Това е така, защото книгата разкрива истинската същност на масонската организация, за която се знае твърде малко, и прави това единствено посредством източниците на самите масони. Ако все още не сте прочели тази класика, не чакайте повече.

Пълен текст (в оригинал)
ФИЛМИ
Масонството в Турция
Масонска философия
Рицарите тамплиери
СРОДНИ СТРАНИЦИ
http://www.masonluk.net/

ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ

Провала на Еволюцион-      ната Теория
Тъмната Страна на      Дарвинизма
Природа и Сътворение
Вселена и Сътворение
Микросвят и Сътворение
Коран и Наука
Мъдростта от Корана
Истинският Ислямски      Морал
Живота на Пророците
Последният период и      Съдния ден
Вяра и Размисъл
Тайната отвъд материята
Мир и Толерантност в      Исляма
Решение на Социалните      Проблеми
Историа, Политика и      Стратегия
Заблудата на Масонст-      вото
Отзиви от Света