HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - Категории - Тъмната Страна на Дарвинизма

 КНИГИ
Бедите, които дарвинизмът носи на човечеството

Фашизмът и дарвинизмът, почернили живота на човечеството, са смятани за два враждуващи помежду си възгледа. Всяка една от тези идеологии обаче черпи сили от един и същи източник на възгледи и благодарение на този източник те успяват да привлекат човешките маси. Този източник, който от пръв поглед въобще не прави впечатление и до днес винаги е бил зад кулисите, е материалистическата философия и нейната приспособена към природата външност – дарвинизмът. Узнаването на невалидността от научна гледна точка на тази теория, подхранваща жестоки диктатори и идеологически движения, ще сложи край на всички тези носещи поквара идеологии.

Пълен текст (в оригинал)

Кървавата идеология на дарвинизма: Фашизъм

Фашизма е една идеология причинила големи беди на човечеството. Тя не само е била причина милиони хора да бъдат убивани и изтезавани, но и прави опит да унищожи всички човешки ценности. Главната цел на тази книга е да представи различните фашистки тенденции, които се появяват под формата на различни методи и образи, и да разобличи техният истински произход и цели. Още една причина за написването на книгата е да се свали маската на фашизма, който понякога се крие под образа на “религиозността”, и да се разкрие, че в действителност фашизма е една анти-религиозна система.

Пълен текст (в оригинал)

Враждебността на Дарвин към турците

В тази книга е разгледана не много популяризираната расистка страна на дарвинизма и по-точно насочеността на този расизъм към турската нация.
Дарвинизмът, според който хората са се еволюирали от маймуноподобни същества и според който някои нации все още са останали в положението на “полумаймуни”, в действителност представлява биологичната основа на разпространената през 19ти век расистка идея. По-важната, от наша гледна точка, страна на този тъмен облик на дарвинизма е факта, че съответния расизъм е насочен изключително към турската нация. Сред твърденията на Чарлс Дарвин относно нациите са и тези, че великата турска нация е “нищожна нация” и в близко бъдеще ще изчезне.

Пълен текст (в оригинал)

Коранът отхвърля дарвинизма

Една част от вярващите хора в резултат на материалистическото внушение и пропаганди смятат, че еволюционната теория е един научен факт. Тази книга има качеството на средство, което намира общите точки между еволюционната теория и истината за сътворението, както и на възражение към хората, които се опитват да извлекат от Корана доказателство за еволюционната теория.

Пълен текст (в оригинал)

Религията на дарвинизма

Голяма част от хората смятат, че еволюционната теория е доказан научен факт. Те вярват, че тази така наречена “научна” външност подкрепя влиянието й върху света. Дарвинизмът обаче е суеверна религия, която покрива с булото на науката на 19ти век еволюционното вярване, наследено още от шумерите и древните гърци. Какво цели това идолопоклонническо вярване, което от древни времена достига до наши дни, така както и неговите създатели, така наречената му свещена книга и мисионери? В тази книга ще откриете скритите страни на религията на дарвинизма.

Пълен текст (в оригинал)

Тъмната магия на дарвинизма

-Как Еволюционната пропаганда действа на човешкото подсъзнание
Дарвинизмът е теория, инжектирана в човешкия разум като магическо обаяние. Правят се опити тази теория, подхранвана от изключително нелогични и ненаучни тези, да се наложи на хората чрез разнообразни внушения и пропагандни методи. Някои хора, подложени на постоянно внушение, биват обладани от тази магия.
Целта на книгата е да предпази хората от обаянието на магията, като разкрие методите на дарвинистките заклинания и ходовете на дарвинистите, борещи се да запазят силата на своята магия.

Пълен текст (в оригинал)
Комунизмът в засада

Комунизмът е идеология станала причина за смъртта на стотици милиони хора, донесла потисничество, преследвания, кръв и сълзи на множество държави. Къде се е родил комунизмът, как се е развил и как е достигнал до своя край? Тази книга дава отговор на тези въпроси и отправя вниманието ви към една съществена заплага: През миналия век целият свят стана свидетел на масовите убийства и жестокост на комунистическите лидери. Добре, но тази опасност отминала ли е? За съжаление “не”: КОМУНИЗМЪТ ЧАКА В ЗАСАДА! Ето защо много важно задължение на човечеството е да разкрие истинския облик на комунистическата идеология, болката и нещастията, които той е причинил в миналото, и да напомни на хората, че тази заплаха чака в засада.

Пълен текст (в оригинал)

Дарвинизъм

Съвременната наука разкрива, че еволюционната теория е едно догматично вярване, което не само не предоставя никакво алтернативно обяснение за произхода, но и не притежава ни най-малка достоверност. Научните данни постоянно разкриват невъзможността на твърденията на еволюционната теория. Зад факта, че въпреки всичко това еволюционната теория е представяна на целия свят като научен факт, лежат известни политически и социални цели. В тази книжка е разгледано как еволюционната теория е отхвърляна от науката и защо въпреки това е защитавана.

Пълен текст (в оригинал)
 ФИЛМИ
Тъмната страна на дарвинизма
Кървавата история на комунизма 1-2-3
Кървавата история на фашизма 1-2
 СРОДНИ СТРАНИЦИ
http://www.darwinizmdini.com/

ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ

Провала на Еволюцион-      ната Теория
Тъмната Страна на      Дарвинизма
Природа и Сътворение
Вселена и Сътворение
Микросвят и Сътворение
Коран и Наука
Мъдростта от Корана
Истинският Ислямски      Морал
Живота на Пророците
Последният период и      Съдния ден
Вяра и Размисъл
Тайната отвъд материята
Мир и Толерантност в      Исляма
Решение на Социалните      Проблеми
Историа, Политика и      Стратегия
Заблудата на Масонст-      вото
Отзиви от Света