MP3 : Din yoksulların ve yetimlerin korunmasını emreder