MP3 : İsrail Tevrat'a uymalı ve Kral Mesih'e göre hareket etmelidir