DOC : Komünizm, tüm insanı değerleri ortadan kaldıran bir ideolojidir