MP3 : Daima karşı tarafın haklılığını kabul etmek önemli bir sevgi gösterisidir