MP3 : Hz. İsa insanları Allah'a imana ve kulluğa davet etmiştir