MP4 : Dinden bahsetmenin korkusuyla yaşayanlar dinsizliğe propaganda yapmış olur.MP3 : Dinden bahsetmenin korkusuyla yaşayanlar dinsizliğe propaganda yapmış olur.