MP3 : Darwinistler, yazılı ve görsel medyayı kullanırlar