MP3 : Kuran'da ve hadislerde haber verilen Dabet-ül Arz bilgisayar ve internet teknolojisine işaret etmektedir (doğrusunu Allah bilir)