MP3 : Ahir zamanda israf önlenecek, açlık ve fakirlik yeryüzünden silinecektir