MP4 : Gazeteci Yazar Nevval Sevindi katılımıyla, Hayata Dair - 6. BölümFLV : Gazeteci Yazar Nevval Sevindi katılımıyla, Hayata Dair - 6. BölümMP4 FOR IPOD (edge) : Gazeteci Yazar Nevval Sevindi katılımıyla, Hayata Dair - 6. BölümMP3 : Gazeteci Yazar Nevval Sevindi katılımıyla, Hayata Dair - 6. Bölüm