MP4 : Hz. Mehdi (as) olmadan Müslümanlar birleşemez. FLV : Hz. Mehdi (as) olmadan Müslümanlar birleşemez. DOC : Hz. Mehdi (as) olmadan Müslümanlar birleşemez. MP3 : Hz. Mehdi (as) olmadan Müslümanlar birleşemez.