MP3 : Dünya ekonomisindeki kriz ahir zaman alametlerinden biri olabilir mi?