MP3 : Kuşku, temiz akıl sahibi olmanın önünde ciddi bir engeldir