HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Работете с Нас: Призив към всички преводачи, издатели и дистрибутори

Работете с Нас

Призив към Всички Преводачи, Издатели и Дистрибутори

   

Цялата поредица от произведения на Харун Яхя, в оригинал на турски език, е около 190 заглавия и обхваща едно широко разнообразие от теми. Тази ценна сбирка отчасти е преведена и отпечатана на множество чужди езици и е привлекла внимание от целия свят. Това е и причината, поради която еволюционното периодично списание Ню Сайънтист (New Scientist) определя г-н Яхя като "международен герой".

    Но има още твърде много какво да се направи. Целта е цялата поредица от произведения на Харун Яхя да се преведе на всички езици. Започвайки с български, английски, немски, френски, испански, италиански, руски, арабски, китайски, малайзийски, индонезийски, урду и всеки, повече или по-малко, говорящ език на земята, са пътища, които произведенията на Харун Яхя трябва да изминат.

    В името на това глобално културно усилие ние призоваваме всички преводачи, издатели и дистрибутори от цял свят да се присъединят към нас. Съществуват няколко важни момента, които биха представлявали интерес за тях:

    1) Творбите на Харун Яхя са инициатива с нестопанска цел. Нито авторът, нито неговите колеги и помощници се стремят към финансова печалба. Ето защо ние сме склонни да приемем условия, които да бъдат в полза на издателите и дистрибуторите.

    2) Творбите на Харун Яхя са много популярни във всяка държава и общество, до които са достигнали. В Турция общия брой продадени екземпляри достига няколко милиона. В англо говорящите държави, особено измежду Мюсюлманското общество, произведенията на автора са спечелили бърза и обширна популярност. Същото се отнася и за останалите езици. Поради тази причина публикуването или разпространяването на книгите на Харун Яхя би създало един много широк пазар за всеки издател или дистрибутор.

    3) Най-важното сред всичко е идеалистичното усилие, което се полага единствено в името на Бог и в полза на човечеството. Следователно, всеки, който се присъедини към това усилие на добра воля ще получи една душевна печалба. Както Бог е низпослал в Корана: "Който се застъпва за добро дело, ще има дял от него..." (4:85).

    И така, всеки, който иска да допринесе за превода, издаването или разпространяването на книгите на Харун Яхя, моля нека осъществи контакт с нас. Всеки, който познава преводачи, издатели или дистрибутори, които биха проявили интерес, моля информирайте ги за нашата дейност.
Вашите въпроси, препоръки и предложения са добре дошли на адрес:infobg@harunyahya.com