HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - За Автора

Харун Яхя е псевдоним използван от

Г-н. АДНАН ОКТАР


Аднан Октар

Роден в Анкара през 1956 г. Аднан Октар е виден турски интелектуалец. Октар, който е изключително привързан към националните и нравствени ценности и е приел като свой хуманен дълг да обяснява и на дргугите хора свещените ценности, в които вярва, започва своята борба през 1979 г. по време на обучението си в университета по изящни изкуства “Мимар Синан”. По време на своите студентски години извършва подробни проучвания по отношение на преобладаващите материалистки философии и идеологии около него, така че става по-добре осведомен за тях отколкото техните подръжници. В резултат на натрупаните знания той пише разнообразни книги на тема измамата на еволюционната теория. Неговото всеотдайно интелектуално усилие срещу дарвинизма достига размерите на световен феномен. Както пише в издание от 22 април 2000 год. на списание Ню Сайънтист (New Scientist) г-н Октар се е превърнал в “международен герой” в представянето на измамата на еволюционната теория и истината за сътворението. Авторът също така има много творби на тема ционистки расизъм и франкмасонство, както и тяхното отрицателно въздействие върху световната история и политика. Освен тези произведения Октар е написал и повече от сто книги разкриващи морала, на който ни учи Корана, и други религиозни теми.

Неговият псевдоним е съставен от имената “Harun” (Арон) и “Yahya” (Йоан) в памет на двамата достойни за уважение пророци, които са се борили срещу неверието.


Прочетете "Световното въздействие на творбите на Харун Яхя".

Неговите творби включват: Новият Масонски Ред, “Тайната ръка” в Босна, Зад Кулисите на Тероризма, Кюрдската Карта на Израел, Национална Стратегия за Турция, Разрешението: Нравствеността на Корана, Зимата и Очакваната пролет на Ислямът, Комунизмът в Засада, Кървавата Идеология на Дарвинизмът: Фашизъм, Враждебността на Дарвин към Турците: Фашисткия Облик на Еволюционната Теория, Бедите, които Дарвинизмът Носи на Човечеството, Еволюционна Теория, Статии 1-2-3, Оръжието на Сатаната: Романтизмът, Истини 1-2, Западния свят се Обръща към Аллах, Погубените Народи, Пророкът Мойсей, Пророкът Йосиф, Златният век, Цветното Изкуство на Аллах, Великолепието е Навсякъде, Истината на Земния Живот, Признанията на Еволюционистите, Ясен Отговор за Еволюционистите, Грешките на Еволюционистите, Тъмната Магия на Дарвинизма, Религията на Дарвинизмa, 20те Въпроса Провалящи Еволюционната Теория, Коранът Върви Начело на Науката, Истинският Произход на Живота, Чудесата на Корана, Съзнанието в Клетката, Верига от Чудеса, Дизайнът в Природата, Саможертвата и Разумните Постъпки на Организмите, Вечността Вече е Започнала, Деца, Дарвин Излъга!, Краят на Дарвинизма, Да Мислиш Задълбочено, Истината за Вечността и Съдбата, Да знаеш Истината, Никога не се Извинявайте с Незнание, Тайните на ДНК, Чудото в Атома, Чудото в Клетката, Чудото на Имунната Система, Чудото в Окото, Чудното Сътворение на Растенията, Чудото в Паякът, Чудото на Мравката, Чудото в Комарът, Чудото в Медоносните пчели, Чудото на Семето, Чудото на Термитите, Зеленото чудо: Фотосинтеза, Чудото на Хормона, Чудото на Човешкото Същество, Чудното Сътворение на Човека, Чудото на Протеина.

Сред написаните от автора памфлети са: Тайната на атома, Провала на еволюционната теория, Истината за сътворението, Пропадането на Материализмът, Краят на Материализмът, Грешките на еволюционистите 1, Грешките на еволюционистите 2, Микробиологичното проваляне на Еволюцията, Истината за сътворението, Пропадането на еволюционната теория в 20 въпроса, Най-голямата Измама в Историята на Биологията: Дарвинизмът.

Другите творби на автора третиращи религиозни теми са:
Основни понятия в Корана, Аллах се Опознава с Разум, За Мислещи Хора, Моралните Ценности в Корана, Бързо схващане на Вярата 1-2-3, Помислихте ли за Истината?, Примитивната Логика на Безбожието, Да Бъдеш Посветен на Аллах, Напускане Обществото на Невежите, Истинския дом на вярващите: Рай, Знанието на Корана, Индекс на Корана, Изселването в Корана, Личността на Лицемерът в Корана, Значението да се Подчиняваш на Добрите Думи Тайните на Лицемера, Имената на Аллах, Усърдието и Ентусиазмът в Корана, Оповестяването и Спора в Куарана, Да бъдеш Обнадежден според Корана, Отговори от Корана, Човешки Характери в Обществото на Невежите, Смърт Възкресение Ад, Подигравката Наречена Тирания, Кошмарът на Безверието, Денят на Възкресението, Правосъдието и Снизходителността в Корана, Съвършенна Вяра, Молитвата в Корана, Страхът от Аллах, Исус ще се Върне, Идолопоклоничество, Един Букет от Прелестите на Аллах 1-2-3-4, Тайната на Изпитанието, Основанията за Вяра в Исляма, Истинската Мъдрост Според Корана, Борбата на Религиозността с Нерелигиозността, Съюза на Доброто, Ислямът: Удобна Религия, Значението на Търпението в Корана, Училището на Йосиф, Дързостта на Вярващите, Да Виждаш Полза във Всичко, Как Глупавият Тълкува Коранът?, Никога Не Забравяйте Значението на Съвестта в Корана, Някои Тайни на Корана Преди да се Разкайваш, Борбата на Пророците, Нашите Пророци Казват, Егоизмът на Дявола, Защо заблуждаваш себе си? Милосърдието на Вярващите, Пренебрегващите Корана, Прелестите, които Коранът предлага на Живота, Дяволът.

Много от творбите на Харун Яхя са преведени на английски, френски, немски, италиянски, руски, испански, арабски, португалски, албански, сърбо-хърватски, урду, малайалам, индонезийски, казакски, азарбейджански, малайски, български и полски език. Целта е в близко бъдеще всички книги да бъдат преведени на английски и на много други езици, и по този начин да станат достъпни за всички хора.

Общото между творбите на автора е, че всички засегнати в тях теми са напълно съгласувани с Корана. Дори темите относно науката, които предимно се смятат за сложни и объркващи, в книгите на Харун Яхя са разказани на един много ясен и разбираем език. Поради тази причина тези книги се обръщат към всеки, от всякаква възраст и социална група.

Книгите на Харун Яхя, които третират религиозни теми, съобщават за съществуването на единствен Бог. Те са написани с главната умисъл да представят Исляма на тези, които са чужди на религията, и да смекчат сърцата им към истината. За мюсюлманите тези книги са както напътствие, така и напомняне. Авторът е публикувал произведения на почти всички засегнати в Корана теми, които увеличават посветеността и размишляването на мюсюлманите.

Всички книги на автора на научна тематика акцентират върху най-малкия детайл свързан с мощта, възвишеността и величието на Господа, основани на добре структурирани проучвания и доказателства, наред с обширни разсъждения. Тези книги разкриват пред не мюсюлманите знаците за съществуването на Бог и превъзходството на Неговото творение по един много ясен и точен начин. От друга страна те засилват вярата и смирението на вярващите и биха могли да служат като идеални материали за представяне на Исляма пред другите хора (където религията не е прилагана в точния си смисъл). Като подгрупа на тази серия от книги са “Книги унищожаващи живота на еволюцията”. Главната цел на тези книги е да унищожат материалистичната и атеистична философия, която е представяна като алтернатива и конкурент на религията, и от 19ти век насам е налагана на целия свят. Голямото въздействие, което тези книги оказват върху читателя, показва, че до голяма степен тази цел е постигната. Тези книги, както е низпослано и в един от айятите от Корана: “Истината Ние хвърляме срещу лъжата и я поразява, и ето я ­ погива... (Сура Анбиа, 18), унищожава мозъка, т.е. идейната система и идеология на нерелигиозната система и да спомогнат за завършване на (разкриването на) Божията светлина (Сура Сафф, 8). Поради тази причина тези книги играят важна роля в интелектуалната борба срещу нерелигиозността.

Печатът на Пророка, който е поставен на кориците на всички книги на автора, има символно значение, свързано с тяхното съдържание. Този печат представя Корана като последната Божия Книга, Неговите последни думи и тези на Пророка, последния от всички пророци. Под ръководството на Корана и думите на Пророка, авторът прави своя главна цел да обори всяка една от фундаменталните догми на антирелигиозните идеологии и да каже ”последната дума”, така че напълно да заглуши предизвиканите срещу религията възражения. Печатът на Пророка, който достига до крайна мъдрост и морално съвършенство, е използван като знак за намерението му да каже своята последна дума.

Допълнителни бележки за книгите на Харун Яхя

Във всички книги на автора, свързаните с религията въпроси са обяснени в светлината на айяти от Корана и хората са приканени да научат Божийте слова и да живеят с тях. Всички теми отнасящи се до айятите на Бога са обяснени по такъв начин, че да не оставят никакво място за съмнение или въпроси в ума на читателя. Използвания искрен, прост и свободен стил осигурява всеки един, от всякаква възраст и социална група да може лесно да разбере тези книги. Този ефективен и бляскав начин на разказване прави възможно да ги прочетеш на един дъх. Дори тези които сурово отхвърлят духовността са повлияни от фактите изложени в тези книги и не могат да опровергаят истинността на тяхното съдържание.

Всички творби на автора могат да бъдат четени индивидуално или под формата на дискусия в група по време на разговор. Тези читатели, които желаят да извлекат полза от книгите ще намерят дискусията за много полезна в смисъл, че ще могат един с друг да обменят своите собствени размишления и опит.

В допълнение, би било в голяма служба към религията да се допринесе за представянето и прочитането на тези книги, които са написани единствено за спечелването на добрата воля на Бог. Всички книги на автора са изключително убедителни. Поради тази причина за тези които искат да съобщят за религията на другите хора един от най-ефективните методи да направят това е да ги окуражат да прочетат тези книги.

Няма да намерите, както в някои други книги, никакви лични виждания на автора, обяснения базирани на съмнителни източници, стил, в който да липсва полагащите се почит и уважение към святите въпроси, нито пък безднадеждни, пораждащи съмнение и песимизъм описания, които причиняват отклонения в душата.