HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - Мултимедийни Презентации
Мултимедийни Презентации
Да мислиш задълбочено

Замислили ли сте се някога, че сте били нищо преди да се появите на този свят и как сте приели настоящата си форма след като сте били не по-големи от кристалче сол?
Хората трябва да се замислят върху целта на сътворението на всички събития, които им се случват. Презентацията, която ще гледате, ви призовава да помислите по подобаващ начин...

Гледайте презентацията

Подобни книги: индонезийски , английски , турски , испански , френски , албански , немски , арабски

Филмът, който изправи на крака целия свят, и Исус

Филмът на известния актьор Мел Гибсън “Страсти Христови” (“The Passion of Christ”) след продължителни дискусии най-накрая бе пуснат да се прожектира. Той, бе посрещнат с голям интерес в САЩ и стана причина някои кина да се изпълнят с църковен дух. Милиони Християни се редяха на опашки, за да гледат тази значима продукция, темата на която е центърът на тяхната вяра – Исус Христос.

Една от страните на филма, които привличат най-силно вниманието на критиците, е това, че филмът не притежава характерното за холивудските филми "развлекателно" естество. А напротив, в голяма част от сцените на филма има много мъка, страдание и дори изтезание. Християните вярват, че Исус е бил разпънат на кръст и убит от римляните, и Мел Гибсън ни представя какво болезнено мъчение е било самото разпъване и предхождащите го мъки.

Гледайте презентацията
Сътворението на КАМИЛАТА

55 градуса по Целзий е изключителна горещина.
Безкрайни пясъчни дюни се простират в далечината.
Там има пясъчни бури, които поглъщат всичко, което им се изправи на пътя, и правят дишането невъзможно.

Горещината в пустинята е убийствена за другите същества. Там не могат да живеят никакви организми освен някои насекоми, влечуги и други малки животинки. Камилата е единственото голямо животно, което може да оцелее там. Бог я е сътворил специално, за да живее в пустинята и да служи на хората. Всъщност Бог насочва вниманието ни върху сътворението на камилата със следния айят:
“И нима не виждат как бяха сътворени камилите?” (Коран, 88:17)

Гледайте презентацията
Погубените народи

Бог е този, който сътворява човека, дава му духовна и физическа форма, позволява му да прекара един жизнен период и след това ще го прибере при себе си, като сложи край на живота му. Бог сътворява човека и както се казва в сура Мулк: “Нима Онзи, Който е сътворил, не знае?” (Сура Мулк, 14), Той е Този, Който го знае, познава, който го възпитава и задоволява неговите нужди. Следователно единствената истинска цел на човека в живота е да възхвалява Бог, да Му се моли и да Му служи. Поради тази причина истинското послание и Божие откровение, които се съобщават на хората посредством Неговите пратеници, са единственият пътеводител за човека...

Гледайте презентацията
Ислямът порицава тероризма

Тероризмът е престъпление срещу човечеството. Той взима под прицел невинните хора. Целта му е да всее страх у обществото, като убива хората и по този начин да подсили политическите си стремежи.

Тероризмът е методът на расистите, фашистите и комунистите, с една дума - на тези, които не вярват в религията, на отдалечените от вярата идеологии.
В религията обаче няма място за тероризъм. Така както е казано в един айят от Корана:
“... Бог не обича угнетителите”. (Сура Ал-Имран, 140)

Гледайте презентацията