HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - Конференции

Конференциите на Фондацията “Научни проучвания”:
Дейности за информиране на обществеността за еволюцията

 

Повече от 200 творби на Хатун Яхя са преведени на множество чужди езици и са достигнали до домовете на безброй много читатели из цял свят. В допълнение на книгите са проведени и над 140 конференции в страната и в чужбина, с цел подкрепа на тази голяма научна дейност. Като от целия свят са получени хиляди положителни отзиви.

Началото на конференцийте на Харун Яхя е било поставено в родния град на автора - Анкара, Турция. Между 1998г. и 2000г. научните конференции, базирани на творбите на Харун Яхя, са били проведени в 120 различни области на Турция. Според статистическите данни, които фондацията "Научни проучвания" - организационното тяло стоящо зад конференцийте - ни предоставя, броя на посетителите надминава 100,000 души. Нещо повече, тези конференции са били излъчвани по много телевизионни канали в Турция и по този начин са станали достъпни за милиони хора.

След 2001 г. конференцийте на Харун Яхя се разпростират по цял свят. До този момент конференции, базирани на творбите на Харун Яхя, са били проведени в множество страни като Малайзия, Бруней, Сингапур, Холандия, Азарбейджан, Англия, Канада, САЩ и Индонезия. Учени, професори, студенти и още много други хора са проявили висок интерес към тези конференции, които са концентрирани върху различни теми като "Провалянето на еволюционната теория", "Чудесата на Корана", "Съществуването на Бог", "Сътворяването на Вселената" и "Ислямът порицава тероризма". Тези конференции са подкрепени с множество презентации и видео прожекции. Публиката включва не само Мюсюлмани, но също така и Християни, Евреи и хора от други религии. Проведените в Малайзия, Канада и САЩ конференции, предимно в университети, показват, че тези теми представляват голям интерес за много хора, и особено студенти. Факта, че само на една единствена конференция в Индонезия има 8,000 посетители ни дава ясна представа за интереса и въздействието, които конференцийте пораждат. По време на тези прояви лекторите, които подготвят своите речи, ползвайки творбите на Харун Яхя, се превръщат в център на внимание. Проведените с лекторите интервюта и телевизионни програми също така привличат голям интерес.


Конференция, която е проведена неотдавна в град Лампунг, Индонезия, ръководена от лектори от Фондацията Научни Проучвания и посетена от повече от 4000 човека.
(Октомври 2002)

На тези конференции, където входа е свободен (без пари), биват раздавани безплатно някои от книгите на автора и биват провеждани дискусии - въпроси и отговори, в една атмосфера на сърдечна беседа. Посетителите също така признават, че конференцийте откриват пред тях едни нови переспективи, особено пред младите хора и тези от научните сфери. В рамките на тези конференции, а и след това от студентите биват организирани множество прояви, като изложби, критикуване на книги и видео презентации. Въздействието от тези прояви все още продължава и хора от цял свят още от сега искат да посетят конференцийте, които ще бъдат проведени в бъдеще.

 

Първа конференция – Истанбул

Първата от поредицата международни конференции, организирани от Фондацията “Научни проучвания” (ФНП), се провежда през 1998 г. Тя е под наслов “Провалът на еволюционната теория: истината за сътворението” и била проведена на 4 април 1998г. в Истанбул. Конференцията, която отбелязала огромен успех и в която участвали известни експерти от цял свят, се превърнала в трибуна, на която за първи път в Турция еволюционната теория била оспорвана и научно опровергана. Конференцията била посетена от хора от всички слоеве на турското общество и успяла силно да ги заинтригува. Тези, които не могли да намерят място в залата, можели отвън да следят конференцията на живо по телевизионна система за кабелно предаване.

Конференцията включвала известни лектори от Турция и чужбина. След речите на членовете на ФНП, които представили скритите идеологически цели, лежащи в основата на еволюционната теория, бил излъчен документален филм, подготвен от ФНП.

Д-р Duane Gish и д-р Kenneth Cumming – двама световноизвестни учени от Института за креационни проучвания в САЩ, са специалисти по биохимия и палеонтология. Те доказали със съществени доказателства, че еволюцията няма каквато и да било валидност. По време на конференцията един от най-видните турски учени днес – проф.д-р Cevat Babuna, илюстрирал чудесата на всяка от фазите на сътворението на човешкото същество чрез демонстрация с диапозитиви, която разтърсила “хипотезата за случайностите” на еволюцията.

Втора конференция – Истанбул


Втора конференция на тема "Провала на дарвинизма" проведена от Фондация “Научни проучвания” в Истанбул през юли1998. Участниците са известни учени от САЩ, които критикуват еволюционната теория.

Втората международна конференция от същата поредица била проведена три месеца след първата, т.е. на 5 юли 1998 г., в конферентната зала Cemal Resit Rey, отново в Истанбул. Лекторите – шестима американци и един турчин, в своите речи показали как дарвинизмът е отхвърлен от съвременната наука. Конферентната зала Cemal Resit Rey, с капацитет от хиляда места, била препълнена с публика от възхитени слушатели.

Лекторите и темите, по които са говорили на конференцията, са обобщени по-долу.

Професор Michael P. Girouard: В своята реч “Възможно ли е животът да се е зародил чрез случайности?” Michael P. Girouard, професор по биология в университета Southern Louisiana, обяснил посредством разнообразни примери комплексността на протеините, основните елементи на живота, и завършил с това, че те могат единствено да се появят в резултат на изкусен план.

Д-р Edward Boudreaux: В своята реч “Дизайнът в химията” Edward Boudreaux, професор по химия в университета в New Orleans, отбелязал, че някои химични елементи трябва да са били съзнателно подредени чрез сътворение, за да може да има живот.

Професор Carl Fliermans: Широко известен учен в САЩ , професор по микробиология в университета Indiana и ръководител на проучване за “неутрализация на химичните остатъци чрез бактерии”, подпомогнато от Министерството на отбраната на САЩ, Carl Fliermans отхвърля еволюционните твърдения на микробиологично ниво.

Професор Edip Keha: Професор по биохимия, Edip Keha бил единственият турски лектор на конференцията. Той представил основна информация за клетката и наблегнал върху очевидността, че клетката би могла да се е появила единствено в резултат на съзнателен проект.

Професор David Menton: Професор по анатомия във вашингтонския университет, David Menton в една реч, съпроводена от много интересна компютърна демонстрация, показал разликите между анатомията на птичите пера и кожата на влечугите, като по този начин доказал невалидността на хипотезата, че птиците са произлезли от влечугите.

Професор Duane Gish: Известният експерт по еволюция проф.Gish в своята реч, озаглавена “Произходът на човека”, опровергава тезата за произхода на човека от маймуната.

Президентът на ИКП проф. John Morris: Проф. Morris – президент на Института за креационни проучвания и виден геолог, представил реч за идеологическите и философски ангажименти, стоящи зад еволюцията. Той обяснил подробно, че тази теория се е превърнала в догма и че последователите u вярват в дарвинизма с набожна страст.

ПРОФ.CARL FLIERMANS:
“Съвременната биохимия доказва, че организмите са проектирани удивително и този факт сам по себе си доказва съществуванието на Творец.”
ПРОФ. DUANE GISH:
“Фосилните регистри опровергават еволюционната теория и показват, че видовете са се появили на Земята напълно оформени и добре устроени. Това е реално доказателство за това, че те са били сътворени от Бог.”
ПРОФ. DAVID MENTON:
“Аз от 30 години изследвам анатомичните характеристики на живите същества. Това, което винаги виждах, беше доказателството за Божието сътворение.”
ПРОФ. EDWARD BOUDREAUX:
“Светът, в който живеем, и неговите природни закони са основани много точно от Твореца, за да бъдат в помощ на нас, хората.”

Слушайки всички тези изказвания, публиката станала свидетел на това, че еволюцията е догматично вярване, което е отхвърлено от науката от всички аспекти. В допълнение, изложбата на постери, озаглавена “Провалът на еволюционната теория: истината за сътворението”, организирана от фондацията “Научни проучвания” и представена в лобито на конферентната зала CRR, привлякла огромен интерес. Изложбата се състояла от 35 постера, всеки от които подчертава както основните твърдения на еволюцията, така и доказателството за сътворението.

Трета конференция – Анкара

Третата международна конференция от същата поредица била проведена на 12 юли 1998 г. в хотел “Шератон” в Анкара. Участниците в конференцията там – трима американци и един турчин, изложили ясни и съществени доказателства, че дарвинизмът е отхвърлен от съвременната наука.

Въпреки че конферентната зала в анкарския хотел “Шератон” била проектирана да събира публика от около хиляда човека, броят на участниците в конференцията надхвърлял 2500. Извън конферентната зала били поставени монитори за тези, които не могли да си намерят място вътре. Изложбата на постери, озаглавена “Провалът на еволюционната теория: истината за сътворението”, представена непосредствено до конферентната зала, също предизвикала значителен интерес. На края на конференцията лекторите получили продължителни овации, което доказало в каква голяма степен публиката копнеела за просвещение по научните факти, третиращи еволюционната измама и истината за сътворението.

След последвалия успех на тези международни конференции фондацията “Научни проучвания” започнала да организира подобни конференции из цяла Турция. Между август ’98 и май ’99 са били проведени 60 конференции в различни градове. ФНП продължава да организира своите конференции в различните части на страната.


 

Доклади от последните конференции
на Харун Яхя в Индонезия

8ми Март

Първата конференция бе проведена в зала Анггрек на Националния Дворец Соекарно, Джакарта, на тема "Чудното сътворение на човека". На нея присъствали повече от 500 слушатели.

9ти Март

Втората конференция бе на тема "Разкриване на исторически факти под светлината на Корана" (Погубените Народи) и бе проведена в Ислямския Център Килегон в Бантен. Около 400 човека посетили конференцията.

10ти Март
При посещението на колежа Aл-Aзхар, който е един от най-квалифицираните училища в Джакарта, участвали множество лектори.
Училищното ръководство подчертало факта, че тяхната цел била да пренапишат цялата си учебна програма съобразно творбите на Харун Яхя.

Темата на пресконференцията проведена в хотел Сари Пан Пасифик, Джакарта, бе "Защо еволюцията трябва да бъде отхвърлена?". Пред масмедията бе представен автора и неговите творби.

Същия ден, след една друга среща с пресата, бе проведена конференция, на която преобладаващата част от участващите гости били от академичната сфера. Темата бе "Разкриване на изтинския образ на дарвинизма и отговорността на учените да съобщават за истината за сътворението". Президента на главния научен институт в Индонезия също участвал на това мероприятие.

11ти Март
По радио Дакта бе излъчена 45-минутна радио програма, чиято тема бе творбите на Харун Яхя и тяхното глобално въздействие. Множество слушатели се обаждали по време на предаването и задавали своите въпроси.

На същия ден бе проведена конференция в зала Анггрек, Националния Дворец Соекарно, Джакарта, на тема "Еволюцията в научна переспектива и нейното глобално въздействие". На тази конференция слушателите проявявали силна заинтересованост.

12ти of Март
Конференция със заглавие "Истината за сътворението унищожава дарвинизма" бе проведена в Джакарта, в аудиторията на Факултета по Икономика на Индонезийския Университет, който е известен като най-престижният университет в страната. След конференцията голям брой студенти направили коментари в подкрепа на творбите на Харун Яхя и против дарвинизма.

13ти Март
В Националната Библиотека в Джакарта (Пeрпустакаан Насионал РИ) бе проведена конференция на тема "Преподаването на еволюционната теория". На мероприятието взели участие около 300 гимназиални преподаватели.
В тази конференция също така участвал и председателя на комисията по образованието г-н Сукести Мартоно.

16ти Март
Бе проведена конференция в кино салона Буана Путра Пертамина на тема "Чудото на раждането и сътворението". Там учасниците, които надвишавали 600 души, проявявали силен интерес по темата.
Същата вечер авторът и неговите творби били представени на семинар в джамията Истикамах пред 140-150 човека.

На 19ти Март
За най-популярния телевизионен канал на Индонезия - Джакарта Телевижън, били направени записи на две програми относно "Истината за земния живот" и "Сътворението на човека". Те трябвало да бъдат излъчени в рамките на 10 дена.

 


 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА НОВИ КОНФЕРЕНЦИИ…

Ако искате да посетим вашия университет като лектори или да организираме конференции, то вие можете да се свържете с нас незабавно. Първото нещо, което ще трябва да направите е да определите зала за конференцията, като поискате разрешение от университетската администрация. След като взаимно определим темата на конференцията преди нейното провеждане ние можем да провъзгласим за нея на широката общественост чрез плакати или други медийни средства. Вие също така може да се погрижите да бъде публикувано кратко съобщение в училищния ви вестник или ако имате възможност във ваш местен или национал вестник, или да бъде излъчвана по някои телевизионен канал. Вие също така можете да дадете възможност на радио или телевизионен канал да излъчат на живо конференцията.

Важно е наред със състудентите ви да окуражите и вашите преподаватели да вземат участие в конференцията. Преди нея вие можете да излагате нашите книги и афиши в университета и да организирате видео излъчвания на различни места. Вие също така можете да уведомите и други академични институции от вашия град и да ги окуражите и те да проведат конференции в своите университети. За нас ще бъде удоволствие да участваме като лектори в такива прояви по покана на фондации, месджити и други организации. Посредством вашата подкрепа и усилия много хора ще узнаят за Божията вяра и истините свързани с науката, и по този начин новото поколение ще израстне по-съзнателно. Вашите съвети и предложения във връзка с въпроса са от голямо значение за нас.


Афиши провъзгласяващи за конференциите на Харун Яхя