HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - Категории - Решение на Социалните Проблеми

КНИГИ
Ислямът и религийте от Далечния изток

За много хора Източните религии са една голяма неизвестност. Когато биват изброени имената на религии като Хиндуизъм, Джаинизъм, Будизъм, Сихизъм, Шинтоизъм, Таоизъм човек си представя общности, които се прекланят пред статои от камък или дърво, принасят жертви и ги поднасят на тези статои, организират интересни церемонии в мрачни храмове. Докато Ислямът, Християнството и Еврейството, които са Божии религии, основаващи се на Божиите откровения, призовават хората към един светъл, изпълнен със спокойствие, сигурност и справедливост, живот, Източните религии, които са приети от 1 на 1.5 милиарда души, представляват един мрачен живот изпълнен с изкривени ритуали, социална несправедливост, напълно отделяне от света и живеене под много лоши условия, с една дума един напълно суеверен живот. Най-основната грешка на хората, които вярват в тези религии, е, че отричат безусловното съществуване на Бог, че се молят на надминаващите сто милиона броя идоли и се надяват, че тези идоли ще им се отплатят или ще им помогнат.

Пълен текст (в оригинал)

Черния клан

В света, в който живеем, независимо от това дали обществото е малко или голямо съществува един важен проблем, който застрашава мира и спокойствието: моралната дегенерация. С други думи, хората са се отдалечили от моралните ценности като добро, правилно, искрено, снизходително, справедливо, милостиво, целомъдрено и са усвоили “неморалността” като своя житейска философия. Как този проблем в основата, на който лежат състояния като егоизъм, скъперничество, безмилостност, безразличие, ще се разреши формира един от най-съществените въпроси на 21ви век. Понятието “черния клан” използвано в тази книга представя една социална структура, която организира моралната дегенерация по цял свят и която подобно на една мрежа притежава клонове във всяка държава. Въпреки че тази структура представя себе си като изключително модерна, в действителност тя притежава една същност наподобяваща на тотемистките кланове от историята. Този черен клан, който управлява световния трафик на наркотици, контролира проституционната мрежа, осъществява рекламата на тази безнравственост, участва във всяка една мръсна работа, стои зад всички мърсотии и извратености. Най-големият враг на клана са вярващите, които се опитват да премахнат тази мрежа от тъмни дейности, полагат усилия добрите нрави, обичта и мира да се разпространят из целия свят и с всички сили водят една идейна борба, за да могат да накарат хората да станат по-чувствителни в тази насока.

Пълен текст (в оригинал)
Ислям и Будизъм

До днес може да сте прочели множество неща, да сте добили една обща представа от печатната и визуална медия относно будизма. Но в тази книга, под светлината на айяти от Корана, е разгледана една друга страна на будизма, а именно, че той е една еретична философия и е дадена възможността хората да видят ясно изкривените страни на тази еретична религия. Появата на будизма, писмените му източници, основните му вярвания, начините на поклонение и живота на основателя на тази вяра – Буда, биват оценени от гледна точка на Корана. В книгата е разкрито как основите на тази философия са положени върху едни силно изкривени учения, как тя съдържа странни начини на преклонение, които са противни на човешкия разум и логика, и подтиква хората да се прекланят пред идоли изработени от камък или глина.

Пълен текст (в оригинал)
Сиянието на Корана унищожи сатанизма

Сатанизмът, който полага своите основи от 1700 година, през последните години отново дойде на дневен ред със случаите на насилие, жестокост и самоубийства. Изразите, които сатанистите използват, за да опишат себе си, възгледа им за живота, защитаваните от тях ценности, изпълненият им с кръв и жестокост свят, може от пръв поглед да се стори невероятно на човек, но случващите се събития показват, че това извратено движение е една опасност, която постепенно се увеличава.
В тази книга е разгледан сатанизма от всичките му страни и са обсъдени причините, поради които тази философия, според която жестокостта и насилието са превърнати в един религиозен ритуал и зверските убийства са приемани като начин на преклонение, се е разпространила толкова много. Борбата с това извратено движение е много лесна и моралът, на който ни учи Корана, е единственото средство, което може да спаси младежта от сатанизма. Сиянието на Корана ще унищожи сатанизма и с Божие позволение ще се образува един свят изпълнен със светлина, обич и мир.

Пълен текст (в оригинал)
Разрешението: нравствеността на Корана

Угнетени и измъчвани до смърт хора, дори и невинни бебета, такива, които не могат да си позволят дори и парче хляб, които лежат по улиците в студа, такива, които са избивани само заради това, че са представители на определени етноси, жени, деца и възрастни, прогонвани от домовете им поради религията, която изповядват... Ето така съществува единствено разрешение на тази несправедливост, хаос, терор, избиване, глад, бедност и потисничество: Нравствеността на Корана.

Пълен текст (в оригинал)
Кошмарът на безверието

Злина, тъга, притеснение, несигурност, недобросъвестност, гняв, ревност, злоба, комар, проституция, глад, безизходица, кражба, убийство, война, насилие, страх от смъртта... Докато не се заживее според морала на религията, хората са обречени да понасят тези негативи. Защото това са “кошмарите на безверието”. А единственият начин да се отървеш от този кошмар е, зачитайки волята на Аллах, да живееш според морала на Корана и да призоваваш и другите хора да правят това.

Пълен текст (в оригинал)
Зимата и очакваната пролет на Исляма

С написването на тази книга се цели да се представи съвършено ясно положението на смирените мюсюлмани от четирите края на света и да се призоват съвестните хора да помислят върху тази реалност и да потърсят пътища за решаването й. Очакваната пролет, с Божие позволение, е много близо.

Пълен текст (в оригинал)
Оръжието на сатаната: романтизмът

В отдалечените от религията общества в повечето случаи верните неща се представят като грешни, а грешните като верни. Те могат да поощряват и насърчават поведение, което обаче да не се хареса на Господа. Романтизмът е едно от тези погрешни чувства, смятано за правилно. Тази книга разкрива колко сериозна заплаха, било то за обществото или за отделния индивид, представлява романтизмът, за който се предполага, че е просто една черта на характера, както и показва колко лесно е да се отстрани тази опасност.

Пълен текст (в оригинал)
Западният свят се обръща към Бог

Западните общества в продължение на 20 века са подложени на жестокост, морална деградация, отегчение, предизвикано от липса на цел, с една дума, всякакъв вид материално и духовно насилие, които са плод на материалистическия манталитет. Най-накрая обаче те осъзнаха, че единственият начин да се избавят от този ужасен живот е да се обърнат към Господа. Тази книга приветства това събитие и прави една равносметка за обърналите се към религията и Бог световноизвестни политици и знаменитости.

Пълен текст (в оригинал)
Ислямът и философията за кармата

В тази книга е обяснена филофията за кармата заедно с някои характеристики на доброто поведение, които са в съответствие с Корана, както и извратените й страни, които са противни на Корана, на човешкия разум и съвест.

Пълен текст (в оригинал)
Напускане обществото на невежите

Изричането на думите “Аз повярвах” е само началото на голямата борба, която човек ще води срещу собствената си личност през целия си живот. Съществена част от тази борба е отстраняването на всякакъв вид влияния на културата на невежите, която е обхванала цялото ни общество. Тази книга разглежда подробно последиците на невежеството върху хората, както и начините за отбягването му.

Пълен текст (в оригинал)
Човешки характери в обществото на невежите

Тези, които пренебрегват нравствените ценности, на които ни учи Бог, и живеят настрани от религията, формират обществото на “невежите”. Това дълбоко вкоренено невежество показва отрицателните си въздействия във всеки един момент от тяхното съществувание, в начина им на живот чак до техните характери.
Целта на тази книга е, разглеждайки някои примери на начин на живот и характери от обществото на невежите, да ни покаже, че тази система представлява “задънена улица”.

Пълен текст (в оригинал)
Примитивната логика на безверието

Културата на хората, които са откъснати от религията, Аллах нарича “невежество”. А доколко тази култура е примитивна и изкривена, става ясно когато бъде сравнена с споменатите в Корана възвишен разум и поведение. Целта на тази книга е да направи още по-отчетливо това сравнение и да представи как “невежите общества” имат “примитивна логика” поради това, че са отдалечени от религията.

Пълен текст (в оригинал)
Борбата на религиозността с нерелигиозността

В тази книга идеологии като материализъм, комунизъм и дарвинизъм – така наречената научна основа на тези идеологии – и всички други системи, основаващи се на атеизма, са споменати като “религии на нерелигията”. Това е така, защото със завършената си система от вярвания, прояви и правила за ръководене на човешкия живот тези идеологии са се превърнали в религия без вяра. Поради тази причина особено в този момент е от голямо значение да се разрушат основите, в идеологически смисъл, на религията на нерелигията.

Пълен текст (в оригинал)
Съюзът на Доброто

Докато гледате телевизия или четете вестник вие виждате много неща, които не бихте искали да виждате или чувате: хора в бедствено положение, убийства, кавги, лошо отношение и много други... Разбира се, вие също искате да живеете в мирно и безопасно общество, където никой не причинява вреда другиму, където хората живеят в съгласие и приятелство, където хората чуват един от друг мили, похвални, любящи и грижовни думи. Да, обаче няма никаква полза да седиш и да чакаш този свят да се появи от само себе си някой ден. Тази книга е призив към тези, които искат да надделее доброто: тя ги призовава да вършат добро и да се свързват с други добри хора като тях.

Пълен текст (в оригинал)
ФИЛМИ
Имамата на Будизма
Идолите на нашия век
Оръжието на сатаната: романтизмът
Кървавото учение на дявола: сатанизъм
СРОДНИ СТРАНИЦИ
www.kitapehli.com
www.dinsizliginkabusu.com
www.karmafelsefesi.com
www.fikiryazilari.net

ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ

Провала на Еволюцион-      ната Теория
Тъмната Страна на      Дарвинизма
Природа и Сътворение
Вселена и Сътворение
Микросвят и Сътворение
Коран и Наука
Мъдростта от Корана
Истинският Ислямски      Морал
Живота на Пророците
Последният период и      Съдния ден
Вяра и Размисъл
Тайната отвъд материята
Мир и Толерантност в      Исляма
Решение на Социалните      Проблеми
Историа, Политика и      Стратегия
Заблудата на Масонст-      вото
Отзиви от Света