HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - Статии - В ОЧАКВАНЕ НА ИСУС

В ОЧАКВАНЕ НА ИСУС
Блага вест за всички християни и мюсюлмани

Харун Яхя


  Печатна версия     Изпрати страницата на друг по е-mail

 

Фактът, че Исус ще се върне на Земята, е от голямо значение за мюсюлманите. Той е пророк, който е роден без баща, чрез Божие чудо. Той призовава синовете на Израел да следват правия път и им показва множество чудеса. Той е Месия и както е казано в Корана, е “Божие слово” (Коран, 4:171). Едновременно със завръщането му на Земята липсата на разбирателство между християни и мюсюлмани, които вярват в един и същи Бог, споделят едни и същи морални ценности и както е казано в Корана, са “най-близки по любов” (Коран, 5:82) отколкото които и да било други хора, ще бъде поправена и тези две най-значими религиозни общности ще бъдат обединени. Членовете на третата световна монотеистична религия – евреите, също така ще приемат Исус като свой истински Месия и ще открият пътя към правилната религия (Коран, 4:159). Следователно със завръщането на Исус трите монотеистични религии ще се обединят и на Земята ще има една-единствена религия, основана на вярата в Бог. Тази религия ще срази атеистичната философия и езическите вярвания със средствата на разума; светът ще бъде спасен от войни, конфликти, расистка и етническа омраза, жестокост и несправедливост. Човечеството ще навлезе в “Златния век” на мира, щастието и благоденствието.

Разбира се, това ще бъде най-великото събитие в световната история. Обединяването на трите монотеистични религии означава, че целият американски континент, Европа, ислямският свят, Русия и Израел ще се съюзят на основата на една споделена от всички тях религия, а такова обединение не се е случвало никога преди. Мирът, благосъстоянието, стабилността и щастието, които ще бъдат установени чрез това обединение, не са били виждани в нито един от предходните векове; никога не е съществувало негово подобие.

И когато Исус се върне на Земята, това ще бъде едно от най-големите чудеса в световната история..

Завръщането на Исус на Земята след 2000 години и началото на неговия нов живот в зряла възраст, без майка и баща, ще бъде огромно чудо. Той ще покаже също така на хората и нови чудеса. В резултат на това материалистичната философия, която вече се е провалила на ниво наука и философия, ще претърпи безвъзвратна разруха, така че целият свят ще стане свидетел на това и хората ще засвидетелстват ясните доказателства за съществуването и могъществото на Бог.

И така, в светлината на знаменията от Корана, думите на нашия пророк и тълкуванията на видните ислямски учени, ние вярваме, че този благословен период е много близо. Като мюсюлмани сме много развълнувани от очевидното завръщане на Исус и правим всичко, което можем, за да подготвим себе си и света да посрещне този свят гост.

Ние призоваваме християните да бъдат чувствителни, съзнателни и нетърпеливи към това събитие.

Християнският свят готов ли е да посрещне Исус?

През историята любовта към Исус е дарила християните с един благоприличен морал. В Корана Бог описва християните като “най-близки по любов до вярващите” и казва, че това е така, “защото сред тях има свещеници и монаси, и защото не се възгордяват.”(Коран, 5:82)

В един друг айят е съобщено за високата нравственост на християните така:

Сетне проводихме по стъпките им Нашите пратеници, и проводихме след тях Иса, сина на Мариам, и му дадохме Евангелието, и вложихме в сърцата на онези, които го последваха, състрадание и милосърдие... (Коран, 57:27)

Поради любовта си към Исус в течение на векове християните понасят всякакви жестокости, отказват се от удоволствията на живота и избират да живеят в страдание, правят големи саможертви. Всичко това са признаци на дълбока искреност. Но в настоящия век, когато завръщането на Исус е близко, тази искреност трябва да бъде по-силна и службата към вярата, която Исус проповядвал, да бъде по-ефективна. Някои християни днес обаче създават впечатление, че не са достатъчно чувствителни към предстоящото завръщане на Исус. Ала:

- Според Светото Писание Исус ще се върне на Земята.
В Новия Завет е споменато многократно, че Исус ще се завърне на Земята. “Така и Христос … ще се яви втори път … за спасението на ония, които Го очакват” (Евреи 9, 28). В много други пасажи на Новия Завет е съобщен фактът, че Исус ще се завърне. Виждайки, че това обещание непременно ще се сбъдне, всички християни трябва да приемат това като основа на техния мироглед, постоянно да са в очакване на това Второ Пришествие и да въздействат на света съобразно с това.

- Според Светото Писание пристигането на Исус е близко.
Много християни вярват, че Второто Пришествие е близко. Това е така, защото почти всички предсказания, както от Стария, така и от Новия Завет, които се отнасят до завръщането на Месията, са се изпълнили. Нарастването на религиозната вяра из цял свят, започналото рухване на атеистичните философии и връщането към вярата са важни знамения и при тези обстоятелства християните не трябва да останат безразлични към Второто Пришествие.

- Според Светото Писание завръщането на Исус ще бъде най-великото събитие в историята.
Щом като Светото Писание ни съобщава, че Второто Пришествие е несъмнено близко, то това трябва да бъде най-важната точка от дневния ред на християнския свят. Големи приготовления се извършват при посещението на важен държавен глава в друга държава. Виждайки, че Исус, който е много по-важен гост от който и да било държавен глава, ще дойде скоро на Земята, то не би ли трябвало да извършваме приготовления и за неговото предстоящо пристигане?

- Виждайки, че Исус ще обедини всички хора, когато пристигне, християните трябва да оставят настрана своите разногласия, спорове и неприязън, които така или иначе много скоро няма да имат никакво значение.

- Тъй като християните и мюсюлманите, които вярват в Исус, ще бъдат обединени в една обща вяра, когато той пристигне, следователно и двете общности трябва да се опитат от този момент нататък да превъзмогнат предразсъдъците и недоверието помежду си.

В “Откровение” – последната книга от Новия Завет – се казва: “…Царството на света стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос; и Той ще царува вовеки веков” (Откровение 11, 15)

Всички християни трябва да са нетърпеливи, развълнувани, съзнателни и изпълнени с любов в очакването на това благословено събитие. Ние, като мюсюлмани, които притежаваме тази пламенност, вълнение, съзнателност и любов, се обръщаме към християните:

Елате, нека заедно се подготвим за настоящото пристигане на Исус! Нека уважаваме различията във вярванията на другия, знаейки, че във всеки един случай Исус ще ни научи на истината. Нека се стремим да изпълним света с мир, братство, милосърдие и любов, така както бихме искали да го видим. Нека заедно се борим с думи и действия срещу философии и идеологии, които са вражески настроени към Исус и отричат Господа.

Нека заедно чакаме това щастливо време и най-голямото чудо в световната история!