HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - страници за Рамазан

Двадесет и седми ден

 

АЙЯТ И ХАДИС НА ДЕНЯ

С това Аллах благовества Своите раби, които вярват и вършат праведни дела. Кажи [о, Мухаммад]: “Не искам от вас отплата за това, а само любов към ближните.” А който стори добрина, ще му въздадем с по-добро за нея. Аллах е опрощаващ, признателен. (Сура аш-Шура, 23)

Който притежава следните три неща, то той е открил сладостта на вярата: Аллах и Неговият Пророк са му по-любими отколкото каквото и да било друго, обича някой друг единствено заради Всевишният Аллах и мрази да се върне към неверието, толкова колкото мрази и да бъде хвърлен в огъня." (Муслим и Букхари)


ТЕМА НА ДЕНЯ


ЗЕМЯТА И ОТВЪДНОТО II

ХАРУН ЯХЯ

 

Въпреки заблудата на хората от “невежото” общество всъщност ако един човек, който приема съществуването на Аллах, помисли малко, то той не може да не бъде сигурен в отвъдния живот. Аллах създава човека, храни го, дава му възможност да живее, дава му безброй много блага, отнася се към него със състрадание и милост. И, разбира се, тези, които са благодарни за всичко това и имат добро поведение, няма да бъдат третирани еднакво с неблагодарниците.

Нека ви припомним примера, който един известен ислямски мислител е дал във връзка с този въпрос: Една майка, която години наред е отглеждала детето си, ще го убие ли, след като то достигне до определена възраст? Защо Аллах, който е дарил майката с това състрадание и който е носител на безграничното състрадание, да унищожава човека? И особено човек, който му е признателен и който му служи... Ако добрите живееха вечно на този свят, а лошите умираха, то тогава можеше да си помислим, че смъртта наистина представлява край. Но “всяка душа ще вкуси смъртта” (Сура Анбиа, 35). Според този айят всеки човек, след като е бил за кратко време на този свят, задължително ще го напусне. След като Аллах е дал възможност на човек да живее известно време, после го умъртвява. Това време бива описано в следния айят: “А нима не ви дадохме достатъчно дълъг живот, за да се поучи през него, който иска да се поучи!” (Сура Фатир, 37)

Аллах е сътворил човека като владетел и в негова полза е поднесъл всички останали животни, звездите, Слънцето и Земята. Няма никаква логика в това Аллах да даде живот и после да го отнеме на същество, което толкова високо цени, на място като Земята, която дори не може да задоволи желанията на един човек и най-вече е място, което има своя край. С една дума, със своята смърт човек прави крачка не към изчезването, а към истинския си живот.

Така или иначе за мислещия човек е много ясно, че всички хубави неща на Земята са временни и са сътворени заедно с техните недостатъци. Земният живот е временен и е само модел на истинския живот. Дори най-хубавият човек на Земята може да запази тази своя красота само няколко години. С течение на годините кожата му започва да се сбръчква, тялото да се обезформя. Всъщност няма нужда да остарява, така или иначе най-грозните неща са непосредствено до този най-хубав човек. В човешкото тяло са разположени много интересни механизми, които подчертават слабостите на човека. Ако не се мие в продължение на няколко дни, започва да отделя неприятна миризма. Колкото и привлекателен и чаровен да изглежда, той също е носител на най-голямата човешка слабост – и той като всеки друг човек ходи до тоалетна.

Тъй като човек е свикнал, той не вижда, че като цяло в тези слабости има “мъдрост”. А в действителност Аллах сътворява съвършено. Ако Той пожелае, човек никога няма да се разболява, никога няма да мирише лошо или никога не би изпаднал в безсилие. Всички тези недостатъци са, за да напомнят на хората, че са зависими от Аллах. И нещо повече, да накарат хората да почувстват, че земният живот, който живеят, не е съвършен. Той умишлено е създаден с недостатъци и е само едно подобие на истинския живот.

Един айят от Корана разглежда по най-добър начин въпроса за земята и отвъдното:

Знайте, че земният живот е само игра и забава, и украса, и хвалба между вас, и умножаване на имотите и децата, подобно на растения след дъжд ­ възхищават сеячите, после изсъхват и ги виждаш пожълтели, после стават на съчки. А в отвъдния живот има сурово мъчение или опрощение от Аллах и благоволение. А земният живот е само измамна наслада (Сура Хадид, 20)

Добре, но какъв в действителност е отвъдният живот? Всички знаят, че той се разделя на две: едната част – раят, е за вярващите, а другата – адът, за неверниците. Но тъй като представата на “невежото” общество не отговаря на истината относно рая и ада и те си измислят разни небивалици, то единствено от айятите на Корана можем да научим най-добре каква е обстановката в отвъдния живот.
(За повече информация, моля вижте "Помислихте ли за истината " от Харун Яхя)
ЧУДЕСАТА НА КОРАНА ЗА ДЕН 27

 

ЧУДОТВОРНОТО ЧИСЛО 19

ХАРУН ЯХЯ

 

Числото 19 представлява сбора на първите степени на числата 9 и 10. Деветнадесет е и разликата между вторите степени на числата 9 и 10.

10 1
10 2
10+9
100 - 81
19
19

• Слънцето, Луната и Земята се нареждат в една линия на всеки 19 години. (1)

• Кометата Халей преминава през слънчевата система на всеки 76 (19 x 4) години. (2)

• В тялото на човека има 209 (19 x 11) кости. (3)

• Костите на ръката са точно 19 на брой.

Мястото на числото 19 в триъгълника на Паскал

• Сборът на първите 19 цифри от триъгълника на Паскал е 38 (2x19).


Фигура 1: Първите 19 цифри

Триъгълникът на Паскал е аритметичен триъгълник, който се използва в алгебрата и при вероятностните изчисления.

Фигура 2: Първите 19 числа 

 

 

 

 

 

 

 


Фигура 3: Единиците, разположени в първите клетки

• Сборът на първите 19 числа от триъгълника на Паскал е 57 (3x19).

• Начело на съдържащите се в триъгълника на Паскал числа има точно 19 единици.

• Заключение:

Сборът на първите 19 цифри е кратно на 19.
Сборът на първите 19 числа е кратно на 19.
Броят на единиците, разположени в първите клетки, е 19.

 

 

Връзката на триъгълника на Паскал с шифъра 19, според последователността на низпославане на айятите от Корана

• Първата низпослана сура – 96та сура, е 19тата отзад напред. Тя се състои от 19 айята и в сурата има точно 285 (19 x 15) букви. От своя страна в първите пет низпослани айята има 76 (19x4) думи.

• Първите низпослани айяти от втората низпослана сура – 68ма сура, са съставени от 38 (19 x 2) думи.

• В третата поред ниспослана сура има 57 (19 x 3) думи

• Когато разгледаме самия триъгълник на Паскал, ще видим, че сумата на числата, които се делят на 3, е 96. 96 е и номерът на първата низпослана сура.


Фигура 1 : Сумата на числата, кратни на 3


• Сумата на числата, които се делят на 2, от триъгълника на Паскал, е 68. Това е и номерът на втората поред низпослана сура.

• Сумата на едноцифрените числа от триъгълника на Паскал е 73. Това е и номерът на третата низпослана сура.

Фигура 3: Сумата на едноцифрените числа.


Фигура 2: Сумата на числата, кратни на 2

 

 

 

 

 

 

 

(За повече информация, моля вижте "Чудесата на Корана " от Харун Яхя)

(1) http://www.iol.ie/~plugin/stonecal.htm
(2) http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/halley.html
(3) http://www.swt.edu/~RB08/medicolegal_inv_death.htm

 


ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО - ДЕН 27


КИТОВЕТЕ

ХАРУН ЯХЯ

 


Бозайниците имат нужда постоянно да дишат и поради тази причина водата не е много удобна среда за тях. При кита, който е морски бозайник, обаче този проблем е решен с дихателна система, далеч по-ефективна от тази на много обитаващи сушата бозайници.

Китовете, издишвайки веднъж, отделят от дробовете си 90 % от използвания от тях въздух. Поради тази причина те имат нужда да вдишват на много големи интервали. В същото време те имат високо концентрирана субстанция, наречена “миоглобин”, който им помага да съхраняват кислород в мускулите си.


С помощта на тези системи китовете gin-back например могат да се гмуркат до около 500 метра дълбочина и да плуват около 40 минути, без да дишат. Ноздрите на кита, от друга страна, са разположени на гърба му, обратно на сухоземните бозайници, така че да може да диша свободно.


 ПРОВАЛЪТ НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ ДЕН СЛЕД ДЕН


ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА - XXVII

ХАРУН ЯХЯ

 

 

МИТЪТ ЗА ХОМОЛОГИЯТА

В билогията структурните прилики между различните животински видове се нарича “хомология”. Еволюционистите се опитват да представят тези прилики като доказателство за еволюцията.


Както е нелогично да твърдим, че всички червени автомобили – кабрио по света са произведени в един и същи завод, така е неразумно да приемем притежаването на сходни органи или структури на организмите като доказателство за това, че те са произлезли от един общ прародител.

Дарвин смятал, че организмите със сходни (хомоложни) органи имат еволюционна връзка един с друг и че тези органи са наследени от един общ прародител. Според това предположение както гълъбите, така и орлите имат криле, следователно гълъбите, орлите и всъщност всички останали птици с крила се предполагало, че са произлезли от общ праотец.

Хомологията е измамлив аргумент, който не се базира на никакви доказателства освен явните физически прилики. Този аргумент не бе доказан с нито едно конкретно откритие от времето на Дарвин до сега. В нито един земен пласт никой не е открил фосилна останка на въображаемия общ прародител на живите същества с хомоложна структура. Нещо повече, долузасегнатите въпроси изясняват, че хомологията не осигурява никакво доказателство, че е протекла еволюция.

•  Възможността да се открият хомоложни органи в организми от напълно различни видове, между които еволюционистите не са в състояние да установят никаква еволюционна връзка.

•  Генетичните кодове на някои живи същества, които имат хомоложни органи, са напълно различни един от друг.

•  Ембриологичното развитие на хомоложните органи при различните организми е абсолютно различно.

Съществуват хомоложни органи, общи за различни животински видове, между които еволюционистите не могат да установят никаква еволюционна връзка. Крилете са такъв пример. Освен при птиците ние попадаме на криле и при прилепите, които са бозайници, и при насекомите, дори и при някои живели в миналото динозаври, но дори еволюционистите не обявиха някаква еволюционна връзка или роднинство между тези четири различни животински класа.

Друг поразителен пример е изумителната прилика и структурно сходство между очите на различните живи същества. Например октоподът и човекът са два абсолютно различни вида, между които дори не може да бъде допусната някаква еволюционна връзка, но очите и на двата организъма много си приличат от гледна точка на тяхната структура и функция. Еволюционистите дори не претендират, че човекът и октоподът имат общ прародител, за да обяснят техните сходни очи. Тези, както и редица други примери потвърждават, че еволюционното твърдение, че “хомоложните органи доказват, че животинските видове са произлезли от общ прародител“, няма научна основа.


Oктоподът и човекът са същества, между които не може да бъде допусната някаква еволюционна връзка. Въпреки това обаче очите и на двата организъма много си приличат от гледна точка на тяхната структура и функция. Тази прилика напълно проваля твърдението на еволюционистите, че "хомоложните органи означават един общ прародител".

Всъщност хомоложните органи представляват една голяма безизходица за еволюционистите. Известният еволюционист Frank Salisbury, споменавайки за това, как е възможно окото да се появи в толкова различни организми с такава сходна форма, прави следното признание:

“Дори нещо толкова комплексно колкото окото се е появило няколко пъти; например при сепията, земноводните и артроподите. Достатъчно голямо нещастие е да вземем в предвид произхода на такива неща веднъж, но при мисълта за произвеждането им няколко пъти, според съвременната синтетична теория, ми се завива свят “. 1

За да може еволюционната теория за “хомологията“ да бъде взета насериозно, сходните (хомоложни) органи в различните организми също трябва да бъдат кодирани с подобни (хомоложни) ДНК - кодове. Да, обаче те не са. В повечето случаи генетичното кодиране е доста различно. Нещо повече, подобните генетични кодове в ДНК-ата на различните организми често са свързани с напълно различни органи.

Австралийският професор по биология Michael Denton в своята книга “Еволюцията: Една теория в криза“ изразява по следния начин генетичната безизходица на еволюционното тълкуване на хомологията: “Хомоложните структури често се определят от нехомоложни генетични системи и понятието хомология рядко би се разпростряло назад към ембриологията “. 2

Друг въпрос е, че за да може хомоложното твърдение да бъде прието за вярно, ембриологичните процеси на развитие (стадиите на развитие в яйцето или майчината утроба) на животинските видове с хомоложни органи трябва да бъдат паралелни един на друг. Всъщност за сходните органи този ембриологичен процес е различен за всяко едно живо същество.

В заключение можем да кажем, че генетичните и ембриологични изследвания са доказали, че понятието хомология, дефинирано от Дарвин като “доказателство за еволюцията на живите същества от един общ прародител”, в никакъв случай не може да бъде третирано като такова. По този начин науката разкрива, че още една от тезите на Дарвин няма нищо общо с действителността.


Извършените на базата на броя на хромозомите и структурата на ДНК сравнения показват, че между различните видове организми не съществува никакво еволюционно роднинство.

Еволюционното твърдение, че хомологията е доказателство за еволюция, е невалидно не само на ниво органи, а също така и на молекулярно ниво. Еволюционистите казват, че ДНК-кодовете, или протеиновите структури на различните живи същества, са подобни и че това сходство е доказателство, че тези организми са произлезли от общ прародител или едни от други. Например често се споменава в еволюционната преса, че “съществува голямо сходство между ДНК на човека и ДНК на една маймуна“ и тази прилика е представена като доказателство за еволюционното твърдение, че съществува еволюционна връзка между човека и маймуната. С тази логика най-повтаряният пример е, че при хората има 46, а при горилите и шимпанзетата 48 хромозоми. Еволюционистите приемат близкия брой хромозоми между отделните видове като доказателство за еволюционна връзка. Ако този аргумент беше верен, то тогава човекът би трябвало да бъде дори по-близък роднина с картофа. Броят на хромозомите в картофите е много по-близък до този на човешките същества, отколкото при случая с горилата или шимпанзето: той е 46! С други думи, човешките същества и картофите имат един и същ брой хромозоми! Това е потресаващ, но смешен пример, който показва, че приликите в ДНК не могат да бъдат доказателство за еволюция.

Остава това, че съществуват големи молекулярни различия между същества, които изглеждат, че са много подобни и свързани. Например структурата на Cytochrome-C – единият от протеините, необходими за дишането, е изключително различна в живите организми от един и същи клас. Според проучване, проведено на тази тема, различието между два различни вида влечуги е по-голямо от различието между птица и риба или риба и бозайник. Друго изследване показва, че молекулярните различия между някои птици са по-големи от тези между същите птици и бозайниците. Също било открито, че молекулярната разлика между бактериите, които изглежда, че много си приличат, е по-голяма от разликата между бозайниците и земноводните или насекомите. 3 Подобни съпоставки са направени между хемоглобина, миоглобина, хормоните и гените, като се е стигнало до същите заключения. 4

Д-р Michael Denton прави следните коментари по отношение на тези и подобни открития:

“На молекулярно ниво всеки клас е уникален, изолиран и не е свързан посредством междинни форми. Така молекулите, подобно на фосилните останки, се провалят при осигуряването на изплъзващите се междинни форми, които дълго време са издирвани от еволюционната биология... На молекулярно ниво нито един организъм не е “ предшественик “ или “ първичен “, или “ по-развит “ в сравнение със своите роднини... Съществува известно съмнение, че ако това молекулярно доказателство беше налице преди един век,..... идеята за органичната еволюция никога нямаше да бъде призната.“ 5


(За повече информация, моля вижте "Еволюционната Измама" от Харун Яхя)

1) Robert Shapiro, Origins: A Sceptic's Guide to the Creation of Life on Earth, Summit Books, New York: 1986, s. 207.
2) Hubert Yockey, "Self-Organization, Origin of Life Scenarios and Information Theory", Journal of Theoretical Biology, Cilt 91, 1981, s. 27-28.
3) Hoimar Von Ditfudrth, Dinozorlarin Sessiz Gecesi, Cilt 2, Cev. Veysel Atayman, 2.b. Istanbul: Alan Yayincilik, Mart 1995, s. 64.
4) Ali Demirsoy, Kalitim ve Evrim, Ankara: Meteksan Yayinlari, 1984, s. 61.
5) Ali Demirsoy, Kalitim ve Evrim, s. 61.

Препоръчителни сайтове

Еvolutsionataizmama.com >>

Darwinism - Watch>>


 

 

 

 

 

САЙТ НА ДЕНЯ


Тази страница е подготвена чрез вдъхновение от творбите на Харун Яхя за деца. Тя има за цел да научи децата на някои научни факти като същевременно ги подтиква да размислят върху сътворението. Посетете сайта >>

 


ЗА ДА ЗАКУПИТЕ НЯКОЯ ОТ ТВОРБИТЕ НА ХАРУН ЯХЯ , МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ: WWW.BOOKGLOBAL.NET