HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - страници за Рамазан

Двадесет и първи ден

 

АЙЯТ И ХАДИС НА ДЕНЯ

Ала Пратеника и онези, които вярваха заедно с него, се бореха чрез своите имоти и души. За тези са благата и тези са сполучилите . (Сура Ат-Тауба, 88)

Вярващите приличат на новоизрастнало крехко растение. То се огъва в посоката, от която духа вятърa. Но, когато вятърът утихне, то отново се изправя. Подобно, един вярващ бива сполетян от нещастия, но той остава търпелив, докато Аллах не премахне трудностите от него. (Букхари)


ТЕМА НА ДЕНЯ


СВЕТЪТ В НАШИЯ МОЗЪК II

ХАРУН ЯХЯ

 

Ние съзнаваме, че всички индивидуални особености на света се изживяват чрез сетивните ни органи. Информацията, която достига до нас чрез тези органи, се превръща в електрически сигнали и определени части на мозъка ни анализират и преработват тези сигнали. След като този процес на интерпретиране протече в мозъка ни, ние, например, виждаме книга, вкусваме ягода, помирисваме цвете, усещаме качеството на копринена тъкан или чуваме разклатените от вятъра листа.

Ние сме научени, че докосваме тъкан, която е извън нашето тяло, че четем книга, която е на 30 см (1 ft) разстояние от нас, че усещаме миризмата на дървета, които са далеч от нас, или чуваме разклащането на листата, които са високо над нас. Всичко това обаче е в нашето въображение. Всички тези неща се случват в мозъка ни.

Именно тук ние се натъкваме на още един изненадващ факт: в нашият мозък няма нито цветове, нито звуци, нито пък образи. Всичко, което може да бъде открито в него са само електрически сигнали. Това не са философски спекулации. Това е просто едно научно определение за функционирането на възприятията ни. В своята книга "Картографиране на мозъка" Рита Картър описва начина, по който възприемаме света, така:

     

"Всеки един от сетивните органи е пригоден по комплексен начин така, че да се справя със собствените си видове стимули: молекули, вълни или вибрации. Но отговорът не лежи в това, защото въпреки забележителното си разнообразие всеки един орган осъществява, по същество, една и съща работа: той превръща своите специфични по вид стимули в електрически импулси. Импулсът е импулс, който също е импулс. Той не е цветът - червено, нито пък първите ноти на квинтета на Бетовен, той е просто една електрическа енергия. Всъщност сетивните органи, вместо да разграничават един вид сетивен приток от друг, по-скоро ги правят по-сходни.

При това положение всички сетивни стимули проникват в мозъка в по-малко или повече недиференцирана форма като поток от електрически импулси, създадени от изгарянето на неврони, под формата на домино, в определена посока. Това е всичко, което се случва. Не съществува обратен трансформатор, който в определен стадий да върне тази електрическа активност в светлинни вълни или молекули. Това, което превръща един поток в зрение, а друг в обоняние, зависи по-скоро от това кои неврони са стимулирани." 1

С други думи, всички наши усещания и възприятия за света (мирис, зрение, вкус и т.н.) се състоят от една и съща материя, а именно електрически сигнали. Нещо повече, мозъкът ни е този, който ги прави да имат смисъл за нас и интерпретира тези сигнали като усещания за мирис, вкус, образ, звук и докосване. Шокиращ е фактът, че мозъкът ни, който е само едно влажно парче месо, би могъл да знае кои електрически сигнали трябва да бъдат интерпретирани като мирис и кои като образ, както и да превръща една и съща материя в различни чувства и усещания.

Нека сега разгледаме нашите сетивни органи и как всеки един от тях възприема света.


(За повече информация, моля вижте " Другото наименование на въображението: МАТЕРИЯ " от Харун Яхя)

1) Rita Carter, Mapping The Mind, University of California Press, London, 1999, p. 107

Вие още можете да прочетете или закупите книгата >> Идеализъм, Философията на "Матрицата" и Истината за материята
Вие още можете да посетите сайта >> Тайната Отвъд Материята
Вие още можете да гледате филма >> Тайната oтвъд материятаЧУДЕСАТА НА КОРАНА ЗА ДЕН 21

 

ДЪЖДОВЕТЕ, КОИТО СЪЖИВЯВАТ МЪРТВАТА ЗЕМЯ

ХАРУН ЯХЯ

 

В Корана в много айяти е подчертана функцията на дъжда да “съживява мъртвата земя”:

... И изсипваме чиста вода от небето, за да съживим с нея мъртвата земя и да пият сътворените от Нас многобройни хора и добитък . (Сура Фуркан, 48-49)

Освен че дъждът изсипва водата, която е неизбежна потребност за живите същества, тя има и свойството да наторява. Дъждовните капки, които, изпарявайки се от моретата, достигат до облаците, съдържат някои вещества, които могат да “съживят” мъртвата почва . Тези дъждовни капки, притежаващи свойството да “съживяват”, се наричат “морски капки ”. Тези капки се формират в горната част на така наречения от биолозите микропласт на морската повърхност. В тази повърхностна ципа, която е по-тънка от една десета от милиметъра, се съдържат множество органични отпадъци, които произлизат от гниенето на водорасли и планктони. Някои от тези отпадъци, подбирайки и отделяйки елементи като фосфор, магнезий и калий, които се съдържат много малко във водата, както и тежки метали като мед, цинк, кобалт и олово, ги събират в себе си. Ето така семената и растенията намират в дъждовните капки множеството минерални соли и елементи, от които се нуждаят, за да израснат. В един друг айят от Корана това събитие е разкрито така:

И изсипваме от небето благословена вода , и сторваме да израстват чрез нея градини и зърно за жътва. (Сура Каф, 9)

Тези соли, които чрез дъждовете проникват в почвата, са само малък пример за използваните за повишаване на плодородието традиционни торове (калций, магнезий, калий и др.). Mеталните вещества, които се съдържат в този вид аерозоли, от своя страна служат за образуването на елементи, повишаващи развитието на растенията и плодородието. С една дума, дъждът е важно наторяващо средство . Една недоброкачествена почва дори единствено с този вид, произлизащо от дъжда, наторяване би могла в рамките на 100 години да си осигурява всички необходими за растенията елементи. Именно така горите се развиват и извличат хранителни вещества от тези идващи от моретата аерозоли.

По този начин всяка година върху общата площ на сушата се изсипва близо 150 милиона тона тор. Ако не съществуваше функционирането на това естествено наторяване, на Земята щеше да има много по-малко растения, биологичният баланс щеше да се наруши. Информацията за способността на дъждовете да съживяват, която ни е съобщена в айята, е само едно от чудотворните особености на Корана.


(За повече информация, моля вижте "Чудесата на Корана " от Харун Яхя)

 

 


ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО - ДЕН 21

 

СВЕТЕЩИТЕ ВОДНИ СЪЩЕСТВА

ХАРУН ЯХЯ

 


Светлинките отделяни от женските водни червеи

През някои нощи в Бермудския залив се провежда светлинно представление. Малко след залез слънце на повърхността на водата се появяват очарователни светлини. Тези светлини принадлежат на изплувалите на повърхността женски водни червеи. Женската смесва две химични течности, които произвежда в тялото си.

Тези същества знаят, по един чудотворен начин, как да използват химичните елементи, за да произведат светлина. Крайният резултат е това светлинно представление.

Женските правят това, за да привлекат вниманието на мъжките. Създанията, които приближават с малки ярки светлини, са мъжките водни червеи. Десет минути по-късно повърхността се покрива със стотици женски, излъчващи ярка светлина. Ако луната се покаже иззад облаците и освети водата, те се връщат обратно надолу към дълбините на океана.

Двадесет минути по-късно представлението завършва.

Ако искаме да видим истинското място, където животните използват светлината като средство за общуване, то тогава трябва да отидем в най-тъмното място на земята: океанските дълбини.

Подводницата е специално конструирана, така че да може да се спуска на дълбочина от 600 метра. Слънчевите лъчи не могат да проникват на повече от 200 метра дълбочина. Тук е най-тъмното място на земята. Налягането е двадесет пъти по-голямо от това на морското равнище.

Вие бихте си помислили, че при тези условия нищо не би могло да живее. Но, когато от подводницата бъде подаден светлинен сигнал навън, се появява една очарователна гледка. Това, което виждате на снимката вдясно са живи същества, които отвръщат на светлината със светлина и общуват в тази тъмнина посредством излъчването на светлина. Разглеждайки тези същества по-отблизо, вие ще видите великолепното изкуство на Божието сътворение.

Светлинките по повърхността им представляват истинска художествена галерия. За да може да се насладим истински на това представление, то трябва да загасим напълно осветлението на подводницата. Наоколо се изпълва с великолепни същества, които сияят със светлината, която сами си произвеждат.

Това са само няколко примера на изумителните същества, отделящи светлина, докато плуват.

Никой не знае какво означават тези светлини. Всички тези същества са медузи, техните тела са меки и отпуснати. Нито едно от тях не притежава разум или интелект. Нито пък знае как светлината се образува в неговото тяло.

Напълно неразумно е да се смята, че едни толкова комплексни организми, притежаващи едни толкова деликатни системи, биха могли да са се появили случайно. Не съществува никакво съмнение, че тези същества са били сътворени посредством един безупречен дизайн.

Ето защо това светлинно представление осъществявано в морето, на стотици метри дълбочина, ни разкрива безкрайната сила и майсторство на Бог. Той сътворява по един неповторим начин. Всичко на земята и в океаните Му принадлежи.Той притежава безкрайна мъдрост и знание. В един айят се казва така:

“Той е Аллах ­ Сътворителят, Изкусният, Ваятелят! Негови са Най-прекрасните имена. Прославя Го всичко на небесата и на земята. Той е Всемогъщият, Премъдрият.” (Коран, 59:24)

 


Вие още можете да гледате филма >> За мислещи хора

 ПРОВАЛЪТ НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ ДЕН СЛЕД ДЕН


ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА - XXI

ХАРУН ЯХЯ

 

 

ТЕХНОЛОГИЯТА В ОКОТО И УХОТО

Друг въпрос, останал без отговор от еволюционната теория, е отличното качество на възприятие чрез окото и ухото.

Преди да преминем към темата за окото, нека накратко отговорим на въпроса: ”как виждаме?”. Светлинните лъчи, идващи от даден предмет попадат в обърнат вид върху ретината. Тук чрез клетките тези светлинни лъчи се превръщат в електронни сигнали и достигат до едно малко петно в задната част на мозъка, което е наречено визуален център. Тези електрически сигнали се възприемат в центъра на мозъка като картина след серия от процеси. След тази техническа информация нека поразмишляваме:

Мозъкът е изолиран от светлината. Това означава, че във вътрешността на мозъка е съвършено тъмно и не достига никаква светлина. Мястото, наречено визуален център, е напълно тъмно място, където никога не е достигала светлина, това може да е най-тъмното място, което някога сте виждали. В тази гъста тъмнина обаче вие наблюдавате един прекрасен свят.

Картината, която се формира в окото е толкова ясна и отчетлива, че дори технологията на 20 ти век не е способна да я постигне. Например погледнете към книгата, която четете, ръцете, с които я държите, после повдигнете глава и погледнете наоколо. Някога виждали ли сте толкова ясен и отчетлив образ като този, някъде другаде? Дори най-съвършеният телевизионен екран, произведен от най-големия телевизионен производител на света, не може да ви представи толкова ясен образ. Това е един триизмерен, цветен и изключително ясен образ. В продължение на повече от 100 години хиляди инженери се опитват да достигнат тази яснота. За тази цел бяха създадени фабрики и мощни комплекси, бяха извършени повече изследвания, измислени повече планове и дизайни. Погледнете отново към телевизионния екран и към книгата, която държите в ръцете. Ще видите, че има голяма разлика в яснотата и отчетливостта. Нещо повече, телевизионният екран ви показва двуизмерен образ, докато с очите си вие гледате триизмерна перспектива в дълбочина. Когато погледнете внимателно, ще видите, че в телевизора има разфокусиране. Има ли някакво замъгление във вашето зрение? Разбира се, че не.

От много години десетки хиляди инженери се опитват да изобретят триизмерни телевизори и да постигнат визуалното качество на окото. Да, те успяха да създадат триизмерни телевизионни системи, но не е възможно да ги гледаш, без да си сложиш очила. Нещо повече, това е само едно изкуствено трето измерение. Фонът е по-замъглен, а предният план изглежда като хартиен декор. Никога не може да се създаде толкова ясна и отчетлива гледка като тази на очите. Както при камерата, така и при телевизора винаги се получава загуба на качество.

Еволюционистите твърдят, че именно този механизъм, който създава този ясен и отчетлив образ, се е образувал случайно. Сега, ако някой ви каже, че телевизорът в стаята ви се е появил в резултат на случайност, че всички негови атоми просто се е случило да се съединят и формират този уред, който произвежда образ, какво ще си помислите? Как атомите биха могли да направят това, което хиляди хора не могат?

От приблизително един век десетки хиляди инженери са проучвали и полагали усилия във високотехнологични лаборатории и огромни индустриални комплекси, използвайки най-модерните технологични уреди, и бяха способни да постигнат само толкова. Ако един уред произвежда по-примитивен образ от окото, то то не би могло да се образува случайно и става много ясно, че окото и образът, който се вижда чрез окото, не са формирани случайно. То изисква много по-детайлен разумен план и дизайн от този на телевизията. Планът и дизайнът на толкова ясния и отчетлив образ принадлежат на Бог, който има сила над всичко.

Същата ситуация се отнася и за ухото. Външното ухо, събирайки звука, който е наоколо, го предава в средното, то пък, усилвайки възприетите звукови вибрации, ги предава на вътрешното ухо, а то от своя страна превръща тези вибрации в електронни сигнали и ги изпраща в мозъка. Така както при окото, дейността на чуване се извършва в слуховия център на мозъка.

Ситуацията в окото е вярна и за ухото. А именно, мозъкът е изолиран от звук, така както от светлина: не пропуска никакъв звук да проникне. Следователно без значение колко шумно е навън, във вътрешността на мозъка е съвършено тихо. Въпреки това в мозъка се възприемат най-ясните звуци. Във вашия мозък, който е изолиран от звук, вие можете да слушате симфониите на един оркестър или да чуете целия шум на едно препълнено с хора място.

Нека отново сравним високото качество и висшата технология, която съществува в ухото и мозъка, с технологията, произведена от човешките същества. Както се полагат усилия, за да се добие ясна картина, така и в продължение на десетилетия са траели усилията за ясен звук. Резултатът от всички тези усилия са звукозаписните машини, музикални уредби, различни електронни уреди и музикални системи, приемащи звука. Въпреки всички тези технологии и хилядите инженери и експерти, които са работили върху тази хай-фи система, все още не е получен никакъв звук, който да има същата яснота и чистота като звука, възприеман от ухото. Помислете си за високо качествените музикални системи, произведени от най-голямата фирма в музикалната индустрия. Дори при тези уреди, когато се записва звук, известна част от него се губи или когато включите уредбата, вие винаги чувате шумящ звук, преди да започне музиката. Звуците, които са плод на технологията на човешкото тяло обаче, са изключително ясни и чисти. Човешкото ухо никога не възприема звука, придружен с шумене или с микрофония, както става при музикалните уредби. То възприема звука такъв, какъвто е, ясен и чист. Това е така, откакто човекът съществува. Нито един визуален или звуков уред, който човек е изобретил досега, не е станал толкова чувствителен и успешен приемник както окото и ухото.

С една дума, технологията на нашето тяло е доста по-величествена от технологията, която човек е произвел, използвайки информация, опит и възможности. Никой не може да каже, че една музикална уредба или една камера са се появили случайно. Тогава как би могло да се твърди, че технологиите, съществуващи в човешкото тяло, които са по-висши дори от тези, биха могли да се появят в резултат на верига от случайности, наречена еволюция?

Очевидно е, че окото, ухото и всъщност всички части на човешкото тяло са плод на много висше сътворение. Те са кристално чисти знаци за единственото по вида си и неповторимо Божие сътворение, за неговата вечна мощ и знание.

Причината, поради която ние посочихме именно сетивата за зрение и слух, е неспособността на еволюционистите да разберат толкова ясни доказателства за сътворението като тези. Ако един ден вие помолите някой еволюционист да ви обясни как е възможно отличен дизайн и технология да се появи в резултат на случайност, ще видите, че той няма да може да ви даде никакъв разумен и логичен отговор. Дори Дарвин в своето писмо до Asa Gray от 3 април 1860 година пише: “от мисълта за окото ме побиват тръпки“ и признава безсилието пред изключителния дизайн на живите организми. 1


(За повече информация, моля вижте "Еволюционната Измама" от Харун Яхя)


1) S. R. Scadding, "Do 'Vestigial Organs' Provide Evidence for Evolution?", Evolutionary Theory, Cilt 5, Mayis 1981, s. 173.


Препоръчителни сайтове

Еvolutsionataizmama.com >>

Darwinism - Watch>>


 

 

 

 

САЙТ НА ДЕНЯКоранът е божието слово и притежава множество чудотворни характерни признаци, които доказват това. Едното от тях е факта, че редица научни истини, които сме способни да открием единствено посредством технологията на 20ти век, са споменати в Корана преди 1400 години. Разбира се Корана не е научна книга. В неговите айяти обаче са описани по един изключително сбит и прозорлив начин много научни факти, които могат да бъдат открити единствено посредством технологията на 20ти век. Тези факти не е било възможно да бъдат известни по времето, когато Корана е бил низпослан, и това е още едно от доказателствата, че Корана е Божие слово.
Посетете сайта >>

 


ЗА ДА ЗАКУПИТЕ НЯКОЯ ОТ ТВОРБИТЕ НА ХАРУН ЯХЯ , МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ: WWW.BOOKGLOBAL.NET