HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - страници за Рамазан

Четиринадесети ден

 

АЙЯТ И ХАДИС НА ДЕНЯ

Пратеника на Аллах е прекрасен образец за вас ­ за всеки, който се надява на Аллах и на Сетния ден, и често споменава Аллах .
(Сура Ал-Ахзаб, 21)

Аллах ще каже на обитателите на рая: "Аз ще разпростра Моето удоволствие над вас." (Муслим)


ТЕМА НА ДЕНЯ


МЛАДЕЖИТЕ ОТ ПЕЩЕРАТА II

ХАРУН ЯХЯ

 

Младежите от пещерата в Ефес ли са били?

По отношение на града, в който са живели, и пещерата, в която са се подслонили тези младежи, в различните източници са посочвани различни места. Основните причини за това са: желанието на хората да вярват, че едни толкова славни и храбри хора са живели в техния град, както и голямата прилика на пещерите в тези райони. Например в почти всяко едно от тези места съществува параклис, за който се твърди, че е построен над пещерите.

Вътрешността на пещерата в Ефес, която се смята, че е била тази, в която са се подслонили вярващите младежи.

Както е известно, Ефес е смятан за свято място от Християните, защото в този град има една къща, за която се твърди, че е на Дева Мария и която по-късно е превърната в черква. Ето защо е твърде вероятно младежите от пещерата да са населявали едно от тези святи места. Нещо повече, някои Християнски източници изказват своята сигурност, че това е въпросното място.

Най-старият източник по темата е на сирийския свещеник Джеймс от Сарудж (роден през 452 г.сл.Хр.). В своята книга "Упадък и рухване на Римската империя" (The Decline and Fall of the Roman Empire) известният историк Гибон бе използвал множество цитати от труда на Джеймс. Според тази книга името на императора, който подложил на мъчение седемте млади Християни и ги принудил да потърсят убежище в пещерата, е било Деций. Деций властвал над Римската империя в периода между 249-251 г.сл.Хр. и неговото царуване е всеизвестно с мъченията, на които той подлагал последователите на Исус. Според Мюсюлманските тълкуватели областта, където събитието се е случило, е "Афесус" или "Афесос". Според Гибон обаче името на този град е Ефесус (Ефес). Разположен на западния бряг на Анатолия този град е бил един от най-големите пристанищни градове на Римската империя. Днес останките на града са известни като "Древния град Ефес".

Името на императора, който властвал през периода, когато младежите от пещерата се събудили от дългия си сън, е Тезусий, според Мюсюлманските изследователи, но според Гибон то е Теодосий II. Този император царувал в периода 408-450 г.сл.Хр., след като Римската империя приела Християнството.

По отношение на долуцитирания айят някои тълкуватели казват, че входът на пещерата е обърнат на север, така че слънчевата светлина да не може да навлезе навътре. По този начин човек, който минава покрай пещерата, не може да види какво има в нея. Айятът, съобщаващ за това, е следният:

Външен изглед на пещерата в Ефес.

И виждаш слънцето, когато изгрява, да се отклонява отдясно на пещерата им, и когато залязва, да ги отминава отляво, както са насред нея. Това е от знаменията на Аллах. Когото Аллах напътва, той е напътеният, а когото оставя в заблуда, не ще намериш за него покровител да го води (Сура Кахф: 17)

В своята книга "Ефес" археологът д-р Муса Баран посочва Ефес като мястото, където тази група от млади вярващи е живяла, и пише така:

През 250 г.пр.Хр. седем младежи, живеещи в Ефес, избрали Християнството и се отрекли от идолопоклонничеството. Опитвайки се да намерят изход, тези младежи открили една пещера в източния склон на планината Пион. Римските войници видели това и иззидали стена на входа на пещерата. 1

Днес е известно, че над тези древни останки и гробове са построени множество религиозни сгради. Разкопки, извършени от Австрийския археологически институт през 1926 г. разкриха, че останките, намерени на източния склон на планината Пион, принадлежат на сграда, построена от младежите от пещерата в средата на 5-и век сл.Хр. (по време на управлението на Теодосий II). 2

 

Младежите от пещерата в Тарсус ли са били?

Втората област, представяна като мястото, където младежите от пещерата са живели, е Тарсус. В действителност там има една пещера, която силно наподобява описаната в Корана. Тя е разположена в планината, известна като Енджилус или Бенджилус, на североизток от Тарсус.

Множество Ислямски учени подкрепят идеята, че Тарсус е правилното място. Един от най-видните тълкуватели на Корана Ат-Taбарани в своята книга "Тарикх ал-Умам" (Tarikh al-Umam) определя името на планината, където е разположена пещерата, като "Бенджилус" и добавя, че тази планина е в Тарсус. 3

Отново друг виден тълкувател на Корана Мухамед Емин твърди, че името на планината е "Пенджилус" и че тя се намира в Тарсус. Наименованието, което се произнася като "Пенджилус", понякога би могло да се произнесе като "Енджилус". Според него разликата между думите е породена от различното произношение на буквата "Б" или чрез загубата на една буква от първичната дума, което се нарича "историческо изтъркване на думата". 4

Факхруддин Ар-Рази, който е друг изтъкнат Ислямски учен, в своята творба обяснява, че "въпреки че това място е наречено Ефесус (Ефес), първоначалната умисъл е тук да се каже Тарсус, защото Ефесус е просто едно друго наименование на Тарсус". 5

Също така в тълкуванията на Кади Ал-Бaидауи и Ан-Насафи, в тези на Ал-Джалалайн и Ат-Тибян, Елмалъ и O.Насухи Билмен и още множество други учени това място е определено като "Тарсус". Освен това всички тези тълкуватели обясняват изречението от 17-и айят от сура Кахф: "...слънцето, когато изгрява, да се отклонява отдясно на пещерата им, и когато залязва, да ги отминава отляво...", като казват, че входът на планинската пещера е обърнат на север. 6

Пещерата в Тарсус, която е смятана за мястото, посетено от младежите.

Мястото на пребиваване на младежите от пещерата е било предмет на интерес и по време на Османската империя, когато са били извършени и някои проучвания в тази насока. В османските архиви на премиера има една поредица от писма и обмяна на информация. Например в едно писмо, изпратено до висшия ковчежник на Османската империя от местната администрация на Тарсус, има една официална молба и прикачено съобщение, известяващо за тяхната нужда да заплатят на хората, които са участвали в почистването и поддържането на пещерата на Aсхаб-ъ Kaхф (младежите от пещерата). В отговор на това писмо се съобщава, че за да може тези пари да бъдат заплатени на работниците от държавната хазна, то трябва да се открие дали това наистина е било мястото, където са живели младежите от пещерата. Извършените с тази цел проучвания са били от голямо значение за определянето на истинското място на пещерата.

В отчет, подготвен след осъществяването на проучвания, предприети от Народното събрание, се казва така: "На север от Тарсус, провинция на Адана, в планината има пещера, която е на два часа път от Тарсус и чийто вход е обърнат на север, точно както е съобщено в Корана." 7

Въпроси като кои са били младежите от пещерата, къде и кога са живели винаги са подтиквали заинтересованите лица да извършват проучвания в тази насока и са ставали предмет на множество тълкувания. Нито едно от тези тълкувания обаче не може да бъде прието като сигурно, ето защо въпроси като: в кой период тези млади вярващи са живели и къде е разположена споменатата в айятите планина остават без точен отговор.

(За повече информация, моля вижте "Погубените народи " от Харун Яхя)

1) Musa Baran, Efes , s. 23-24.
2) L. Massignon, Opera Minora , Cilt III, s. 104-108.
3) Taberi, Tarih-ul Imem .
4) Muhammed Emin.
5) Fahreddin Razi.
6) Kadi Beyzavi'nin, Nesefi'nin, Celaleyn ve Tibyan tefsirlerinde, Elmalili'nin, o. Nasuhi Bilmen'in tefsirlerinde.
7) Ahmet Akgunduz, Tarsus Tarihi ve Ashab-? Kehf.Вие още можете да посетите сайта >> Погубените народи
Вие още можете да гледате филма >> Погубените народи 1
Вие още можете да гледате филма >> Погубените народи 2
Вие още можете да прочетете или закупите книгата>> Знаменията за Последният период от сура Кaхф

ЧУДЕСАТА НА КОРАНА ЗА ДЕН 14

 

ЗНАЧЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА СЪН

ХАРУН ЯХЯ

 

И ги смяташ за будни, а те са в дрямка и Ние ги обръщаме надясно и наляво . И кучето им е проснало лапи на входа. Съзреш ли ги, ще се отвърнеш от тях в бяг и ще се изпълниш с ужас. (Сура Кахф, 18)

В горния айят се разказва за хората от пещерата, за които се съобщава, че са останали да спят в продължение на стотици години. В този айят Аллах също така ни съобщава, че е обръщал телата им наляво и надясно. Истинският смисъл на това обаче бе открит неотдавна.

Хората, които лежат дълго време в едно и също положение, се сблъскват със сериозни здравословни проблеми като: появяване на усложнения при кръвообращението, образуване на рани по кожата, съсирване на кръвта в областите, които са в контакт с повърхността, върху която се лежи, и т.н. (1)

Появилите се в резултат на лежането дълго време в едно и също положение креватни рани се наричат още “рани от натиск”. Това е така, защото при продължително лежане в едно и също положение постоянният натиск, който бива оказван на определена област, става причина прищипване и запушване на вените. В резултат на това пренасяните чрез кръвта кислород и хранителни вещества няма да могат да достигнат до кожата и тя ще започне да умира. При това обстоятелство по тялото започват да се образуват рани. Ако тези рани не бъдат излекувани, то могат да умрат и кожните слоеве, мастните и мускулни тъкани. (2)

Ако тези образували се под кожата или тъканите рани не бъдат излекувани или ако се възпалят, могат да достигнат сериозни размери и дори да предизвикат опасност за живота. Поради тази причина, за да може да се намали натискът върху кожата, най-здравословно е на всеки 15 минути да се променя положението. Именно поради това съображение болните от парализа, които не могат да се помръднат, се подлагат на специални грижи и на всеки два часа се раздвижват с чужда помощ. (3) Фактът, че в горецитирания айят е обърнато внимание на такава открита в нашето столетие медицинска информация е без съмнение друго чудо на Корана.

 

(За повече информация, моля вижте "Чудесата на Корана " от Харун Яхя)

(1)Dr. Mazhar U. Kazi, 130 Evident Miracles in the Qur'an , Crescent Publishing House, New York, USA, 1998, s. 108.
(2) http://www.geocities.com/abusedelders/page9.html
(3) http://www.biomedcentral.com/1364-8535/5/81/abstract


 


ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО - ДЕН 14


ДИЗАЙНЪТ НА ПТИЧИТЕ ПЕРА

ХАРУН ЯХЯ

 

На пръв поглед птичите пера изглежда, че имат много проста структура. Когато ги разгледаме по-отблизо обаче, ние попадаме на много комплексната структура на перата, които са леки, но много здрави и водоустойчиви.

За да летят по-лесно, птиците трябва да са колкото се може по-леки. Перата са изградени от кератинови протеини, съответстващи на тези нужди.От двете страни на стъблото на перото са разположени вени и върху всяка вена има около 400 влакънца. Върху всяко едно от тези 400 влакънца има по две, или общо 800, по-малки влакънца. От 800 -те малки влакънца, които са натрупани върху едно малко птиче перо, върху всяко едно от тези, които са разположени в предната част на перото има, по 20 власинки. Тези власинки свързват двете пера едно с друго, точно както две парчета плат биват тропосани едно с друго. В едно-единствено перо има приблизително 300 милиона малки власинки. Общият брой власинки във всички пера е около 700 милиарда.Съществува една много съществена причина птичите пера да бъдат здраво свързани едно с друго чрез власинки и клипси. Перата трябва да бъдат здраво захванати за птицата, така че да не паднат в някой момент. С изградения от власинки и клипси модел перата са прикачени толкова здраво за птицата, че дори и силен вятър, дъжд или сняг не може да стане причина да паднат.

Нещо повече, перата по корема на птиците не са същите като перата по крилете и тялото. Телесните пера се състоят от сравнително големи пера, които функционират като кормило и спирачки, перата по крилете са проектирани така, че да увеличат площта по време на удара на птичите криле и така да увеличат силата за издигане.

 ПРОВАЛЪТ НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ ДЕН СЛЕД ДЕН


ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА - XIV

ХАРУН ЯХЯ

 

 

СЪЩЕСТВУВА ЛИ В ПРИРОДАТА МЕХАНИЗМЪТ “ПРОБИ И ГРЕШКИ”?

Както се вижда в таблицата по-долу, вероятността да се появи протеинова молекула от 500 аминокиселини е 1 на число, образувано от 950 нули, поставени до 1, което е число непонятно за човешкия разум. Това е само една вероятност, развита на хартия. На практика обаче шансът една такава вероятност да се реализира е 0. В математиката вероятност, по-малка от 1 на 1050 , статистически е прието да се смята за нулева вероятност на изпълнение.

Докато невъзможността за случайното формиране на една протеинова молекула, изградена от 500 аминокиселини, достига до такава степен, ние спокойно може да продължим с по-високи нива на невъзможност да оказваме натиск върху пределите на разума.

В хемоглобиновата молекула, която е важен протеин, има 574 аминокиселини, които са повече от аминокиселините, изграждащи по-горе споменатия протеин. Сега помислете върху това: само в едно от милиардите червени кръвни телца във вашето тяло има 280,000,000 (280 милиона) молекули хемоглобин.

Всъщност да оставим настрана червените кръвни телца, защото само за образуването на един техен протеин чрез метода “проби - грешки” няма да е достатъчна цяла вечност. Дори да предположим, че за да формират един - единствен протеин, аминокиселините са се свързвали и разграждали чрез метода “проби - грешки”, без да губят никакво време от самото възникване на Земята, то отново периодът, който ще им бъде нужен, за да достигнат вероятността 1 на 10950, ще бъде по-дълъг от настоящата възраст на Земята.

Вероятността 500те аминокиселини, изграждащи една обикновена протеинова молекула, да бъдат подредени в правилното количество и последователност, като допълнение към вероятността всички аминокиселини, които съдържа, да бъдат лявоизомерни и да бъдат свързани единствено посредством пептидни връзки, е "1" върху 10950. Можем да напишем така полученото число, като поставим 950 нули до 1, както следва:

10950 =

100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

Заключението, до което стигаме след всичко това, е, че еволюцията изпада в ужасна бездна на неправдоподобност още на ниво формиране на един - единствен протеин.

В заключение трябва да споменем една много важна точка от основната логика на вероятностните изчисления, за които дадохме няколко примера. Вероятностите, които изчислихме по-горе, ни показаха, че е невъзможно случайното образуване на протеини. Но съществува една много по-важна и объркваща еволюционистите страна: в действителност в естествените условия тези вероятности дори не могат да започнат някакъв пробен период, защото в природата не съществува механизъм, който по пътя на пробите и грешките да се опитва да произведе протеини.

Изчисленията, които изнесохме по-горе, за да покажем вероятността за формирането на една протеинова молекула, съставена от 500 аминокиселини, са в сила единствено за идеалната среда “проби и грешки”, която не съществува в реалния свят. Т.е. вероятността да получим един полезен протеин е 1 на 10950 единствено ако предположим, че съществува въображаем механизъм, в който невидима ръка свързва произволно 500 аминокиселини, след това, виждайки, че са свързани погрешно, ги разделя една по една и за втори път ги подрежда, но в различен от предишния ред, и т.н. При всеки опит аминокиселините трябва да бъдат отделяни една по една и после отново да бъдат подреждани в нов ред. Освен това при всяка проба след прибавянето на 500 те аминокиселини синтезът трябва да бъде спиран и да бъде предотвратявано присъединяването дори на една допълнителна аминокиселина. След това опитът трябва да бъде спрян, за да се види дали протеинът вече се е формирал, ако ли не, то всичко трябва да бъде разложено и да се пробва друга последователност. Наред с това при всеки един опит не трябва да бъде допуснато смесването на абсолючно никакво чуждо химично вещество. Задължително е веригите, образувани по време на опита, да не бъдат разкъсвани, докато не достигнат 500 те си връзки. Т.е. вероятностите, за които споменахме в началото, могат да се реализират единствено в контролирана среда, където има съзнателен механизъм, управляващ началото, края и всеки стадий на процеса, и където единствено “избирането на аминокиселините” е оставено на случайността. Без съмнение обаче в природните условия такъв механизъм не може да съществува. Поради тази причина образуването дори на един протеин в природни условия е логически и технически невъзможно, имайки предвид “вероятностната” страна на въпроса. Всъщност да говорим за вероятности при една такава ситуация е доста ненаучно.

Някои невежи учени не могат да схванат това. Тъй като приемат образуването на протеина за проста химична реакция, те правят нелепи заключения като това, че “аминокиселините се комбинират в резултат на някаква реакция и после създават протеините”. Произволните химични реакции, които протичат в неорганична среда обаче, могат единствено да предизвикат малки и незначими промени. Техният брой и вид е определен и ограничен. За малко по-сложни химични вещества трябва да влезнат в действие големи фабрики, химически заводи и лаборатории. Лекарствата, както и много други химични вещества, които използваме в нашето ежедневие, са от същия тип. Протеините обаче имат много по-сложна структура от тези индустриално произвеждани химични вещества. Поради това абсолютно невъзможно е протеините, всеки един от които е чудо на дизайна и инженерството, в които всяка част съответства на мястото си в точно определен ред, да са се появили в резултат на случайни химични реакции.

Нека за минута оставим настрана всички невъзможности, които обяснихме досега, и предположим, че една полезна протеинова молекула се е образувала “случайно” от само себе си. Тук еволюцията отново попада в задънена улица, защото, за да може този протеин да продължи съществуването си, той трябва да бъде изолиран от природните условия и да бъде съхранен при много специални такива. В противен случай този протеин или веднага ще се разгради под влиянието на земните условия, или ще се съедини с други киселини, аминокиселини или други химични вещества, ще загуби свойствата си и ще се превърне в безполезно, съвсем различно вещество.

 

(За повече информация, моля вижте "Еволюционната Измама" от Харун Яхя)Препоръчителни сайтове

Еvolutsionataizmama.com >>

Darwinism - Watch>>


 

 

 

 

САЙТ НА ДЕНЯ


Тази страница съдържа встъпителна аудио-визуална презентация на тема опровержение на дарвинизма, който е гръбнака на съвременната материалистична мисъл. Текстът е основан на книгата "Еволюционната измама" от Харун Яхя.
Посетете сайта >>

 


ЗА ДА ЗАКУПИТЕ НЯКОЯ ОТ ТВОРБИТЕ НА ХАРУН ЯХЯ , МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ: WWW.BOOKGLOBAL.NET