HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - страници за Рамазан

Десети ден

 

АЙЯТ И ХАДИС НА ДЕНЯ

Аллах! Няма друг Бог освен Него ­ Вечноживия, Неизменния! Не Го обзема нито дрямка, нито сън. Негово е онова, което е на небесата и което е на земята. Кой ще се застъпи пред Него, освен с Неговото позволение? Той знае какво е било преди тях и какво ще бъде след тях. От Неговото знание обхващат само онова, което Той пожелае. Неговият Престол вмества и небесата, и земята, и не Му е трудно да ги съхрани. Той е Всевишния, Превеликия. (Сура Ал-Бакара, 255)

Един човек попита Божият Пророк (с.а.с.): Какво е вяра? Той отговори: Когато едно добро деяние стане източник на удоволствие за теб, а лошото дело се превърне в източник на възмущение, то тогава ти си вярващ. Той отново попита Божият Пратеник (с.а.с): Какво е грях? Тогава той отговори: Когато нещо прободе съвестта ти откажи се от него. (Ахмад)


ТЕМА НА ДЕНЯ


РАЗКРИТАТА В КОРАНА РЕЛИГИЯ И РЕЛИГИЯТА
НА НАШИТЕ ПРАДЕДИ

ХАРУН ЯХЯ

 

"И когато сторят скверност, казват: “Заварихме с това нашите предци и Аллах ни го повели.” Кажи [о, Мухаммад]: “Аллах не повелява скверността. Нима говорите за Аллах, каквото не знаете?”” (Сура Ал-Араф, 28)

“И когато им се каже: “Следвайте онова, което Аллах е низпослал!” ­ казват: “Не, ще следваме онова, с което заварихме предците си!” Ала нима и ако техните предци не са проумели нищо и не са били напътени?” (Сура Ал-Бакара, 170)

Невъзможно е да си представим, че там, където е изоставен Коранът, може да съществува истинска религия. Следователно трябва добре да разграничим религията според Корана и онези традиции, които погрешно се смята, че са част от истинската религия. Трябва да отделим специално внимание на следното: ако религията бива схващана не като прилагане на Корана, а като продължаване на останалите от прадедите ни традиции, то тогава тази религия не е ислям.

Днес много хора се смятат за вярващи, въпреки че не знаят много за Корана. Това ни показва как се е покварила обстановката. Религията може да бъде запазвана като наследство от прадедите ни, но би било погрешно – освен по волята на Аллах – да се чака каквото и да било величие при Аллах.


Много общества, като се започне от будисти и евреи и се стигне до африкански племена, боготворящи тотем, прилагат своята религия единствено като наследство, останало от дедите им. Следователно нито един от техните обичаи не се равнява на истинската религия. Това е така, защото целта на тези “религии” не е да се спечели благоволението пред Аллах, както е в истинската религия, а да се изживее носталгичното удоволствие, което продължаването на традицията носи, а понякога дори и получаването на определени изгоди.

В религията, на която ни учи Коранът, основното е божието одобрение. Един от айятите обяснява това нещо така:

“Дали онзи, който основава постройката си върху боязън и благоволение пред Аллах, е по-добър, или онзи, който основава постройката си накрай ронлива стръмнина и рухва с нея в огъня на Ада? Аллах не напътва хората-угнетители.”( Сура Ат-Тауба, 109)

От айята става ясно, че вяра, която не е основана на божието одобрение, както и религия, която не е построена върху него, водят до пагубен край.

Впечатленията, които повечето хора имат за религията, в действителност са впечатления от традиционната религия. От своя страна, традиционната религия притежава един много широк репертоар, като се започне от чудеса и се стигне до безбройни суеверия и обреди. Всъщност много хора забелязват, че тази традиция е основана на някакви неразумни неща и съдържа неизмерна “софистика”. Но тъй като не искат дори и да си направят труда да проверят вярната страна на нещата, то, както казахме в началото, те избират пътя, по който “да бъдат възможно най-далеч от религията”. Нещо повече, тази софистика, която е нерелигиозна, но в рамките на традицията е представяна като религия, е сама по себе си основателна почва за отдалечаването на хората от вярата. Но тези хора се заблуждават.За повече информация, моля вижте "Помислихте ли за истината " от Харун Яхя)
ЧУДЕСАТА НА КОРАНА ЗА ДЕН 10

 

МАЙЧИНОТО МЛЯКО

ХАРУН ЯХЯ

 

И повелихме на човека да се отнася добре с родителите си... Носи го майка му в слабост връз слабост и го отбива в две години . Бъди признателен на Мен и на родителите си! Завръщането е при Мен. (Сура Лукман, 14)

Майчиното мляко е уникална микстура, която е сътворена от Аллах така, че да задоволява напълно хранителните нужди на бебето и да го пази от възможни инфекции. Съотношението на хранителните вещества в майчиното мляко е в най-подходящия размер и в най-подходящата форма за все още неразвилите се телесни системи на бебето. Също така майчиното мляко е богато на вещества, които подпомагат увеличаването на мозъчните клетки на бебето и ускоряват развитието на нервната система. (1) Дори бебешките храни, които се произвеждат посредством съвременната технология, не могат да заместят тази чудотворна храна.

С всеки изминал ден към ползите, които майчиното мляко осигурява на бебето, се прибавят все по-нови и по-нови. В резултат на проучвания се разбира, че бебетата, които биват кърмени с майчино мляко, са защитени особено от инфекциите, свързани с дишането и храносмилането. Това е така, защото съдържащите се в майчиното мляко антитела осигуряват пряка защита срещу инфекциите.

Другите антиинфекционни свойства на майчиното мляко пък, докато осигуряват благоприятна среда за “полезните” бактерии, наричани още “normal flora”, формират бариера срещу съдържането на вредни бактерии, вируси или паразити. Също така е установено, че в майчиното мляко се съдържат фактори, които пригаждат имунната система срещу заразни болести и спомагат за правилното й функциониране. (2)

Тъй като майчиното мляко е специално създадено за бебетата, то то е най-лесно смилаемата храна за едно бебе. Въпреки че има богато на хранителни вещества съдържание, то е подходящо за чувствителните системи на бебето и е лесно за храносмилане. По този начин бебето използва по-малко енергия при смилането на храната и изразходва енергията си за другите телесни функции, за растеж и развитие на органите.

В млякото на по-рано родилите майки, с цел задоволяване нуждите на бебето, има повече мазнини, протеини, натрий, хлорид и желязо. Нещо повече, установено е, че при преждевременно родените (недоносени) бебета зрителните функции се развиват по-добре, на тестовете за интелигентност те се справят по-добре и още много други преимущества.

Един друг факт, който науката наскоро открива по отношение на майчиното мляко, е, че храненето на бебето в рамките на 2 години с майчино мляко е изключително полезно. (3) Тази важна информация, която науката неотдавна установява, ни е съобщена от Аллах преди 14 века в айята: “ …и го отбива в две години... ”.

 

(За повече информация, моля вижте "Чудесата на Корана " от Харун Яхя)

(1) http://www.uuhsc.utah.edu/healthinfo/pediatric/Hrnewborn/bhrnb.htm
(2) http://www.uuhsc.utah.edu/healthinfo/pediatric/Hrnewborn/bhrnb.htm
(3) http://www.icr.org/pubs/imp-259.htm; Rex D. Russell, Design in Infant Nutrition.

 


ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО - ДЕН 10


ПРИВЪРЗАНОСТТА НА ЖИВИТЕ ОРГАНИЗМИ

ХАРУН ЯХЯ

 

Друга характерна особеност на живите същества, която напълно обезсмисля еволюционната теория, са изненадващите любов и привързаност, които могат да бъдат забелязани в поведението им. Еволюционната теория е основана на предположението, че всички живи същества са себелюбиви и са в една безмилостна битка за оцеляване, в действителност обаче тяхното поведение показва точно обратното.

Например това очарователно обагрено качулато животно, за да създаде удобство на своята женска проявява едно изтънчено поведение. Той й прави малки подаръци. Например парченце плод. По целия свят птиците се отнасят към своите пол o винки по същия внимателен начин. Птицата гуан от Амазонската джунгла постъпва по абсолютно същия начин.

Така прави и европейският щиглец. Морските птици, разбира се, обичат риба, следователно тя представлява и възможно най-добрия подарък за тях. Гмурците също обичат риба. Но за гмуреца размяната на подаръци е само начало. Двойките решават дали ще си подхождат като танцуват. В началото на танца те зваимно имитират движенията си. След като се опознаят един други му, те преминават към следващата стъпка на танца в една удивителна хармония. Този танц показва на околните, че се е създало едно ново семейство. След като танцът приключи се дават подаръците. Мъжката чайка също дава подаръци на своята партньорка.

След като изградят гнездото си, мъжката и женска чайка започват да се грижат един за друг по най-внимателния начин. Албатросите се държат по абсолютно същия начин. Тези големи човки са много остри и опасни за другите птици. Тези остри човки обаче им позволяват да се грижат едни за други с голяма обич и привързаност.

Еволюционната теория, която третира живите същества като себелюбиви и безмилостни същества, появили се в резултат на случайности, е неспособна да обясни тази привързаност и хармония. Това е така, защото Бог е сътворил живите същества. И Бог е този, Който ги е дарил с чувствата за привързаност, саможертва и споделяне, които еволюционната теория никога не би могла да обясни. В един айят от Корана Бог разкрива, че:

“Негови са всички на небесата и на земята. Всички на Него се подчиняват.” (Коран, 30:26)


Вие още можете да гледате филма >> Обич и солидарност при животните (социялния живот на животните)

 ПРОВАЛЪТ НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ ДЕН СЛЕД ДЕН


ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА - X

ХАРУН ЯХЯ

 

 

СЦЕНАРИЯТ НА ЧОВЕШКАТА ЕВОЛЮЦИЯ

В предходните глави видяхме, че в природата не съществуват никакви механизми, които да накарат живите същества да еволюират. Също така видяхме, че организмите не са се появили в резултат на еволюционен процес, а внезапно и в днешната си съвършена форма. А това означава, че те са сътворени индивидуално. Следователно очевидно е, че и “човешката еволюция” е история, която никога не се е случвала.

Добре, но каква е изтъкваната от еволюционистите основа на тази история?

Тази основа представлява наличието на множество вкаменелости, по които еволюционистите спокойно могат да изграждат измислени интерпретации. Откакто свят светува са живели повече от 6000 вида маймуни. Една голяма част от тях, поради изчерпване на представителите им, са изчезнали. Днес на Земята живеят само около 120 вида. Тези приблизително 6000 породи маймуни, повечето от които са изчезнали, образуват едно доста богато находище за еволюционистите.

Еволюционистите съставят сценария за човешката еволюция, като подреждат една част от черепите и костите, които отговарят на целите им, в ред от по-малки към по-големи, като разпръскват между тях и черепи на някои изчезнали човешки раси. Сценарият е следният: “Хората и маймуните имат общи прародители. Една част от тези същества се развиват с времето и се превръщат в съвременните маймуни, а друга част преминава през друг вид развитие, като се превръща в съвременния човек.”

Всички палеонтологични, анатомични и биологични открития обаче ни показват, че това твърдение на еволюционистите е толкова измислено и невалидно, колкото и всички останали. Няма никакво конкретно доказателство, което да докаже, че между човека и маймуната има някаква родствена връзка. Няма нищо друго освен фалшификации, изкривявания, хвърляне прах в очите и измислени интерпретации...

Фосилните данни показват, че откакто свят светува, хората са си били хора, а маймуните – маймуни. Една част от вкаменелостите, които еволюционистите представят като предци на хората, всъщност принадлежат на древни човешки раси, които са живели до много скоро – допреди около 10000 години – и после са изчезнали. Нещо повече, някои живеещи днес човешки общности имат същата физическа външност и характеристики като на изчезналите човешки раси, които еволюционистите твърдят, че са прадеди на човека.

Най-важното от всичко е, че съществуват безброй много анатомични разлики между маймуните и хората и нито една от тях не е от такъв вид, който би могъл да се появи чрез еволюция. Една от тях е ходенето на два крака. И както в следващите части ще разгледаме по-подробно, изправеното ходене на два крака е присъщо единствено на човека и именно с това си качество той се отличава от всички останали живи същества.

Според дарвинисткото твърдение съвременният човек е произлязъл от някакъв вид маймуноподобни същества. Твърди се, че по време на този предполагаем еволюционен процес, който се приема, че е започнал преди 4-5 милиона години, са съществували някои междинни форми между съвременния човек и неговите прадеди. В този напълно въображаем сценарий са вписани четири основни “категории”:

1. Australopithecines (Австралопитек)

2. Homo habilis (Хомо хабилис)

3. Homo erectus (Хомо еректус)

4. Homo sapiens (Хомо сапиенс)

Еволюционистите наименуват така нар. първи маймуноподобен праотец на човека Australopithecus, което означава южноафриканска маймуна. Тези същества не са нищо друго освен вид маймуни, чиито представители са изчезнали. Съществуват различни видове австралопитеки; някои от тях са едри, а други по-дребни и слаби на вид маймуни.

Следващият стадий от човешката еволюция бива класифициран от еволюционистите като homo, т.е. човек. Според твърдението съществата от поредицата homo са по-развити от австралопитеките. Смята се, че в последното ниво от еволюцията на тези видове се формира Homo sapiens, т.е. съвременният човек.

Вкаменелости като Човека от Ява, Човека от Пекин и Люси, които от време на време се появяват по медиите, а също така могат да бъдат открити в еволюционни публикации и учебници, са включени в един от горе изброените четири вида. Приема се, че тези видове също имат подвидове.

Някои кандидат-междинни форми от миналото, като Ramapithecus, трябваше да бъдат изключени от въображаемото еволюционно родословно дърво, след като стана ясно, че са само обикновени маймуни. 1


ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА ЧЕЛЮСТ – ИЗВОР
НА ВДЪХНОВЕНИЕ

Открит е първият фосилен Ramapithecus: липсваща челюст,
съставена от две части (отляво) . Еволюционистите смело рисували Ramapithecus, неговото семейство и средата, в която живеели,
основавайки се единствено на тази челюст.

 

Изготвяйки подреждането Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens, еволюционистите искат да създадат впечатление, че всеки един от тези видове е прародител на следващия. Последните палеонтологични открития обаче показват, че Australopithecus, Homo habilis и Homo erectus са живели по едно и също време, но в различни части на света. Нещо повече, една част от хората, класифицирани като Homo erectus, са живели до модерните времена, а Homo sapiens neandarthalensis и Homo sapiens sapiens (съвременният човек) са открити един до друг на едно и също място. Това, разбира се, разкрива невалидноста на твърдението, че тези организми са прародители един на друг.

С една дума, всички открития и научни наблюдения показват, че фосилните данни не разкриват никакъв еволюционен процес, както еволюционистите твърдят. Фосилните останки, които биват представяни като прадеди на човека, всъщност принадлежат или на различни човешки раси, или на маймунски породи.

Тогава кои вкаменелости са човешки и кои на маймуни? Възможно ли е която и да била от тях да бъде сметната за междинна форма? За да видим отговорите на тези въпроси, нека разгледаме подред съответните категории.


(За повече информация, моля вижте "Еволюционната Измама" от Харун Яхя)


1) David Pilbeam, "Humans Lose an Early Ancestor", Science, April 1982, pp. 6-7
2) Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, pp. 75-94


Препоръчителни сайтове

Еvolutsionataizmama.com >>

Darwinism - Watch>>


 

 

 

 

САЙТ НА ДЕНЯ


Антисемитизмът представлява разпалена омраза към еврейския народ. Тази расистка идеология е станала причина милиони невинни евреи да бъдат убивани, преследвани, изпращани в изгнание и заплашвани в продължение на векове. Ислямът има за цел да донесе справедливост в целия свят. Така както осъжда всякакъв вид расизъм, така осъжда и антисемитизма. Мюсюлманите критикуват ционизма, но защитават правата на евреите да живеят в мир и безопасност.

Този сайт е основан, за да покаже, че в Исляма няма място за антисемитизъм или каквито и да било други расистки идеологии. Всички истински мюсюлмани осъждат тези идеологии и защитават правата на евреите срещу антисемитизма. Посетете сайта >>

 


ЗА ДА ЗАКУПИТЕ НЯКОЯ ОТ ТВОРБИТЕ НА ХАРУН ЯХЯ , МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ: WWW.BOOKGLOBAL.NET