Faqja kryesore Rreth kėsaj faqe Kontakt
DISA SEKRETE TĖ KUR'ANIT - HARUN JAHJA

DISA SEKRETE
TË KUR'ANIT

Ne këtë (që u përmend) ka mjaft për një popull të dëgjueshëm...
(Enbija': 106)


PËRMBAJTJE

Parathënie
Allahu i përgjigjet lutjes së secilit lutës
Allahu e rritë bekimin e Tij mbi ata që janë mirënjohës
Sekretet e besimit në fatin e njëriut dhe vendosja e besimit në Allahun
Në çdo ngjarje ka të mira
Allahu turbullon të kuptuarit e jobesimtarëve
Allahu shpërndan kuptim në ata që i frikohen Atij
Ata që bëjnë mirë gjejnë mirësi
Në fytyrat e besimtarëve ka shkëlqim, ndërsa në fytyrat e jobesimtarëve ka turprim
Sekreti që Allahu i fshin punët e këqija
Qëllimi i shenjët në shpenzimin në rrugën e Allahut
Efekti i punëve të mira dhe fjalëve të mira
Sekreti që Allahu i pajisë njerëzit me vend
Allahu sigurisht i ndihmon atyre të cilët e ndihmojnë fenë e tij
Përçarjet shkaktojnë humbjen e fuqisë
Vetëm në përkujtimin e Allahut zemrat gjejnë kënaqësi
Dredhia e djallit është e dobët
Dëgjimi i shumicës e largon njëriun nga udha e drejtë
Sekretet në zgjerimin dhe zvoglimin e bekimeve
Bindja ndaj të dërguarit është bindje ndaj Allahut
Një numër i vogël i besimtarëve mund ta mposht shumicën jobesimtare
Allahu e bënë fenë e Tij më të lartë kur ndonjëri e adhuron vetëm atë
Jeta e kësaj bote është në fakt shumë e shkurtër
Në zemrat e jobesimtarëve Allahu hedh frikë
Urtësia dhe fjalimet bindëse janë bekime nga Allahu
Njëriu gjithashtu do të përgjigjet për mendimet dhe qëllimet e tij
Allahu është Ai i Cili vendos dashurinë në zemërat e njerëzve
Vdekja e besimtarëve dhe jobesimtarëve nuk do të jetë e njëjtë
Lutja e largon njëriun nga e keqja
Ata që janë mbytur në rrugen e Allahut nuk janë të vdekur
Allahu është Dhuruesi i nderit
Sekretet e zbulimit të rrugës së drejtë
Uni (epshi) i njëriut urdhëron punë të këqija
Sekretet e begatisë dhe pasurisë të caktuara për njërëzit
Sekreti se pse Allahu nuk i dënon menjëherë jobesimtarët
Përfundim