Faqja kryesore Rreth kėsaj faqe Kontakt
Harun Yahya - Kategoritë - Islami - Krishterimi - Jehudizmi

 LIBRAT
Isai (Jezusi) do tė Kthehet
Jezusi (Isai) (as - paqja qoftë mbi të), sikurse edhe gjithë profetët tjerë, është rob i zgjedhur i Allahut, të cilin Allahu e caktoi për t'i thirrur njerëzit në rrugën e vërtetë. Mirëpo, ekzistojnë disa veti të Isait (as) që e veçojnë atë prej profetëve të tjerë, duke qenë ngritja (lartësimi) e tij tek Allahu dhe ardhja e sërishme e tij në tokë ajo më e rëndësishmja prej tyre.
Dëshmia se Isai (as) nuk vdiq, se ai u ngrit në praninë e Allahut dhe se do të kthehet prap do të hulumtohet në këtë libër në dritën e vargjeve Kur'anore.
FULL TEXT AVAILABLE
Islami Denon Terrorizmin

Si muslimanë, ne dënojmë fuqishëm sulmet në të dy qytetet kryesore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 11 shtator 2001, të cilat shkaktuan vdekjen e mijëra njerëzve të pafajshëm. Këto sulme nxitën vënien e çështjes ë rëndësishme të burimit të vërtetë të terrorizmit në qendër të diskutimeve dhe vëmendjes së botës. Shumë udhëheqës të botës, organizata të mëdha të mjeteve të informimit publik e stacione radio-televizive thanë se Islami e ndalon dhunën dhe nxit paqen mes njerëzve e kombeve. Qarqet perëndimore që kishin arritur ta kuptonin mirë Fenë Islame dhe që ishin të mirëinformuar për Islamin burimor u shprehën qartë se fjalët “Islam” dhe “terror”, nuk mund të qëndrojnë pranë njëra-tjetrës dhe se asnjë fe hyjnore nuk e lejon dhunën.

FULL TEXT AVAILABLE.
Profeti Musa (Mojsiu) (as)
Në këtë libër do ta hulumtojmë jetën e Profetit Musa siç është përshkruar në Kur'an. Do t'i hulumtojmë ndodhitë që ai ka përjetuar ashtu siç janë përshkruar. Në thelb, ndodhitë në jetën e Profetit Musa nuk duhet të merren thjeshtë si ndodhi të së kaluarës së lashtë, por më shumë si ndodhi dhe shembuj për të ndriçuar vet jetërat tona sot.
FULL TEXT AVAILABLE
 VIDEO
ISLAMI DENON TERRORIZMIN

MREKULLITĖ E KURANIT

Stili i pashoq i Kuranit dhe urtësia e madhe që gjendet në të, të shpallura 14 shekuj më parë janë provë se Kurani është fjala e Allahut. Jo vetëm kaq, por në Kuran gjenden mjaft mrekulli të cilat vërtetojnë se ai është i zbritur nga Allahu. Prej këtyre mrekullive, gjenden disa fakte shkencore të shpallura në Kuran 14 shekuj më parë, të cilat mundën të zbuloheshin vetëm në saje të teknologjisë së shekullit të 20. Këto fakte, të cilat nuk njiheshin në kohën kur u shpall Kurani, i bëjnë të ditur njeriut të ditëve tona se Kurani është fjala e Allahut.
PĖRGJIGJE NGA KURANI 1

A mundet që një njeri t’ja dedikojë tërë jetën e tij Zotit? Si duhet të jetë dashuria ndaj Zotit? Çfarë nënkupton të qënit i afërt me Zotin? Pse njerëzit nuk mund të jenë të lumtur nëse nuk ndjekin udhën dhe fenë e Zotit? A mundet që dikush të thotë “kjo është mjaft” pasi të ketë arritur një shkallë të caktuar të moralit? Si duhet të sillet dikush ndaj një arroganti? A zemërohen besimtarët ndonjëherë? Me qëllim që të mësoni përgjigjet e këtyre pyetjeve dhe të tjerave si këto, shihni këtë film, i cili përbëhet nga tre pjesë të realizuara me pyetje të shkurtra dhe përgjigje mjaft të qarta për to.

Tė gjitha kategoritė tjera

Hedhja poshtė e darvinizmit
Dizajn nė natyrė
Arkeologjia dhe Kur'ani
Islami-krishterimi-jehudizmi
Ideologjitė dhe bota
Hyrja nė Islam

Jeta e profetėve
Dije nga Kur'ani