MP3 : Cahiliye ahlakının bir özelliği: Söylenen sözlerin çoğu doğru değil, aldatıcıdır