MP3 : Türk milli kültürünün özü: Manevi değerlere bağlılık