MP3 : Mehdiyet hakkında yanlış yorumlar yaparak Müslümanları pasifize etmenin sorumluluğu büyüktür