MP3 : İmanın nuru vicdana uymakla tecelli eder, vicdanına uyan insan Hz. Mehdi (as)'ı bilir ve anlar