MP3 : İnananların Allah'a bağlılığı imtihanlar karşısındaki tavırlarından anlaşılır